Hormonální kacířství – estrogenová vražedná pravda – díl čtvrtý

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Mýtus ostrogenu a syntetických progestinů. Dřívější výzkum, který vedl k výrobě estrogenu, dal základ pro vývoj hormonální antikoncepce, a to bylo v roce 1960. Se souhlasem FDA (the US Food and Drug Administration) byly pilulky uváděny jako efektivní, vyhovující pro způsob kontroly početí. To ženám umožnilo skutečné sexuální osvobození.

Ale všechen základ pro FDA, aby mohla udělit toto svolení, byl ve výsledcích klinických studií provedených na 132 ženách z Portorika, které braly pilulky jeden rok a ne déle než 8 let. (Nikdy nebyl uveřejněn ten fakt, že během této studie také 5 žen zemřelo – bez řádného přešetření příčin úmrtí.) V polovině 70tých let upoutaly pozornost veřejnosti až smrtelné příhody žen s infarktem a mozkovými příhodami. A od té doby se začaly vyrábět údajně bezpečnější pilulky s menší dávkou estrogenu. Ale de fakto nikdy nebyl podán přesvědčivý vědecký důkaz, že jsou piluky bezpečné. Teprve nyní ženy odhalují pravou cenu, kterou musejí platit za svou sexuální svobodu.

Nyní je to 40 let od začátku hormonální antikoncepce a v současnosti je 60 miliónů žen na celém světě, které v podstatě testují pilulky. Jejich bezpečnost a efekty z dlouhodobého pohledu nebyly stále přesvědčivě doloženy. Je důležité poznamenat, že byla popsána široká paleta nepříznivých a vedlejších efektů, které jasně vedly k rakovině prsu, vysokému krevnímu tlaku a obzvlášť ke kardiovaskulárním nemocem – a to hlavní – vedly k úmrtí žen. To bylo v Austrálii v roce 1992. 27,833 žen zemřelo na srdeční nedostatečnost a 2,438 žen zemřelo na rakovinu prsu.

Je to prostá shoda okolností nebo snad tyto statistiky naznačují, že škodlivé vedlejší efekty souvisejí s hormony? Zatímco se hovoří o estrogenu jako o primárně chybějící látce pro ženy v menopauze, je důrazně doporučován lékaři a farmaceutickým průmyslem pro prevenci kardiovaskulární nemoci a osteoporózy. Když v dnešní dobu navštívíte lékařskou ordinaci, budete varováni před rizikem překonávat období menopauzy bez preventivní ochrany estrogeny. Ženám je dále připomínáno, že menopauza je nemoc z chybění hormonu, a proto musí být hormon doplňován k dosažení jejich zdraví.

Jak poznamenala Dr Lynette Dumbleová, pozornost kardiovaskulární prevence se u žen zcela soustředila na HRT. Elizabeth Barrett-Connorová upozorňuje na rozsáhlou práci Coronary Drug Project of 1973, která se týká dvou výzkumů využívajících estrogen u mužů. Jedna část této studie spočívala v tom, že se mužům úmyslně podávaly nadnormální estrogenové dávky, které převyšovaly fyziologické hladiny s úmyslem vyvolat u nich gynekomastii (zvětšení mužského prsu) jako indikátor úspěšného poženštění. A tento stav vedl ke vzniku trombóz a impotence a nutně směřoval k neúspěchu.

Praktický lékař, nezávislý badatel Dr. John Lee (autor pozoruhodné studie známé jako Boston Health Study), se snažil prokázat souvislost mezi estrogeny a kardiovaskulárními nemocemi. Studii vedl na velkém vzorku zdravotních sester a konstatoval, že estrogen je významný faktor při vzniku srdeční nemoci. Tyto závěry byly ve skutečnosti ignorovány v zájmu obchodního zisku. Je také třeba říci, že farmaceutické reklamy poněkud opomíjely uvádět fakt, že úmrtí mozkovou mrtvicí byla o 50 % vyšší u žen, které užívaly estrogen. Dr. Lee sestavil seznam vedlejších efektů a fyziologických zhoršení, která souvisejí s užíváním estrogenů.

Obsahuje zvyšující se riziko rakoviny dělohy, narůstající nadváha, zadržování solí a tekutiny – otoky, deprese a bolesti hlavy, narušená kontrola hladiny krevního cukru s tendencí ke snížené hladině (hypoglykemii), ztráta zinku a zadržování mědi, snížení hladiny kyslíku v buňkách, zahuštění žluči, podporující vznik žlučníkových potíží, narůstající pravděpodobnost plicní fibrózy a děložních fibróz (myomů), rušení aktivity štítné žlázy, pokles sexuální energie, tvorba krevních sraženin, snižování cévního napětí, endometrióza, křeče v děloze, neplodnost a omezení funkce osteoklastů.

Jestliže má HRT tak mnoho vedlejších efektů a nebezpečné komplikace, pak si musí každá žena dobře promyslet její užívání. Bohužel většina lékařů Vám řekne, že neexistuje žádná alternativa. Je jisté, že to myslí dobře a upřímně se o své pacienty zajímají, ale dávají jim informace, které přicházejí přímo z farmaceutických firem. Většina žen postrádá nezbytné poučení a vysvětlení jejich možností, menopauza může být chápána jako další hrůzu nahánějící a nebezpečná doba.

V příštím díle seriálu bude hovořeno o přírodním progesteronu.