Hormonální kacířství – estrogenová vražedná pravda – díl šestý

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Estrogenový dominantní efekt. Zdá se, jako by se ženské problémy zvětšovaly. 40 až 60 procent všech žen na západě trápí PMS. Kromě toho je také trápí pletorické příznaky a menopauza. Něco se u žen děje a je to zcela alarmující. Je důležité, aby měla žena správnou hormonální rovnováhu, která je nezbytná k tomu, aby mohlo její tělo zdravě fungovat a čelit mnoha stresujícím faktorům.

Výzkum ukázal, že velká část žen ve svých 30ti letech (a někdy i v mladším věku) dlouho před tím, než se měla dostavit menopauza, občas během menstruačního cyklu neměla ovulaci. Když není ovulace, znamená to, že není žluté tělísko a nevytváří se progesteron. Následuje nedostatečnost progesteronu a z toho pak pramení mnoho dalších problémů. Jedním z nich je dlouhodobá – měsíc trvající přítomnost estrogenu (estrogen nebyl vystřídán progesteronem) se všemi možnými vedlejšími efekty, které může estrogen způsobovat, jak bylo výše uvedeno. Dalším je obecně neznámý problém s progesteronovou rolí v procesu osteoporózy. Protože progesteron stimuluje osteoblast, který má za úkol organizovat tvorbu nové kostní tkáně. Takže vlastně je to progesteron, který stimuluje novou kostní tkáň a v každém věku se tím podílí na obnově osteoporózy. Ztráta progesteronu ve svých důsledcích vede k tomu, že se netvoří osteoklasty a tím se zhoršuje proces osteoporózy.

Třetí důležitý problém úzce souvisí se ztrátou progesteronu a stresem. Stres kombinovaný se špatnou dietou může zastavit ovulační cyklus. Následně se nevytvoří progesteron a ten je také spjat s tvorbou hormonů, které tělo potřebuje v boji proti stresu, neustále se opakující stres stále více blokuje ovulační cyklus, a tak se tento zrádný proces stále více prohlubuje.

Dalším významným faktorem přispívajícím k nerovnováze mezi estrogenem a progesteronem je prostředí, ve kterém žijeme. V průmyslovém světě ponořeném do petrochemických derivátů. A ty jsou všude – ve vodě, ve vzduchu, v potravě. Jsou to chemikálie obsahující pesticidy a herbicidy (DDT, dieldrin, heptachlor..) a stejně tak různé plasty a PCB. Jsou to látky, které napodobují estrogeny – jsou v tucích rozpustné, nepodléhají biologickému rozkladu a těžko se z těla vylučují. Hromadí se v tukové tkáni jak zvířat tak lidí. Ty chemikálie mají zvláštní schopnost napodobovat přírodní estrogen. Dostaly jméno – xenoestrogeny. Ačkoliv jsou to cízí chemikálie, přesto mohou obsadit estrogenové receptory v těle a vážně zasahovat do přírodních biochemických změn.

Stále se množí výzkumy, které odhalují alarmující situaci ve světě, zaplaveném množstvím hormonálních napodobenin.

Nedávno vyšla kniha Our Stolen Future (Naše odcizená budoucnost) od autorů Theo Colburn z World Wildlife Fund, Dianne Dumanoski z Boston Globe a Johna Peterson Meyera, zoologa, kteří identifikovali 51 hormonálních napodobenin, z nichž každá je schopna uvolnit příval vedlejších efektů – snížení produkce spermií, omezení buněčného dělení a omezení vývoje mozku. Tyto napodobeniny nemají pouze souvislost s nedávnými objevy, že počet spermií klesl v celosvětovém měřítku o 50 %, když porovnáváme roky 1938 a 1990, ale také souvisejí se zvýšeným výskytem deformit pohlavních orgánů, rakoviny prsu, prostaty, varlat a neurologických nemocí.

Dr. Lee objevil shodné téma týkající se ženských stížností na utrpení a často vysilující příznaky PMS a menopauzy: příliš mnoho estrogenu nebo – jak to osobně označil termínem – estrogenová nadvláda.

Nyní místo estrogenu hrajícího základní roli uvnitř dobře vyrovnané symfonie steroidních hormonů v ženském těle začal vytlačovat do pozadí jiné hráče, tvořící biochemické disharmonie. Hormonální antikoncepce nebo HRT je tou poslední věcí ve světě ženského těla, kdy je potřeba více estrogenu. Potom, když se objeví estrogen – dominantní příznaky, co se předepíše? Více estrogenu! Křehká přírodní estrogen-progesteronová rovnováha je zásadně změněna předávkováním estrogenu. O to více se prohloubí nedostatečnost progesteronu. Dr. Lee byl schopen vyrovnat estrogenovou dominanci přírodním progesteronovým krémem, který vtíral do kůže. Přírodní progesteron, derivát cholesterolu, je vyroben z mexického yamu nebo ze sojových bobů. Jejich aktivní ingredienty přesně molekulárně odpovídají vlastnímu tělnímu progesteronu.

