Jak nebýt v napětí – méně znamená více

cm deprese1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Po svém štěstí si šlapeme, když přehnaně na něco tlačíme. Když jsme v napětí. Když křečovitě usilujeme. Tak moc se snažíme a chceme, až se stane pravý opak. Pokud navíc žijeme dlouhodobě na energetický dluh, tělo nám to symptomy nemoci jistě brzy připomene. Jak z toho ven?

Řada nemocí vzniká jednoduše proto, že jsme přetížení a ve stresu. Co proti tomu dělat, jsme si ukázali v předchozím článku Jak si zjednodušit život a mít více času. Jak se ale ještě více uvolnit? Jakékoliv napětí by nemělo být přípustné. Zdravý postoj k sobě popisuje Don Miguel Ruiz ve známých Čtyřech dohodách: „Nezávisle na okolnostech se snažme vždy dělat vše, jak nejlépe dovedeme – ne více a ne méně než tak, jak to jde. Budeme-li se snažit příliš, ztratíme mnoho energie a výsledek nebude nakonec tak dobrý, jak by mohl být. Když se přepínáme, oslabujeme tělo a jdeme sami proti sobě, dosažení cíle nám trvá déle.“

Velikým učitelem nám může být sama příroda – jak by to například vypadalo, kdyby se tráva a květiny snažily růst a vonět více, než je jim přirozené? Jinými slovy a ještě jednou: I nám lidem je dlouhodobé napětí nepřirozené a zdravotně extrémně škodlivé!

Nežijete na energetický dluh?

Jakékoliv porušení přirozeného řádu zaplatíme. Abychom toho více stihli, konzumujeme někdy energetické nápoje nebo alkohol. Když jsem ještě pracoval v léčebně na oddělení závislostí, vždy jsme říkali, že chceme-li se například vzpružit pomocí alkoholu, je to jako bychom si v bance vzali půjčku, kterou budeme muset jednou splatit i s úroky. Snažme se jakýchkoliv stimulantů vyvarovat.  A hlídejme si, jestli se i tak nepřirozeně nepřepínáme.

Jednou jsem se ptal mého učitele, co je pro zdraví, duchovní cestu i úspěch v životě nejdůležitější. Odpověděl jedním slovem: „UVOLNĚNOST.Uvolněnost je tím klíčem. Udělejte si rychlý test a zeptejte se sami sebe: „Jsem právě teď uvolněný?“

Jak se uvolnit

Bez pravidelného pohybu, nácviku relaxačních technik a meditace to zřejmě nepůjde. Další skvělou věcí, kterou můžete pro zbavení se napětí dělat, je nicnedělání. Zní to zvláštně, ale někdy je v nás už tolik nahromaděného odporu, že si situace žádá „radikálnějších metod“. Aby se vychýlené kyvadlo (stav vyčerpání a přepětí) dostalo do rovnovážného středu (cílového stavu uvolnění), je nutné jej napřed vychýlit na stranu opačnou (tj. nedělat určitou dobu nic). Více je myšlenka nicnedělání rozvedena ve skvělé knize Freda Gatzona Leností k úspěchu. Jak nic nedělat a přitom vše uskutečnit. Že nemáte na nicnedělání čas? Už to může být další známka, že je stres, alespoň do jisté míry, ve vašem životě přítomen…

Nedostatek času můžeme ovlivnit

Nedostatek času je způsoben pouze naším vnímáním. Ve skutečnosti je času (podobně jako hojnosti, lásky apod.) naprostý dostatek. Právě proto by naším cílem měla být UVOLNĚNOST, totální vplynutí do přítomného okamžiku (stres existuje pouze, když myslíme na budoucnost nebo minulost – v přítomnosti není pro stres prostor).

Když jste v tom, čemu já říkám Enjoying a Esther a Jerry Hicks Vortex, zažíváte vždy vědomí dostatku času. Děláte věci přesně tak, jak máte. Cítíte soulad a přirozenou jednoduchost a nekomplikovanost bytí. Tento stav vyššího vědomí – totálního uvolnění a absence stresu – popisuje nepřímo fyzik John Wheeler v knize G. Bradena Matrix – božský zdroj: „Všechno musí být založeno na jednoduché myšlence. Jakmile na ni jednou přijdeme, bude to tak podmanivé, tak krásné, že jeden druhému řekneme: „Ano – jak to mohlo být vůbec jinak.“