Hormonální přechod je u žen i mužů podobný, dochází k řídnutí kostí a kardiovaskulárním onemocněním

cm muz zena6

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nevolnost, únava, prudké výkyvy nálad či návaly horka. To jsou nejčastější příznaky klimakteria neboli přechodu, který je tradičně spojován s ženským organismem. I když se může zdát, že se mužů tento problém netýká, opak je pravdou. Prochází takzvanou andropauzou, která je ženskému klimakteriu a jeho symptomům velice podobná. V tomto článku se dočtete, jaké potíže v přechodu shodně sužují obě pohlaví a jakým zdravotním rizikům čelí.

Zatímco o ženské menopauze existují zmínky již celá desetiletí, u mužů vědci potvrdili hormonální přechod teprve nedávno. Mužské klimakterium neboli andropauza se obvykle projevuje mezi 50. až 55. rokem života. Na rozdíl od žen, které menopauzu pociťují zpravidla o deset let dříve, však mužům úplně neustává produkce pohlavních hormonů. Ačkoliv mužům v přechodu hrozí podobná zdravotní rizika jako ženám, je téma andropauzy stále odsouváno do pozadí.

Viníkem jsou hormony

Ať už se jedná o ženskou menopauzu nebo mužskou andropauzu, příčina je stejná. Lidské tělo začne produkovat menší množství pohlavních hormonů než v minulosti. Ženám začíná stagnovat funkce vaječníků a dochází k redukci estrogenů. U mužů postupně klesá tvorba mužských pohlavních hormonů, konkrétně testosteronu. „Zatímco u žen se období menopauzy objeví rychle a nečekaně, stejně jako její příznaky, u mužů je to docela jiné. Potíže se u nich často projevují pomalu a postupně, obvykle i po dobu několika let. Muži si tak nástupu andropauzy nemusí vůbec všimnout. A právě v tom tkví jedno z největších rizik jejich přechodu,“ objasnil Petr Galle ze společnosti Vegall Pharma, která nabízí mužům v přechodu přírodní přípravek.

1. společný projev: Náladovost a depresivní stavy

Smích, radost, pláč, nervozita nebo křik. Tak zpravidla vypadají časté výkyvy nálad, které doprovází přechod u mužů i žen. Náladovost je však pouze jednou z mnoha psychických potíží, které jsou pro klimakterium i andropauzu typické. Prudké změny aktuálního rozpoložení totiž mnohdy vyústí v apatické, depresivní a úzkostné stavy, které sužují nejen jedince v přechodu, ale i jeho okolí. Mezi nejčastější projevy depresivního rozpoložení u žen i mužů se pak řadí smutek, negativní pohled na sebe sama i okolní svět, pocity beznaděje, neklid, nervozita či podráždění.

2. společný projev: Nespavost a ztráta koncentrace

Nedostatek energie a vyčerpanost jsou projevy únavy z nespavosti, která je dalším shodným příznakem klimakteria i andropauzy. Hormony totiž významně ovlivňují látkové výměny v mozku, a proto se jejich nedostatek projevuje i v poruchách spánku. Nespavost se pak u žen i mužů v přechodu vyznačuje obtížným usínáním a přerušovaným spánkem s opakovaným probouzením se. Postupně také dochází ke snižování celkové kvality spaní v důsledku zkrácení jeho hluboké fáze. Výsledkem je pak zvýšená únava a malátnost, kterou doprovází poruchy paměti a soustředěnosti či zpomalené reakce. Všechny tyto projevy mohou vést ke ztrátě sebedůvěry a prohlubování depresivních stavů.

3. společný projev: Řídnutí kostí a bezbolestné fraktury

Osteoporóza neboli řídnutí kostí je jedním z nejnebezpečnějších zdravotních úskalí, která mužský či ženský přechod doprovází. Prudký úbytek ochranných hormonů totiž vede ke změnám ve struktuře a funkci kosti, zejména pak ke snížení objemu kostní tkáně. V důsledku jejího úbytku následně dochází k narušení celistvosti a pevnosti kosti, která se stává mnohem křehčí. Osteoporóza se v přechodu projevuje nejčastěji bolestí zad, kloubů nebo samotných kostí. V mnoha případech pak vyústí ve zlomeniny, které vznikají poměrně snadno i při vyvinutí malého tlaku. Mezi nejčastější zranění patří fraktura zápěstí, obratlů nebo krčku stehenní kosti. Významné zdravotní nebezpečí těchto zlomenin je jejich bezbolestnost. Díky ní si zraněný člověk úraz mnohdy neuvědomí a funguje beze změny i se zlomeninou. Neléčená fraktura však může znamenat vážné zdravotní komplikace.

4. společný projev: Nemoci srdce a cév

Hormony mají důležitou vlastnost, která spočívá v ochraně srdce a cév. Přechod u mužů a žen tak s sebou přináší kromě osteoporózy i další zdravotní nebezpečí, kterým je zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění. „Mužské i ženské hormony příznivě působí na průtok krve tepnami, které vyživují srdeční sval. Pokud tedy dojde v období přechodu k úbytku hladiny pohlavních hormonů, zvýší se také riziko choroby srdce a cév. To může vyústit až ve stavy ohrožující život, například v srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu. Tomu lze však do jisté míry předejít dodržováním zdravé životosprávy. Dostatečný pohyb, spánek a správná kombinace vhodných potravin z přírodních zdrojů může zmírnit mnohé příznaky klimakteria i andropauzy,“ vysvětlil Petr Galle ze společnosti Vegall Pharma, která nabízí ženám přírodní přípravek .