Hormonální kacířství – estrogenová vražedná pravda – díl třetí

cm zena bez vrasek

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Krátký gynekologický přehled ženského těla. Abychom dobře pochopili debatu o HRT, je důležité mít základní znalosti ženského přirozeného cyklu.
Donedávna lékaři myslili, že menopauza začíná, když všechna vajíčka ve vaječnících byla vyčerpána. Ale nedávné práce ukázaly, že menopauza asi není spuštěna vaječníky, ale mozkem. Zdá se, že jak puberta, tak i menopauza jsou procesy, které jsou řízeny z mozku.

Menstruace je závislá na komplexu hormonálních komunikací mezi vaječníkem, hypothalamem a šišinkou v mozku. Hypothalamus produkuje gonadotropin – růstový hormon (GnRH), který spouští produkci folikul stimulujícího hormonu (FSH) v šišince. Ten potom stimuluje růst folikulů ve vaječníku, které potřebujeme ke spuštění ovulace. Jakmile se zvětšují folikuly, vytváří se a do krve uvolňuje estrogen.

Tato řetězová reakce není jednosměrná. Estradiol, jeden z vaječníkových estrogenů v krevním řečišti, také zpětně působí na hypothalamus a způsobuje nějaké změny v GnRH. Dále, tento pozměněný hormon stimuluje šišinku i tvorbu leteinizačního hormonu (LH), který způsobuje, že folikuly prasknou a vajíčko se uvolní. Poté, co se vajíčko vyloučí, začne se kolabovaným folikulem tvořit progesteron a folikul se přemění v corpus luteum = žluté tělísko. Během menstruačního cyklu se uvolňují všechny hormony a jsou vylučovány v různou dobu, v různých částech 28 denního cyklu. Prvních 8 až 11 dní menstruačního cyklu tvoří vaječníky mnoho estrogenu. Estrogen připravuje folikuly pro uvolnění jednoho z vajíček. Je to estrogen, který způsobuje změny charakteristické pro pubertu: růst prsů, vývoj reprodukčních orgánů a formování ženského těla.

Zvýšené vylučování estrogenů začíná okolo 13. dne, asi jeden den před ovulací. Jakmile začne klesat hladina estrogenu, začne narůstat hladina progesteronu, stimuluje velice rychle růst folikulu. Jakmile se uvolní z folikulu vajíčko (známe to jako žluté stádium ženského cyklu), začne se měnit folikul, zvětšuje se a přeměňuje se v unikátní orgán známý jako žluté tělísko. Produkuje progesteron, je to jen malý orgán, ale s obrovskou kapacitou pro tvorbu hormonu. Zvýšení progesteronu v době ovulace je zdrojem libida – nejde tedy o estrogen, jak bychom se mohli domnívat. Po 10 nebo 12 dnech, jestliže nedojde k oplodnění, tvorba progesteronu dramaticky poklesne. Pokles hladiny progesteronu způsobí, že se začne uvolňovat krev, která odnáší endometrium (menses) a po ní zase začne obnova menstruačního cyklu. Vaječníkový estrogen a progesteron stimulují růst endometria nebo výstelku dělohy, která se připravuje k uhnízdění plodu. Estrogen zvětšuje růst endometriální tkáně a progesteron ulehčuje sekreci děložní výstelky, aby došlo k úspěšnému uhnízdění vajíčka a plodu.

Kolem 40 let věku tato vzájemná spolupráce hormonů selhává a vede k menopauze. Dodnes není stále jasno jak. Menopauza začne se změnami spíše v hypotalamu a v šišince než ve vaječnících. Vědci prováděli experimenty u mladých myší, kterým vyndaly vaječníky a zaměnily je vaječníky starších jedinců neschopných reprodukce. A tyto mladé myši byly schopny se pářit a mít potomstvo. Ukazuje to na ten fakt, že staré vaječníky umístěné do mladého prostředí jsou schopné reprodukce. Na druhé straně když mladé myší vaječníky byly přemístěny do starých myší, nebyly schopny reprodukce.

Nezáleží na tom, jaký mechanizmus spustí menopauzu, ale jakmile se sníží stimulace i menšího množství folikulů, klesá množství estrogenu a progesteronu, které normálně vaječníky produkují. A přitom hladiny ostatních hormonů jsou normální. To neznamená, že se vaječníky scvrknou a přestanou fungovat, jak se všeobecně povídá. Se snížením hladiny těchto hormonů je menstruace slabá a nepravidelná a eventuálně se zastaví.

Ale jiné tělesné orgány jako nadledvinky, kůže, svaly, mozek, hypofýza, vlasové váčky a tukové váčky mohou dále vytvářet ty samé hormony, ovšem když nastane menopauza, ony již nejsou schopné držet ženské tělo ve zdraví, v rovnováze, beze změn v chování. Je důležité, aby žena věnovala pozornost svému tělu již v období před očekávanou menopauzou. Dodržovala řádný životní styl, dietu, měla dostatečnou pohybovou, rekreační aktivitu apod.

Ženy v menopauze mají příležitost vstoupit do této fáze života v plné síle, moudrosti a kreativitě jako nikdy předtím. Mají přístup k hlubokým vnitřním znalostem. Proslulá socioložka Margaret Meadová řekla: „Nic není silnějšího než ženské menopauzální nadšení!“ V mnoha kulturách světa je menopauza přechod a začátek k naplnění ženské moci, která je totálně osvobozena. Ve své komunitě je k ní udržována úcta jako k moudré, respektované starší osobnosti.

V příštím díle bude o mýtu ostrogenu a syntetických progestinů.