Imunita v rovnováze

imunita v rovnovaze e1636467238550

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Aby imunita mohla dobře plnit svou danou roli ochránce před patogeny a současně dokázala odstraňovat např. rakovinotvorné buňky, potřebuje mít v pořádku systém povrchových receptorů na bílých krvinkách. Musí je totiž umět rozpoznat od zdravých buněk a zlikvidovat je. A současně má fungovat i systém tvorby protilátek.

Tento proces je řízen centrálním nervovým systémem, do něhož chodí informace od smyslových orgánů imunitního a endokrinního systému. CNS je zpracovává a vydává instrukce, jimiž koordinuje jejich reakci. Endokrinní systém poskytuje do této aktivity různé druhy hormonů, potřebné pro provedení obranné akce.

Úrovně imunity

Vrozená imunita zajišťuje ochranu těla fyzickými a chemickými barierami na kůži a sliznicích. Produkují látky, které vadí mikrobům. To je první bariéra. Když ji bacil překoná, je aktivována obrana vyšší specializace, jako jsou neutrofily a makrofágy, mající schopnost fagocytózy, nebo proti virům a rakovinným buňkám jsou aktivováni přirození zabíječi (natural killers). Anebo nastoupí komplex kaskádových zánětlivých mechanismů, jenž umožňují fagocitujícím buňkám dokončit likvidační úkol.

A pak je tu vyšší úroveň – tzv. získaná imunita, jež používá k činnosti dva základní mechanismy. Prvním je specifická odpověď na antigen, druhým je buněčná paměť. Když se s daným antigenem setká poprvé, zapamatuje si jej a při dalším setkání je už systém schopen rychleji a efektivněji na vetřelce reagovat.

Tyto specifické reakce zprostředkovávají T a B lymfocyty.

T lymfocyty jsou ve dvou formách a liší se přítomností molekul buněčného povrchu; označují se CD4 a CD8 a jsou zdrojem tzv. cytokinů. Za nejaktivnější v tvorbě cytokinů jsou považovány T lymfocyty z CD4 (pomocné T buňky). Tato podskupina může být dále rozdělena na Th1 a Th2 a cytokiny, které produkují, jsou známé jako cytokiny typu Th1 a cytokiny typu Th2.

Až po tuto chvíli jsem se snažil systém hodně jednoduchým způsobem vykreslit a dostat se do tohoto bodu, který se týká názvu této kapitoly, totiž imunity v rovnováze.

Mezi Th1 a Th2 stojí Th0. To jsou buňky, které se podle požadavku pro řešení imunitní odpovědi rychle přemění buď na Th1 nebo Th2. Ideální je stav, kdy jsou obě položky v rovnováze. Ta ve své podstatě určuje schopnost imunitního systému správně fungovat.

Nerovnováha

Nerovnováha, respektive převaha jednoho Th nad druhým Th, se může projevovat na vzniku různých nemocí. Dříve se dokonce řídila klasifikace chronických nemocí podle toho, zda dominovaly cytokiny typu Th1 nebo cytokiny typu Th 2.

V praxi se ukázalo, že některé chronické nemoci, jmenoval bych autoimunitní choroby a alergie, přímo souvisejí s převahou cytokinů typu Th2.

V uvedeném trojúhelníku (Th0, Th1, Th2) pak zvýšená aktivace Th2 systému potlačuje systém Th1 a ví se, že imunitní systém skupiny lidí s převahou Th2 má zhoršenou schopnost bojovat proti virovým a některým bakteriálním onemocněním (chlamydie, borelióza apod.). Je také známo, že tyto infekce se za popsané situace nerovnováhy Th1/Th2 stávají spouštěči autoimunitních onemocnění (např. revmatická artritida). U Th2 dominantních lidí se také častěji vyskytují kvasinkové infekce.

Zhoršující faktory

Je tedy logické, že vědci hledají způsoby, jak ovlivnit rovnováhu tohoto sytému a

  • všímají si stravy; mezi potraviny, jež zvyšují aktivitu Th 2 systému, řadí průmyslově zpracovaný cukr, omega mastné kyseliny 6 a jiné.
  • A dále si všímají stavů, v nichž je přítomno špatné trávení, zhoršené zpracování (trávení) bílkovin, jež nutí imunitní systém k nesprávné reakci protilátek na tyto „cizí částice“.
  • Také těžké kovy, pesticidy, tabák, alkohol, steroidy apod., chronický stres, nedostatek pohybové aktivity, zanedbané pití tekutin, nepravidelný spánek, směnné zaměstnání a další škodlivé (civilizační) faktory.

Podpora Th1

Naopak je vhodné zmínit obecné poznatky o tom, co podporuje aktivitu Th1:

  • vitaminy A, E, C, česnek, kořen zázvoru, ananas, kayenský pepř, jablečný ocet, lněná semínka, glutathion, molekulární vodík, omega 3 mastné kyseliny,
  • postupy vyrovnávající střevní mikroflóru, systém SYMBI, chlorella, mladý ječmen, z bylin puškvorec, pelyněk, heřmánek. Neopominutelný je
  • pohyb na slunci, dostatečný a pravidelný spánek, úprava životního rytmu, eliminace stresu.

Aktuální téma dnešní doby zpracoval

MUDr. P. Šácha