Jak na správné domácí měření krevního tlaku?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Často slýcháváme doporučení z různých stran, že bychom si měli domů pořídit vlastní tlakoměr a pravidelně si kontrolovat tlak. Koupí zdravotního pomocníka to však nekončí. Jak na správné domácí měření krevního tlaku?

Stěžejní výhodou domácího měření krevního tlaku je to, že pacient je doma ve větší psychické pohodě než v ordinaci a naměřené hodnoty tak více odpovídají jeho skutečnému zdravotnímu stavu. Krevní tlak bývá rozdílný ve dne a v noci, mění se v závislosti na tělesné i psychické zátěži a ovlivňují ho také změny okolních teplot. Vždy tedy mějte na paměti – krevní tlak měřte v klidu a ve stejný čas.

Zásady správného měření

1. Používejte jen přesný a spolehlivý tlakoměr

Bez správného přístroje to nepůjde. Je vhodné vybrat plně automatický přístroj s možností uchovávání jednotlivých měřených hodnot včetně data a času v zabudované paměti. Některé tonometry umožňují propojení s počítačem a možnost stažení dat, což může lékaři usnadnit zhodnocení výsledků. Pozor si také dejte na záruku a spolehlivý servis v ČR.

2. Měřte vždy ve stejnou dobu

Posaďte se a přestaňte přemýšlet o starostech, musíte být v naprostém klidu. Z měření tlaku si udělejte malý rituál, který provádějte vždy ráno a večer – vždy ve stejnou denní dobu. Tlak je vhodné měřit po 5 minutách klidu a nejméně 30 minut před měřením nekouřit a nepít nápoje s kofeinem či alkohol.

Měření je nutno provádět v pohodlné poloze. V případě pažního tlakoměru měřte vsedě s volně položeným předloktím ve výši srdce. U zápěstního tlakoměru zápěstí dejte do výšky srdce.

3. Neprovádějte měření, pokud máte silné nutkání k močení.

Plný močových měchýř může ovlivnit krevní tlak až o 10mmHg!

4. Zapisujte si průměrné hodnoty měření.

Měřit krevní tlak se doporučuje dvakrát denně (ráno časně po probuzení a večer), a to před užitím léků na vysoký tlak. Každé měření provádějte dvakrát a zapište si průměrný výsledek. Mezi jednotlivými měřeními vyčkejte alespoň 2 minuty.

Systola a diastola: Jak chápat pojmy, kterým nerozumíme?

První a také důležitější číslo před lomítkem označuje krevní tlak, který je v pažních tepnách ve chvíli srdečního stahu neboli jednoho úderu. Odráží sílu, s jakou srdce pracuje a pumpuje krev do tepen. Říká se mu systolický tlak.

Diastolický tlak je krevní tlak naopak ve chvíli, kdy je srdce uvolněné a nasává do sebe neokysličenou krev, tedy v době mezi údery. Diastolický tlak také přímo odráží stav tepen. Jeho hodnota tak ve většině případů stoupá s přibývajícím věkem. Podceňovat krevní tlak bychom však neměli v žádném věku a jakkoliv vychýlená hodnota od normálu by v nás vždy měla rozsvítit pomyslnou červenou kontrolku.

Chytří pomocníci na cestě za zdravím

Pravidelné měření krevního tlaku pomáhá předcházet příhodám a podporovat léčbu zavedenou vaším lékařem. Tlakoměry Veroval přinášejí pohodlí domácího měření, které zvládne díky intuitivnímu ovládání opravdu každý. Zároveň je přesnost měření klinicky ověřena, máte tedy jistotu odborného výsledku. Všechny hodnoty navíc můžete sledovat v elektronické aplikaci Veroval® medi.connect. Své zdravotní údaje si tak můžete vytisknout, sdílet s lékařem, nebo i propojit s dalšími chytrými zařízeními Veroval (chytrá váha, chytrý náramek).