Impotence

cm par

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jde o poruchu sexuální funkce vyznačující se chyběním nebo nedostatečnou erekcí penisu při pohlavním styku. Příčina tohoto jevu je nejednotná, většinou zde hraje roli více faktorů.

Nejčastější jsou psychogenní faktory. V začátku pohlavního života muže jde spíše o nejistotu nebo se po náhodném selhání vytvoří strach z neúspěchu, strach z očekávání. Erekci potlačuje neurotický mechanismus vznikající z úzkosti, vyčerpání fyzického i duševního. Velmi častou příčinou jsou narušené partnerské vztahy.

Ve stáří jde nejčastěji o změny v cévním řečišti penisu a také o pokles mužských hormonů – androgenů. Nejsou vzácné ani poruchy impotence způsobené toxickým působením alkoholu, toxických látek či některých léků (psychofarmak, hypotenziv, antiandrogenů apod.)

Základem léčebného ovlivnění těchto poruch je správný přístup zaměřený na zvýšení sebejistoty, zvládnutí úzkosti z očekávání. Dostatek odpočinku – hlavně aktivního, správná výživa – úpravou pravidelné životosprávy, omezení požívání alkoholu, vyřešení partnerských problémů… Medikamentózní řešení je chápáno jako pomocné, nejdůležitější je odstranění příčiny. Pokud pacient není schopen tuto situaci zvládnout sám, i když použije nabízený medikament, pak se doporučuje konzultace u psychoanalytika, sexuologa či jiného poradce.

Pohled přírodní medicíny:

V přírodní medicíně máme prostředek, kterým můžeme nahradit klasické léky na zlepšení impotence bez nebezpečí vedlejších účinků.  Reakce na macu jsou různé, jde o věc individuální. A také je třeba si ujasnit, kvůli kterým potížím ho bereme. Pokud jde o zlepšování libida, máme zde reakce pacientů, u kterých se účinek dostaví již po několika užitích. V zásadě je však potřeba tyto přípravky užívat delší dobu. V jednom případě užíváme macu jen občas – jako „pomocníka“.

Ve druhém případě musíme brát macu ve vysokých dávkách a dlouhodobě třeba i tři měsíce, než se dočkáme výrazného zlepšení. V případě malého účinku se musí rozebrat příčina potíží. Ve většině případů neúspěchu jde o přetížení mozku starostmi, stresy, neklidem apod.