Jak na cholesterol?

cm cholesterol

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Z různých studií vychází najevo, že téměř tři čtvrtiny dospělých lidí mají vyšší hladinu cholesterolu, než by měli mít. Není dobře, když je hladina vysoká, ani nízká, je potřeba, aby byla hladina cholesterolu držena v mezích normy. Vysoká hladina cholesterolu v krvi je hlavním „strašákovým“ faktorem nemocí srdce a cév.

Kde máme cholesterol a proč

Cholesterol se nachází ve všech buňkách a v krvi, z něj se tvoří hormony a žlučové kyseliny, ochraňuje nervy, bez něj by naše tělo nemohlo fungovat. Nesprávnou životosprávou hladina cholesterolu snadno stoupne a zrádnost je v tom, že to nemusíte vůbec zaznamenat, protože vás nic nebolí.

Kolik celkového cholesterolu

Orientačně by se měla hladina celkového cholesterolu pohybovat kolem 5 mmol/l.

HDL a LDL

Lékař vám zjišťuje nejenom hladinu celkového cholesterolu, ale také hodnoty HDL a LDL cholesterolu. První z nich je takzvaně „hodný“ cholesterol, který ovlivňuje organizmus příznivě, druhý je tzv. „zlý“ cholesterol, který mu škodí. O tom, jak bude škodit zlý cholesterol, do jisté míry rozhoduje hladina „hodného“ cholesterolu, protože ten zlý cholesterol kontroluje. Musí být tedy mezi nimi vyváženost.

Umíte si představit žluklý olej, který byl vystaven na slunci?

Za takových podmínek „zlý“ cholesterol oxiduje, a tehdy je škodlivý. Takže mezi rizikové faktory nepatří jen zvýšená hladina cholesterolu, ale současně se v těle odehrává proces oxidace, který je způsoben stresy, kouřením, pobytem ve smogovém prostředí, prostě známými civilizačními jevy… Cholesterol je vlastně tuk a tělo si své tuky chrání před oxidací svými antioxidanty, které si buď samo tvoří, anebo je do těla musíme dodávat.

Koenzym Q10 proti oxidaci

Jedním z nejpodstatnějších antioxidantů je koenzym Q10, který nutně zasahuje do procesů buněčného energetického mechanizmu, hlavně v mitochondriích, což jsou takové malé buněčné elektrárny. Malé svou velikostí, ale svou funkcí obrovské a pro buňku existenční. Bez koenzymu Q10 nedokážou produkovat dostatek energie potřebné k tomu, aby mohly buňky, tělesné tkáně a vnitřní orgány správně fungovat. Při jeho nedostatku buňka chřadne, člověk je unavený, je sníženo buněčné dýchání, zvyšuje se toxicita svalu – to se projeví bolestí svalů, zánětem apod.

Co se stane, když je vám zjištěna zvýšená hladina cholesterolu?

Vědecké studie prozkoumaly metabolizmus cholesterolu: Když je zjištěna hladina vyšší, obvykle jsou vám doporučeny známé statiny (inhibitory HMG-CoA reduktázy), které výrazně snižují až blokují tvorbu cholesterolu hned na počátku metabolického řetězce. Tímto zákrokem se snižuje také hladina tuků. To jsou hlavní argumenty v boji proti ateroskleróze, ischemické chorobě – každý to zná. V čekárnách ordinací visí varující obrázky a propagační materiály farmaceutických firem.

Statiny tím však současně blokují i tvorbu koenzymu Q10 (buněčný cholesterol je nezbytný pro tvorbu Q10 v těle…). Některé prameny uvádějí, že se tvorba koenzymu Q10 sníží až o 40 %. Ve světle toho, co jsem výše popsal, může mít tento fakt ve svých důsledcích horší dopad než samotná vyšší hladina cholesterolu. Je to tedy citlivá otázka, zda máme vysoký cholesterol tímto chemickým zákrokem snižovat. Samozřejmě jsou v životě člověka situace, které jej ohrožují, a vysoký cholesterol se na tom podílí, ano, tehdy je třeba jej snížit co nejvíce a co nejrychleji, ale tento proces by neměl trvat dlouho; po stabilizaci je třeba hledat přirozenou cestu, jak udržet hladinu cholesterolu v mezích.

