Jak na krvácení z nosu

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Krvácení z nosu je dosti častým jevem, se kterým se setkáváme. Je třeba si uvědomit, že je většinou následkem některého patologického procesu, který se v těle odehrává. Důkladná znalost příčiny krvácení usnadní i rozhodování o správném léčebném postupu. Sliznice nosní má bohatou síť různě velkých cév. Krvácení z nosu může být arteriální, venózní a kapilární. Asi v 80 – 90% případů je zdroj krvácení lokalizován do locus Kiesselbachii v přední části nosní přepážky. Sliznice je zde velmi tenká, pevně lpí ke chrupavce septa a snadno praská.

Z nejčastějších příčin jmenujme:

 • Trauma, které provází zlomeninu nosních kůstek nebo septa.
 • Patří sem i poranění cizími tělísky a drobná mikrotraumata v oblasti nosního vchodu.
 • Záněty, které vedou k překrvení nosní sliznice a tím k vyšší pohotovosti ke krvácení.
 • Krvácivý polyp umístěný na přepážce nosní.
 • Nádory dutiny nosní, paranasálních dutin a nosohltanu.
 • Ale jak již bylo řečeno, příčinou krvácení může být některá z vnitřních nemocí, např. kardiovaskulárního systému: hypertenze, arterioskleróza.
 • Infekce – zejména virózy (chřipka, spalničky, spála).
 • Krevní onemocnění mohou být příčinou poměrně závažných krvácení. Lze je rozdělit na trombocytopatie, koagulopatie a vaskulopatie. Často jsou ovlivněny léky, které podporují krvácivost.
 • Onemocnění jater vedou ke krvácení z poruchy syntézy koagulačních faktorů.
 • Urémie – nemocní zařazení do dialyzačního programu trpí krvácením z nosu poměrně často.
 • Endokrinní poruchy – častější krvácení bývá v těhotenství, zejména pokud je komplikováno gestózou.
 • Hypovitaminóza C může být též jednou z příčin krvácení.

Krátkodobé krvácení nezpůsobí potíže, ale pokud se krvácení opakuje nebo jej nelze zastavit, vzniká vážný problém. Celkové příznaky závisejí na velikosti krevní ztráty a rychlosti, kterou ke ztrátě došlo. I lehčí formy provází zpravidla neklid, úzkost z pohledu na vlastní krev a potřísněný oděv, někdy kolaps, nauzea, zvracení krve. Pokles tlaku krve a zrychlený tep se objevuje při krevní ztrátě nad 20 % celkového krevního objemu. Charakteristická je bledost sliznic a kůže, studený pot, může dojít ke ztrátě vědomí.

První pomoc:

 • uložení do polohy vsedě nebo polosedě s předkloněnou hlavou
 • přikládání studených obkladů na zátylek a čelo
 • důkladné vysmrkání koagul z nosu
 • komprese nosních křídel k septu na 5 -10 minut
 • při velkých krevních ztrátách, traumatu proti-šoková opatření /tekutiny, analgetika,…/ k zajištění základních životních funkcí

Nedojde-li k zastavení krvácení ani po těchto opatřeních, odešleme ihned pacienta do péče otorinolaryngologa, poté dle potřeby k internistovi, hematologovi.

Základem léčby je pojmenování příčiny a její řešení.
Prevenci představuje u hypertoniků dobrá kompenzace vysokého krevního tlaku, u warfarinizovaných pacientů pravidelné,  při infektech dostatek vitamínu C, při zvýšené schopnosti cév praskat deriváty rutinu (Acerola, pohanka,  Q 10). U suchých rým je v topné sezóně doporučováno zvlhčování vzduchu v místnosti zvlhčovači, inhalace nebo prostá aplikace minerálních vod /Vincentka/. Zakazujeme jakoukoliv manipulaci prstem v nose, u dětí dbáme na zastřižení nehtů nakrátko.