Hormonální kacířství – estrogenová vražedná pravda – díl první

cm starsi zena usmev

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ženy jsou mylně informovány o jejich hormonech, ke škodě na jejich zdraví, zatímco farmaceutické firmy sklízejí ohromné zisky. Přes 300 let, počínaje 13. stoletím až do 16. století, vládl pro ohromné množství lidí žijících po celé Evropě a Skandinávii inkviziční teror. Politické, ekonomické a náboženské vlivy té doby společně působily proti ženám, které byly zastiženy, jak se protiví jejich záměrům.

Bohužel terčem jejich snah byli také léčitelé a starodávní duchovní a kulturní mudrcové. Historikové debatují o přesných ztrátách ďábelských časů – zda to bylo několik stovek tisíc nebo až několik miliónů lidí – ale o čem se debata nevedla, bylo to, že hlavními obětmi byly ženy. Je fakt, že doba inkvizice je nyní považována za období genocidy proti ženám, které ženy zbavilo jejich síly, vlastní sebedůvěry, zdraví, bohatství, léčitelského umění a společenského postavení.

Inkvizice prohlašovala, že pouze církevní představitelé byli nepopíratelnými duchovními autoritami. Mělo to svůj význam v tom, že se úspěšně uchovaly medicínské znalosti. Od té doby inkvizice rozhodovala o tom, kdo může vykonávat léčení. To se rozumí, že školy byly pro ženy zavřené. Jaká úleva nastala, když éra násilí a nepřátel žen skončila. Nebo ne? Bohužel zdá se, že některé tradice přetrvávají. Dnešní ženy jsou stále vykořisťovány nekonečnými politickými a ekonomickými zájmy s hroznými následky na jejich zdraví, finanční nezávislosti a osobním právu. Možná, že inkvizice zcela neskončila, ale dodnes přetrvávají sotva patrné, křivolaké formy.

Ženské problémy jsou středem pozornosti pro medicínské a farmaceutické zájmy. Podle Johna Archera, autora Bad Medicine, bylo v USA každým rokem provedeno asi 600,000 hysterectomií (odstranění dělohy) a asi 45,000 v Austrálii. Odhaduje se, že v roce 1994 asi 45,000 australských žen užívalo hormonální substituční terapii (HRT). V současnosti užívá mnoho žen HRT také po menopauze.

Podle Dr Stanley Westa, známého specialisty pro neplodnost, šéfa reprodukční endokrinologie v nemocnici Sv. Vincenta v New Yorku a autora The Hysterectomy Hoax, (Podvodná hysterektomie), bylo 90% operací dělohy provedeno zbytečně. Konzultanti gynekologické Ralph Nader“s Public Health Research Group dospěli k podobným závěrům v roce 1991 ve své knize Women“s Health Alert (Ženské zdraví ve střehu). Podle Dr. Westa je 100% ně přijatelný důvod k operaci dělohy ten, který souvisí s léčbou rakoviny pohlavních orgánů. Ve skutečnosti se operace dělohy provádějí pro řešení různých problémů, jako jsou: endometrióza, fibrózní tumory (myomy), vaječníkové cysty, pánevní zánětlivé nemoci a výhřez dělohy.

Není to žádná náhoda, že se gynekologové stávají osobami s nejvyššími příjmy ze všech specialistů. Ženy jsou po celou dobu svého života souvisle povzbuzovány různými medikamenty. Přirozené ženské funkce počínaje počátkem menstruace až po menopauzu jsou ovlivňovány chemickými zásahy. Jsou bombardovány mylnými informacemi, mýty, propagandami a v některých případech vyloženě lživě, není divu, že tak mnoho žen je zcela zmateno v běhu událostí, které mají vztah k jejich tělu a zdraví.

Příští díl bude o historii hormonální substituční terapie…