Jak proti myšlení

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V buddhistické psychologii je návyk myslet považován za hlavní překážku dosažení osvícení, protože když je naše pozornost zaměstnána myšlením, neprožíváme skutečnost. Myšlenky nás odvádějí od současného místa a okamžiku do minulosti, budoucnosti a představ – což jsou všechno oblasti nereálná.

Na praktické úrovni jsou myšlenky hlavním zdrojem pocitů úzkosti, viny, strachu a smutku – emocí, které jsou pravděpodobně překážkami v léčení a určitě příčinou velké sklíčenosti. Myšlení nedokážeme zastavit, kromě snad lidí na vysoké duchovní úrovni, ale je možné odvést od něj pozornost. Jedna z možností, jak to udělat, je soustředit se místo toho na tělesné vjemy.

Podle buddhistického učení je naší velkou výhodou, že máme těla, protože jsou ukotvena zde a nyní, zatímco naše mysl se zabývá minulostí a budoucností. Kdykoliv věnujeme pozornost vjemům svého těla, je naše pozornost zaměřena na přítomnou skutečnost. Existuje jednoduché RELAXAČNÍ CVIČENÍ před usnutím, založené na střídavém napínání a uvolňování skupin svalů po celém těle. Důvod, proč napomáhá navodit spánek, když máme příliš aktivní mysl, je, že odvádí pozornost od myšlení a uzemňuje ji ve zde a nyní.

Dalším užitečným ohniskem soustředění je SOUSTŘEDĚNÍ NA DECH. Dech je nejpřirozenějším předmětem meditace a celkově mnohem bezpečnějším ohniskem soustředění než myšlení. Pokud zjistíte, že máte rušivé myšlenky, pokuste se místo snahy zastavit je prostě přenést svou pozornost na dech.

Vedle odvedení pozornosti od myšlení obecně existuje jiná strategie, jak zvládat nežádoucí myšlenky: obrátit pozornost na jejich opak. Pokud vás ničí stále se vracející úzkostné myšlenky na to, že dostanete rakovinu, přemýšlejte o tom, jak váš imunitní systém trvale odstraňuje abnormální buňky. Nebo když jíte brokolici nebo pijete zelený čaj nebo si berete antioxidační doplňky ke stravě, přemýšlejte o tom, jak si posilujete obranný systém těla proti rakovině. Protichůdné myšlenky se vzájemně vyruší.

Metodou rušící návyk myslet je MEDITACE. V zásadě se jedná o řízenou koncentraci. Když sedíte a snažíte se ohnisko soustředění udržet na určitém objektu – dechu, tělesných vjemech, vizuálních představách – naučíte se ovládat pozornost a držet ji na jednom místě. Meditační praxe je jednoduchá i obtížná zároveň: jednoduchá, protože se jedná pouze o metodu jak udržet soustředěnou pozornost, obtížná, protože je třeba změnit celoživotní návyk nechat mysl bloudit tam, kde chce, zvlášť v myšlenkách.

I když se naučíte půl hodiny nehnutě sedět a po většinu času udržet pozornost na vybraném objektu meditace, nemusíte být schopni toto úspěšné uklidnění a soustředění přenést do zbytku života. Skutečným cílem meditační praxe je však činit to trvale. Praktikovat meditaci ve všech svých činnostech, které ve světě provádíte. I když nejste připraveni takový trénink podniknout, můžete začít tím, že se pokusíte přesunout pozornost na tělo nebo dech, kdykoliv si na to vzpomenete, zvlášť když si všimnete, že vás vaše mysl nekonečným fascinujícím procesem myšlení zavádí pryč od zde a nyní.