Je zajímavé, že v zemích Asie a Jižní Ameriky, kde ženy jedí jak divoký yam, tak i sojové boby, se tolik problémy neobjevují, na rozdíl od žen západního světa. Doplňování přírodním progesteronem upravuje ten skutečný problém: nedostatek progesteronu. U přírodního progesteronu není znám žádný vedlejší příznak, ani nebyla zaznamenána žádná toxická hladina. Přírodní progesteron zvyšuje libido, chrání dělohu před rakovinou a proti fibrotickým procesům v prsu, pomáhá chránit proti rakovině prsu, udržuje děložní sliznici, hydratuje ji a prokysličuje kůži, změní růst obličejových vousů a řídnutí vlasů, působí jako přírodní diuretikum, pomáhá eliminovat deprese a zlepšuje pocit zdraví, zlepšuje spalování tuků a udržuje v těle energii, brání krevním sraženinám a je důležitým předhormonem pro ostatní hormony, které jsou důležité pro sex a proti stresu. Dokonce ovlivňuje dva důležité příznaky menopauzy – návaly a suchost poševní sliznice. A je ještě jedna významná výhoda přírodního progesteronu, které bychom měli věnovat trochu více pozornosti. Většina lidí se domnívá, že estrogen ženu chrání proti osteoporóze- je to jeden z největších marketinkových bodů – které ženy povzbuzují v užívání HRT – a to definitivně není tento případ!

Počáteční studie, u kterých se předpokládala ochranná funkce estrogenu, byla založena na hrubých vědeckých omylech. Kanadský badatel Jerilyn Prior endokrinolog University of British Columbia ve Vancouveru a jeho kolegové informovali The New England Journal of Medicine, že estrogenová role u osteoporózy není prioritní. V jejich studiích u ženských atletek objevili, že osteoporóza se vyskytuje ve stupni, který odpovídá progesteronovém úbytku, dokonce i v případě, když je jejich estrogenová hladina v normě. Předtím prováděli výzkum u neatletických žen. A ukázaly se tytéž výsledky. Přestože obě skupiny menstruovaly, neměly ovulační cykly, a proto měly progesteronový úbytek. Došlo k poznatku, že anovulace a krátká fáze cyklu se nyní vyskytuje u více než 50 % severoamerických žen, které mají menstruační cyklus během posledních reprodukčních let. Bohužel tento důležitý objev zůstal bez povšimnutí v medicínské komunitě.

Byl dokonce identifikován progesteronový receptor na povrchu osteoblastické buňky (kostní tkáň – stavební buňky). Nikdo předtím neobjevil receptor na osteoblastu pro estrogen. Pravdou se jeví to, že kostní ztráty jsou způsobeny nedostatkem progesteronu. Tyto výsledky byly verifikovány tříletou studií u 63 žen ve věku po menopauze, které trpěly osteoporózou. Ženy, které užívaly vtíraný progesteronový krém, zaznamenaly v průměru 7-8 procentní kostní nárůst v prvním roce, 4-5 procentní ve druhém roce a 3-4 procentní nárůst ve třetím roce! Neléčené ženy této věkové kategorie ztrácely kostní masu v průměru 1,5 procenta za rok! Takové výsledky nedosáhla žádná forma HRT.

Dr. Lee věří, že užívání přírodního progesteronu ve spojení se změnou dietního režimu a živovotního stylu dokáže zastavit osteoporózu a navíc může nastartovat zpětné pochody vedoucí ke zlepšení denzity kostí i u žen 70tiletých a starších. V tomto bodě je důležité zvýraznit rozdíl mezi přírodním progesteronem, který produkuje tělo, a syntetickým progesteronem, který se nazývá progestin – jako je v případě Provery, Duphastonu a Primulutu. Je VELKÝ rozdíl, jak působí v těle.

Syntetický progesteron vykazuje velkou škálu vedlejší příznaků a některé z nich jsou docela závažné. Sem patří: bolesti hlavy, deprese, otoky, zvýšené riziko vrozených defektů a předčasných porodů, poruchy funkcí jaterních, citlivost prsů, zvýšená krvácivost, akne, mužské ochlupení, nespavost, nadváha, plicní embolie, premenstruační syndrom.

A co je nejzávažnější? Progestiny nepřinášejí tělu vnitřní fyziologický prospěch, tak jak to dělá progesteron, a v tom důsledku tělo nemůže fungovat v hlavních biosyntetických pochodech a naruší se mnoho základních procesů v těle. Progesteron je nezbytný hormon, který také hraje důležitou roli ve vývoji zdravých nervových buněk a mozku a funkcí štítné žlázy. Progestiny blokují schopnost těla tvořit vlastní progesteron a také blokují vlastní využití přirozeného progesteronu v základních životních procesech.

Historie hormonů je jistě velmi komplikovaná. Až do této doby byla pro ženy západního světa k dispozici pouze jedna verze. Byly vrženy vážné pochybnosti na účinnost a vhodnost estrogenu a progestinů ve všech formách, v jakých existují. Ženy trpí mnohými problémy. Co komplikuje tu hormonální historii, je to, že předepsaná léčba na uvedené problémy ještě více situaci zhoršuje. Bez pochopení dalekosáhlých vedlejších efektů estrogenové dominance a progestinu doktoři chybně diagnostikují příčinu těchto zhoršených stavů. Často předepisují další léky s katastrofálními vedlejšími příznaky. Bez adekvátních znalostí, poučení a přístupu k přírodním produktům se ženy snadno stanou kořistí rozsáhlých kampaní nadnárodních farmakologických společností, které si na svou stranu přesvědčivě získaly doktory a stejně tak vládní instituce.

Je na čase, aby ženy věnovaly větší odpovědnost svému zdraví a životnímu stylu. Největší zbraní proti ignoranci jsou znalosti. Je čas položit trpkou otázku svému poskytovateli zdraví, požadovat odpověďi a ochotu prošetřit bezpečnost alternativních přístupů. Je očividné, že se ženy musí podílet na vzdělávání svých doktorů.