Imunitní systém

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Imunitní systém je odpovědný za mechanismy spojené s obranyschopností našeho organismu. Jeho činnost lze přirovnat k práci ochranky: za prvé nepřipustit ohrožení organismu, a pokud prvotní opatření selhala, potom postupovat podle následujícího schématu: identifikovat, lokalizovat a zlikvidovat agresora… zde ovšem jakákoliv podobnost končí. Náš imunitní systém má ještě další úkoly, a sice zapamatovat si údaje o agresorovi a antigenu, a dále o možných způsobech jeho likvidace. Zdánlivě se všechny tyto činnosti zdají jednoduché, avšak je třeba si uvědomit, že imunitní systém je komplikovaná soustava různých vzájemně spolupracujících orgánů – kostní dřeň, brzlík, slezina, lymfatické uzliny, mandle a dále rovněž kůže a plíce!

Důležité / zajímavé:

  • Leukocyty, neboli bílé krvinky (jejich zvýšená hladina v krvi svědčí o boji organismu s infekcí nebo zánětem) mají schopnost fagocytózy.
  • Fagocytóza je proces založený na vychytávání a pohlcování drobných organických částic (včetně baktérií, mykóz, prvoků a virů).
  • Odolnost to jsou všechny obranné mechanismy našeho organismu, které ho chrání před mikroorganickou nákazou. Odolnost může být přirozená – získaná (díky kontaktu s choroboplodnými antigeny), humorální (schopnost produkce protilátek) a buněčná (schopnost poškozování a pohlcování mikroorganismů).
  • Antigeny jsou všechny látky identifikované imunitním systémem, které ho podněcují k činnosti.
  • Imunitní reakce je odpovědí organismu na působení antigenu.
  • Imunitní paměť je systém paměťových buněk, které rozhodují o efektivnější imunitní reakci při opakovaném setkání s antigenem.

Reakce na zranění

Pokud dojde ke zranění lidského organismu, dochází současně při poškození kůže k k přerušení ochranné bariéry, což je stejné jako otevřít dveře do těla pro všechny choroboplodné mikroorganismy přítomné v okolí. Vzhledem k tomu, že je těchto mikroorganismů velmi mnoho, nezabrání často ani očištění a dezinfekce rány následné infekci. Tehdy se ke slovu dostává náš imunitní systém, především leukocyty, které se shromažďují v poškozeném místě a prostřednictvím procesu fagocytózy bojují proti infekčním mikroorganismům, B – lymfocyty se pokouší identifikovat antigeny přítomné v ráně. Porovnají je s údaji obsaženými v imunitní paměti, a pokud se ukáže, že jde o mikroorganismy známé, následuje okamžitá produkce příslušných, již vyzkoušených, protilátek. Na tvorbě protilátek se podílejí rovněž T – lymfocyty.

Horečka

Horečka je reakcí našeho imunitního systému na vznikající infekci. Zvýšení teploty může zabít některé choroboplodné mikroorganismy a uvádí do provozu také obranné procesy v organismu. Není proto dobré se za každou cenu snažit snižovat teplotu, protože tím bráníme našemu imunitnímu systému v boji proti infekci.

Nachlazení

Každý imunitní systém si vytváří zvláštní databázi o zlikvidovaných virech, kterou používá v případě dalších infekcí. To znamená, že pokud tento systém zná agresora, může proti němu rychle zasáhnout a zlikvidovat ho dříve, než se rozmnoží a vyvolá nemoc. Existují však bohužel choroby jako chřipka a nachlazení, proti nimž je třeba bojovat stále znovu od začátku, neboť počet různých virů a jejich mutací, které tyto nemoci způsobují, je velký.