Hormonální kacířství – estrogenová vražedná pravda – díl devátý

cm deprese3

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Uvádění estrogenivé dominance. Přírozený vzhled těla je tvořen dvěma hormony – progesteronem a estrogenem ve velmi citlivé a přesné rovnováze tak, aby rozmnožovací schopnost byla maximalizována. Ty dva hormony se velmi těsně navzájem doplňují a ačkoliv jsou obecně vzájemně antagonisté, jeden také pomáhá tomu druhému.

Estrogen není ve skutečnosti jeden hormon. Přesněji se uvádí, že patří do třídy hormonů, které mají estrogenní aktivitu (např. rozmnožování endometriálních buněk pro očekávané těhotenství). Estrogeny jsou nazývány estradioly a estrony – obě formy mají na svědomí stimulaci abnormální růst buněk, když se v těle nacházejí v normálním nebo vyšším množství a stejně tak estriol, který je znám jako inhibitor rakovinných buněk. Každý typ estrogenu má v těle rozdílnou funkci. Tyto estrogeny se tvoří hlavně ve vaječnících, a malé množsství se tvoří v nadledvinkách a během těhotenství v placentě a pak v tukových buňkách.

Když přijde puberta, estrogen podporuje u děvčat vývoj prsů a zvětšování dělohy. Estrogen přispívá ke tvarování ženského těla a kostry. Potom pomáhá regulovat menstruační cyklus a hraje nezbytnou roli v udržování pevnosti kostí a kontroluje krevní cholesterol. Nadměrné množství estrogenu, bez ohledu na příčinu proč tomu tak je, přispívá k vyčerpání vaječníků, což dále vede k neplodnosti. V případě progesteronu jsme hovořili pouze o jednom specifickém hormonu. Je jediným členem své třídy. Ve vaječnících je předhormonem estrogenu. Progesteron se také v malém množství tvoří v nadledvinkách u muže ve varlatech. Je to předhormon testosteronu a všech důležitých pohlavních hormonů, ale také kortikosteroidů, které jsou nezbytné pro odolávání stresu, pro vyrovnávání cukerné a elektrolytové rovnováhy a krevního tlaku, nemluvě o přežití.

Estrogen je tím hlavním hormonem během prvních čtrnácti dnů menstruačního cyklu, jeho role spočívá v přípravě endometria dělohy k těhotenství, a progesteron je hlavním hormonem pro následující dva týdny menstruačního cyklu. Je nezbytný pro přežití oplozeného vajíčka, a po celou dobu těhotenství je progesteron dodáván embryu a plodu přes placentu. Existuje velmi jemná souhra mezi estrogenem a progesteronem. Jestliže do tohoto procesu uměle zasahujeme, brzy se dostaví ničivé efekty. Bohužel, uváděné syntetické hormony a stejně tak i zněčištěné prostředí kolem vytváří mezi hormony zmatek.

Dr. John Lee, praktický lékař v důchodu, první použil termín: „estrogenová dominance“, strávil lepší část posledních let zkoumáním základu rozrůstání takových ženských problémů, jako je PMS, endometriosis, cysty vaječníku, fibroidy, rakoviny prsu, neplodnost, osteoporóza a menopauza. Vychází ze svých klinických zkušeností o ženském zdraví a stejně tak z publikovaných výzkumnů a věří, že mnoho žen trpí z přemíry přítomného estrogenu. Zjistil, že stres, chyby ve výživě, estrogeny, které přichází do těla z vnějšího prostředí, braní syntetických estrogenů kombinovanými s následujícím nedostatkem progesteronu, to všechno přispívá ke vzniku estrogenové dominance.

Následuje seznam příznaků, které mohou být způsobeny nebo které mohou být zhoršovány estrogenovou dominancí: urychlování procesu stárnutí, alergie, bolestivá citlivost prsů, cysty v prsu, zamlžené myšlení, vyčerpanost, padání vlasů, růst obličejových chloupků, vyšší riziko mozkové příhody, neplodnost, podrážděnost, zhoršení paměti, samovolný potrat, osteoporóza, PMS, porucha funkce štítné žlázy projevující se sníženou funkcí, rakovina dělohy, myomy, otoky, celulitida, nemoci žlučníku a autoimunitní nemoci, jako je lupus a thyroiditis. Lékaři předepisují kromě syntetických estrogenů také syntetické progestiny, které přidávají k estrogenovým předpisům, aby vyrovnali hazard estrogenových substancí.

Nancy Beckhamová ve své knize Menopause – Pozitivní přístup k užívání přírodních terapií – identifikovala více než 100 nepříznivých efektů, které jsou charakteristické pro většinu předepisovaných estrogenů a progestinů. Podle Dr. Lee se může mnoho těchto běžných zdravotních problémů vyrovnat užíváním přírodního progesteronu. Problém není vždy způsobován tím, že aktuální progesteronová úroveň je nižší než normální, ale je přímo uměrný vyšší hladině estrogenů. Vlivem toho, že ženské tělo je stále více a více vystavováno estrogenovým substancím, jsou ženy více afektované, a to od svých 30 let. Kolem tohoto věku ženy nemusí mít pravidelnou ovulaci s každým menstruačním cyklem.

