Infekční mononukleóza

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Podpořte imunitu a chraňte svá játra při „Polibkové nemoci.“ Infekční mononukleóza je v poslední době stále známější a v populaci velmi rozšířené přenosné onemocnění. Je způsobeno virem Epstein-Baarové, tzv.EB virus, který patří do stejné „rodiny“ herpetických virů jako např. běžný opar. EB virus dokáže v našem těle dlouhodobě přežívat, šíří se zejména kapénkovou infekcí a to nejčastěji slinami.

Obvykle způsobuje infekční mononukleózu, ale představuje určitým způsobem i riziko vniku nádorových onemocnění. Infekční mononukleóza se projevuje především zvýšenou únavou organismu, postižením lymfatických uzlin a horečkou. Lymfatické uzliny se zvětšují zejména na krku a nemocného pak trápí bolesti v krku s provázejícími záněty nosohltanu. Únava organismu trvá od prvního dne až do odeznění nemoci. U některých jedinců může přetrvávat i několik měsíců, eventuálně nastartovat vznik únavového syndromu. Horečka nastupuje většinou v odpoledních či večerních hodinách a rtuť teploměru se dokáže vyšplhat až na 39 – 40 stupňů Celsia. Infekční mononukleóza se může projevit i dalšími vážnějšími příznaky jako orgánovým postižením. Může dojít k poškození jaterní tkáně (vzestup jaterních enzymů nejvíce u dospívajících pacientů) s jejich zvětšením a případně i zvětšením sleziny. Ve své praxi jsem měl pacienta, který měl i žloutenku, která se jinak objevuje u této nemoci vzácně.

Infekční mononukleóza nejvíce postihuje děti a dospívající mládež. Inkubační doba je obvykle jeden měsíc zvýšená únava organismu se však již může objevit před vypuknutím nemoci. Průběh nemoci záleží na věku a imunitním systému jedince a dalších eventuálních přidružených nemocech, které se ve většině případů zhoršují a tím pak komplikují zdravotní stav. Infekční mononukleóza může probíhat s příznaky, které jsem uvedl výše, ale také může proběhnout bez příznaků. Onemocnění se stanovuje na základě krevního vyšetření protilátek proti EB viru. Proti infekční mononukleóze neexistuje z hlediska západní medicíny specifická léčba. Podávají se léky, které tlumí příznaky a ochraňují jaterní tkáň. Obecně se doporučuje klid na lůžku, omezení fyzické zátěže, vitamíny, dostatečný pitný režim a dieta. Onemocnění odeznívá většinou do měsíce, ale pokud je komplikováno zhoršenými jaterními funkcemi, tak může přetrvávat delší dobu.

Dietní opatření:

V jídelníčku je nutné omezit živočišné tuky, aby nedocházelo k přetížení jater. Vyloučíme tak mastná a smažená jídla, uzeniny, vepřové maso, zásmažky, omáčky, vejce, tatarské omáčky apod. Není vhodná ani příliš ostrá či kořeněná strava, alkohol a káva. Vyhýbáme se také přemíře konzervačních látek.