Hormonální léky v menopauze zvyšují riziko rakoviny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ženy, které podstupují hormonální substituční terapii (hormone replacement therapy – HRT) možná zvyšují nejen své riziko rakoviny prsu, ale také i rakoviny vaječníků – a to dokonce i v případech, kdy léčba trvá méně než 4 roky. To vyplývá ze studie, publikované v magazínu the Journal of the American Medical Association.

V roce 2002 musela být předčasně ukončena jedna významná studie, prováděná v rámci Women’s Health Initiative (program spuštěný v r. 1991 americkým národním institutem pro zdraví – pozn. překl.). Stalo se tak poté, co výzkumníci zjistili, že HRT drasticky zvyšuje riziko rakoviny prsu. Tento účinek dosahoval takové míry, že další pokračování tohoto experimentu by nebylo etické. Od té doby byla léčba HRT utlumena. Měla původně zabraňovat příznakům menopauzy, ale po jejím omezení se úměrně začal snižovat i rozsah onemocnění na rakovinu prsu.

Jiný předcházející výzkum ukázal, že dlouhodobé používání HRT možná zvyšuje i riziko rakoviny vaječníků, ale za předpokladu, že jde o dlouhodobé aplikace. V poslední provedené studii se vědci soustředili na lékařské záznamy 909 946 dánských žen ve věku 50 – 79 let za období let 1995 až 2005. Došlo se ke zjištění, že u žen, užívajících nyní HRT, je o 38% vyšší riziko vzniku rakoviny vaječníků ve srovnání se ženami, které takovou léčbu nepodstupují a až o 44% vyšší riziko rozvoje epitelové rakoviny – nejčastější formy této nemoci. V názorných číslech to znamená, že na 8 300 žen léčených pomocí HRT připadá jedno onemocnění navíc.

Vědci tvrdí, že podle dánské studie je v rámci sledovaného období HRT odpovědné za každý dvacátý případ nového onemocnění rakovinou vaječníků.

Tato nová studie nemění doporučení pro možnosti nasazení léčby HRT – poznamenávají autoři zmiňované studie.

Debbie Saslow, zastupující americké sdružení pro rakovinu (the American Cancer Society), která nebyla ve studii zapojena, to komentuje takto: „Ponaučením je to, co už déle říkáme ženám: aby nepodstupovaly tuto léčbu. Pokud už je pro vás HRT nezbytná, užívejte nejnižší možné dávky a co nejkratší dobu. Vždy se snažte tomu vyhnout.“