Progesteron se tvoří od toho okamžiku, kdy dozraje folikul (ve žlutém tělísku). Jestliže není ovulace, není žluté tělísko tvořeno a z toho důvodu se netvoří žádný progesteron. Stres, výživové chyby a chemicky znečištěné prostředí, to všechno se podílí na menstruačním cyklu bez ovulace. Frekvence těchto cyklů bez ovulace narůstá v souvislosti s menopauzou. Bohužel tento narůstající výskyt není dostatečně vnímán medicínskou veřejností, dokonce ani u mladých žen a proces pokračuje hormonální nerovnováhou, která se projevuje vznikem ohromných zdravotních problémů. V dnešní době jsou ženy všech věkových kategorií vystavovány vyššímu riziku ohromným rozsahem estrogenové dominance.

Estrogenová dominance v prostředí
Jsou popisovány alarmující globální změny v našem okolním prostředí, což s sebou přináší extrémně rušivé vlivy. Není to tak dávno, kdy biologové zabývající se divokou zvěří objevili na Floridě v Lake Apoka podivné biologické efekty u místních aligátorů. V roce 1980 tam vylévali do jezera ohromné množství toxických pesticidů, které se svým složením velmi blížily DDT. Na tuto událost by se zapomnělo, ale po 5 letech se zjistilo, že více než 90% aligátorů z této oblasti zmizelo. A většina aligátorů, kteří tam zůstali, nebyli schopni rozmnožování a páření. Samci se rodili s penisem, který byl deformovaný a o 75 % kratší, než je průměr. Další testy ukázaly, že hladina jejich testosteronu byla nízká. Samičky měly abnormální vaječníky a folikuly popisované jako „vyhořelé“. Nedávné zprávy ukazují, že ryby vylovené v Port Phillip Bay ve Victorii v Australii, byly hermafroditi. Podobně velká britská studie odhalila, že samičky ryb žijící po proudu v odpadních vodách, kam tekly splašky obsahující chemické estrogeny, měly změny v sexuálních znacích.

Endokrinoložka Dr. Anna Sotová z Tufts University v USA experimentovala s rakovinnými buňkami, které brala z prsu a pak je kultivovala. Zjistila, že tyto rakovinné buňky mohly žít jedině, když byly živeny estrogeny. Jednoho dne test jednoduše přestal fungovat. Rakovinné buňky pokračovaly v růstu po dobu 4 měsíců, dokonce i tehdy, když nebyly živeny estrogeny. Dr. Sotová si uvědomila, že při práci používala plastickou láhev, která byla vyrobena z nonylphenolu. Její tkáňové vzorky byly kontaminovány xenoestrogeny z plastikové lahve.

Rozšířené užívání ferbicidů, pesticidů a plastů vytvořilo problém, který na této planetě nikdy předtím nebyl. Znečišťujeme sebe a své prostředí mnoha substancemi, které napodobují estrogeny. Jsou všude: ve vzduchu, ve vodě, v půdě a ve velkém množství v našich tělech. Nazývají se xeno-estrogeny, substance, které mají mocný estrogenový efekt na tělo, jsou rozpustné v tucích a nelze je likvidovat biologickým způsobem. Jsou také nebezpečně jedovaté.

V současné době je svět zaplaven výrobky petrochemického průmyslu. Jsou všude. Naše stroje jsou jimi poháněny a milióny výrobků (plasty, mikročipy, léky, oděvy, potrava, mýdla, pesticidy a parfumérie) jsou buď vyrobeny z produktů petrochemie, nebo je samy v sobě obsahují. Populární slogan ze začátku padesátých let: „Lepší život napříč chemií“ se stále vrací a pronásleduje nás.

Odkaz tohoto znečištění vyústí v epidemii reproduktivních abnormalit, kam patří vytrvale narůstající počet rakovin, neplodnost, nízká úroveň spermií…

Jak je tento problém vážný dnes?

V květnu 1993 vyšel v britském lékařském časopise Lancet článek, ve kterém polemizovali vědci ze Skotska a Dánska o xeno-estrogenech v tom smyslu, že jsou odpovědné za vytrvale klesající počet spermií u mužů. Podle Neils Skakkebeak z university v Kopenhagenu, poklesl počet spermií o více než 50 % ve srovnání s rokem 1940. Mezitím se ztrojnásobil výskyt rakoviny varlat a prostaty v USA a v Evropě v porovnání posledních 50 let. Reproduktivní abnormality jako nesestouplá varlata se staly zcela běžnými. Xeno-estrogeny se také podílejí na poškozování vývoje mozku u dětí. Přímo souvisejí v 30-80 procentech s nárůstem rakoviny prsu, vaječníků a dělohy u žen starších 50ti let. V některých australských vesnických komunitách, kde se používaly těžké pesticidy, zůstaly jejich zbytky v pitné vodě a v tom důsledku se v tomto regionu vyskytovaly chlapci s abnormálně malým penisem a současně přítomnými známkami feminizace a naopak u dívek se objevovaly známky maskulinizace.

Je čas pro nás probudit se a dávat si pozor na tyto varovné signály v zájmu budoucí generace. Nyní sehráváme svůj díl ochrany pro naše vnoučata a pravnoučata a stejným dílem chráníme sami sebe: tím, že odmítáme používání pesticidů, minimalizujeme užívání plastů, nenakupujeme zemědělské produkty, které byly uměle hnojeny a maso, které obsahuje hormony, v domácnosti nepoužíváme čisticí syntetické prostředky a jiné výrobky petrochemického průmyslu.

V příštím díle bude o mýtu estrogenové dominance.