Jak na klíště?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Je dobré nejprve poznat protivníka, znát jeho způsoby chování, a pak se mu také můžeme aktivněji bránit. Klíště (ixodes ricinus) se řadí mezi roztoče a cizopasníky, je přenašečem nebezpečných nemocí, zejména virové klíšťové encefalitidy a bakteriální boreliózy.

Živí se sáním krve na savcích, plazech nebo ptácích s typickým tříhostitelským cyklem. Žije v trávě, na keřích, pohybuje se asi v půlmetrové výšce. Jakmile kolem něj prochází člověk či zvíře, uchytí se na jeho kůži a cestuje po ní do té doby, než se přisaje – kdekoliv. Jde nyní o to, jestli je klíště infikované nebo není. Před několika lety se uvádělo, že asi jen 5 klíšťat ze sta bylo infekční, dnešní statistiky poskytují čísla větší, pohybující se mezi 20-30 ze sta.

Prevence

Víme, kde se vyskytuje, a víme, že když se dostaneme do jeho blízkosti, může se na nás přichytit. Pokud se nemůžeme vyhnout hustému přírodnímu porostu, je vhodné mít na sobě ochranné oblečení s dlouhými rukávy, s dlouhými nohavicemi, s hladkým povrchem, případně pokrývku hlavy. Po návratu z přírody se osprchovat. Místa na pokožce, která nemáme zakryta oděvem, potřebujeme ošetřit vhodným repelentem – výběr je velký a snadno dostupný.

Je vhodné doplnit vitaminy skupiny B, klíšťata totiž silně odpuzuje pravidelné užívání vitaminů skupiny B, ty totiž prostupují póry v pokožce našeho těla a zanechávají specifický odér, který je pro klíšťata a další hmyz nepříjemný. Lidová tradice zná účinek česneku. Ten opět přináší specifický odér, jenž hmyz nesnáší. Dokonce i vědecký výzkum ukázal, že konzumace česneku měla, co se ochrany před klíšťaty týká, jednoznačně kladné účinky.

Přisáté klíště

To je další hodně diskutovaný bod. Co s ním? Jak postupovat?

Je vypracováno mnoho schémat, jak lze klíště odstranit. Logicky je třeba místo, kde je klíště, dezinfikovat a nechat pár minut působit, a pak jej mechanickým postupem vytáhnout. Jde o to, jak jste na tento úkon preventivně vybaveni, jaké máte podmínky, kde je klíště přichyceno atd. Pro odstranění klíštěte je možné využít různých speciálních pomůcek, např. Ixoderm k odstranění klíštěte, případně Háček na klíšťata. Po odstranění klíštěte doporučujeme opět na postižené místo použít dezinfekci.

Testy

Dnes je do praxe již zaveden systém vyšetřování klíštěte. Když klíště vyndáte, můžete jej dopravit do laboratoře mikrobiologie a oni zjistí, zda je klíště infekční, nebo infekční není. A pokud se zjistí pozitivita, mělo by se nasadit antibiotikum. Jeho účinnost je tím efektivnější, čím dříve začne působit.

Jsou k dispozici také jednoduché domácí testy, například Test na lymskou boreliózu. Samozřejmě je zde opět nutný předpoklad jisté prozíravosti, že si testem dopředu vybavíte domácí lékárničku. Pokud takové vyšetření nemáte, můžete se řídit jen klinickým kožním projevem (to je někdy hodně nejisté), nebo váš lékař hned nasadí antibiotikum (s přístupem ´buď, anebo´).

Je-li podezření na infekci borelií, má se nasadit antibiotikum okamžitě, protože jedině tehdy má efekt – co nejdříve od začátku infekce nebo od průkazu bacilu. Jde řádově o hodiny. Antibiotikum může fungovat jen tehdy, je-li bacil v těle přítomen.

  • Pozdější nasazení antibiotik je spíše jen krytí druhotných příznaků. Pokud vznikne borelióza, signalizuje to, že imunitní systém jedince není dostatečně silný, když tělo před bacilem neochránil.
  • Laboratorní test sice neprokazuje bacil, ale prokazuje nám hladinu protilátek, jež si tělo na bacil vytvořilo. Protilátky se však tvoří až s různě dlouhým časovým odstupem. Proto se lékař o laboratorní test v akutní fázi spolehnout nemůže.
  • Očkování je platné pouze proti virové infekci klíšťové encefalitidy, ale proti bakterii (borelii) nás očkování nechrání.

Proto je hodně důležitá prevence, prozíravost, příprava na malého útočníka. Aktivní a rychlé opatření, šetrné odstranění klíštěte, test klíštěte na infekčnost, a pokud se tato infekčnost klíštěte potvrdí, bez váhání jít k lékaři, který nasadí antibiotikum, aby se infekce zpacifikovala.