Reference pacientů na statiny

V praxi mohu slýchat reakce pacientů užívajících statiny, jak si stěžují na nežádoucí vedlejší účinky léčby – slabost a bolesti kosterního svalstva, únavu a zhoršenou funkci srdečního svalu. A v poradně mi kladou otázku, zda je mohou vysadit.

Pokud patříte mezi lidi, kteří se dostali do závislosti na statinech, chci podotknout následující.

Rozbor a možnosti

Na prvním místě by měl být proveden rozbor vaší konkrétní životní situace s cílem pojmenovat patofyziologii (příčinné faktory), která vedla ke vzniku vaší nemoci a k vysoké hladině cholesterolu. Pokud stále působí příčinné faktory a nutí vaše tělo k užívání léků, jež tu situaci pouze chemicky udržují, pak je složité přestat s lékem. Tuto věc tedy musíte projednávat se svým internistou a jinými specialisty, u kterých se léčíte… Všichni by se k tomu měli vyjádřit. Bez vyřešení této otázky si nemůžete dovolit lék vysadit.

Zrušit příčinné faktory – podmínka pro vysazení.

Mnohdy ovšem není snadné příčinné faktory odstranit, neboť to vyžaduje udělat totální změnu života ve všech ohledech, a tomu se mnoho pacientů brání. Na toto téma by se dala napsat samostatná kniha.

Raději se tedy volí kompromis. Farmaceutické firmy vypracovaly odborné studie, které naznačují, že nežádoucím vedlejším účinkům se dá zabránit současným podáváním koenzymu Q10, zvláště u starších osob, jejichž vlastní produkce a hladina koenzymu Q10 v krvi a tkáních je už přirozeně snížená. Je totiž známo, že schopnost člověka tvořit si koenzym Q10 fyziologicky klesá. Od 35 let je to vždy velmi důležitá otázka.

Na základě těchto studií doporučují někteří kardiologové kombinované podávání statinů a koenzymu Q10. Podává se kromě nemocí srdce také u nemocí nervů, při paradentóze, únavě apod.

Pro koenzym Q10 dosud nebyla stanovena doporučená denní dávka, většina odborníků se však shoduje na tom, že se má pohybovat mezi 30 – 100 mg.

Na léčení nemocí se ovšem používají dávky vyšší.

Koenzym Q10 v potravinách

Koenzym Q10 je obsažen v mase, v sardinkách, makrelách, v sójovém oleji, celozrnných potravinách a ořeších.

Obvykle však zdroj koenzymu nepřichází potravou, a proto si jej tělo vyrábí z ostatních koenzymů v játrech. Tato schopnost se však oslabuje nemocemi i postupujícím věkem, jak bylo uvedeno výše.

Snížit homocystein

Samostatnou kapitolu v otázce cholesterolu a jeho léčení zasluhuje problematika kolem aktivity enzymu HMG-Co A reduktázy v játrech, která se zvyšuje při hyperhomocysteinémii.

Čím více je tělo obtěžováno různými jedy, tím více se zvyšuje hladina homocysteinu. Jeho toxická forma se podle nejnovějších poznatků podílí na tvorbě tzv. endogenního cholesterolu. Narůstá aktivita enzymu HMG-Co A reduktázy. Ukázalo se, že hladina cholesterolu reaguje v závislosti na dlouhodobých změnách hladiny homocysteinu.

Normalizace hladin cholesterolu a krevních lipidů se dostavuje za několik měsíců po snížení hladiny homocysteinu, a to bez významného dietního úsilí a bez použití statinů.

Jinými slovy, když je zaměřena pozornost na homocystein a sníží se jeho hladina, pak není třeba blokovat enzym HMG-Co A reduktázu syntetickými statiny, a tím se také vyhneme riziku vedlejších příznaků.

Je mnohem prospěšnější snížit hladinu homocysteinu stravou – zelenou listovou zeleninou, vitaminy skupiny B, které tělo potřebuje k likvidaci jedovatého homocysteinu, a tím vlastně snížit cholesterol.

Zde bych však uvedl malou poznámku, že nestačí v takovém případě podávat běžně dostupný B-komplex, nýbrž se má podle výše hladiny homocysteinu přesně podávat vypočítaná hodnota vitaminů B6, B9 a B12, tvořících základ pro odbourávání toxického homocysteinu.

Určitě je prospěšné dodávat dobře vstřebatelný koenzym Q10, zinek, hořčík a kvalitní lecitin.