Herpesviry – onemocnění, která vyvolávají a jejich léčba z pohledu klasické a alternativní medicíny

cm muz zena3

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Viry herpes simplex (HSV) patří mezi nejčastější virové infekce člověka. Provází je změny na kůži a sliznicích, kde dochází k tvorbě puchýřků. Nakažený člověk je infekční pro své okolí. Infekce může postihnout i centrální nervový systém a vnitřní orgány. Při infekci plodu může dojít k malformacím.

Přenos infekce se může dít sekrety z úst, genitálií, slinami při líbání, olizováním hraček dětmi, manipulací v ústech pacienta, intubací, endoskopickými vyšetřeními. Z místa primární infekce se šíří lymfatickou cestou – do uzlin, nervového systému, nervových ganglií a jiných orgánů. Viry Herpesviridae čítají skupinu asi 80 virů, nicméně pro člověka mají význam hlavně:

  • herpes simplex 1 – HSV1 (způsobuje infekce spíše ústní)
  • herpes simplex 2 – HSV2 (genitální)
  • varicel1a zoster
  • virus Epsteina-Barrové (EB virus)
  • cytomegalovirus
  • herpetický virus HHV-6

ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÁ HSV

Postižení herpes virem podstatně hůře snášejí lidé s oslabenou imunitou. Léčba klasickou medicínou spočívá v aplikaci antivirotik (acykloviru) lokálně. Opary na rtech se snažíme vysoušet (většinou zinkovou pastou).


Akutní herpetická gingivostomatitis (zánět dutiny ústní a dásní)
Jde o onemocnění batolat a malých dětí. Příznaky jsou horečka, bolesti v krku, zarudnutí a otok sliznice hltanu, na sliznicích i na rtech jsou patrné puchýřky. Dětem vytékají sliny z úst. Onemocnění je velmi bolestivé, odmítají příjem potravy. Tato infekce může probíhat i jako zánět mandlí nebo zadní stěny hltanu. Odezní za 10–14 dní, zduřelé uzliny na krku mohou přetrvávat i několik týdnů.

Folikulární konjunktivitida (zánět spojivek)
Projeví se jednostranným zánětem spojivky se zvětšením uzlin, popřípadě zánětem víček, na jejichž hranách mohou být patrné puchýřky. Je přítomna světloplachost, otok, bolest, tečkovité stíny na rohovce. Onemocnění může postihovat i hlubší struktury oka a trvat déle. (Někteří autoři uvádějí, že se poškození zhojí bez následků, sama jsem ale viděla zašednutí rohovky, které vzniklo následkem herpetické infekce. Pochopitelně se značně zhoršil zrak pacienta. Na čištění rohovky stále pracujeme cílenou detoxikací. Nemohu zodpovědně říci, jak dlouho a zda vůbec bude možné vrátit rohovku do původního stavu.)

Herpes labialis (opar rtu)
Opakovaná infekce, manifestuje se po pocitech pálení, svědění a bolestivosti puchýřky na rtech, někdy i v dutině ústní, nose nebo na obličeji. Puchýřky jsou zpočátku vodnaté, mohou ale podlehnout bakteriální superinfekci a začít tak hnisat. Běžný opar ustoupí za 8–10 dní (podle klasické medicíny).

Herpes genitalis (opar v genitoanální oblasti)
Je způsoben virem HSV 2, přenáší se pohlavním stykem. Infekce těhotné se může během porodu přenést na dítě. Vyrážka se objeví na zevních pohlavních orgánech, hrázi, v pochvě i na děložním čípku, u mužů na penisu. Bývá přítomna horečka, malátnost, zvětšené uzliny v tříslech. Puchýřky opět mohou zakalit obsah, změnit se ve vřídky, mohou se objevit potíže s močením. Virus zasáhne vždy i nervové struktury, proto se objevuje i bolestivost. Stejné potíže se mohou objevit u homosexuálů v oblasti konečníku a kolem hráze. Často léze splývají do vředů.

Herpetická encefalitida (zánět mozku)
Mohou ji vyvolat oba typy herpes simplex. Jde o onemocnění s řídkým výskytem, avšak velmi závažné, s možností úmrtí. Projevuje se vysokými horečkami, halucinacemi, ochrnutím poloviny těla, změnami osobnosti, poruchami řeči, zraku atd.

INFEKCE VYVOLANÉ VIREM VARICELLA ZOSTER

Plané neštovice i pásový opar podléhají hlášení, pacienti jsou infekční, izolují se doma. K léčbě se používá tekutý pudr, antiseptické masti k vysoušení. Tlumí svědění, brání škrabání, a tím rozsevu. U imunodeficientních pacientů nebo u pacientů s velkým rozsahem se užívají antivirotika buď ústy, těžší případy se hospitalizují a léky se podávají nitrožilně. Je možné podávat i vitaminy skupiny B, které mají vztah k nervovému systému (B1, B12). Neuralgie řešíme analgetiky, někdy anestetiky (znecitlivění daného nervu). Pokud se objeví herpes ve velkém rozsahu, měli bychom pátrat po snížené imunitě, a zejména po nádorovém onemocnění, které se tímto způsobem může manifestovat.

Pásový opar
Generalizovaná vyrážka puchýřů podél určitého nervu. Předchází jí bolest, pálení, zarudnutí. Pak vznik puchýřků, které se rychle kalí. Pásový opar je lokalizován nejčastěji podél mezižeberních nervů, někdy v oblasti trojklaného nervu (vyrážka může jít přes ucho, oko). Někdy puchýřky mohou mít krvavý obsah, jindy zánět může jít až do hloubky kůže a zanechat velké jizvy. Dráždění nervů bývá úporné. Jako následek může zůstat i ochrnutí nervů (lícního, okohybných, bránice atd.). Neuralgie trvají měsíce až roky. Virus zůstává v organismu roky, vždy při oslabení imunity může dojít k jeho reaktivaci. Je přítomen v nervových gangliích.

Zdrojem nákazy je člověk, který má plané neštovice nebo i samotný pásový opar, přičemž nakažlivost u neštovic je vyšší než u pásového oparu. (U neštovic je v 90 % případů v rodině.) Onemocnění vede k dlouhodobé imunitě, jen výjimečně se objeví opakovaný výskyt, a to u imunodeficientních osob. U nich je možné i opakované onemocnění pásovým oparem.

Vstupní branou infekce jsou dýchací cesty, odtud se virus dostává do retikuloendotelového systému, množí se a je zanášen do kůže. Další šíření je podél nervových vláken až do nervových ganglií. K reaktivaci z nervového ganglia dochází v důsledku místních vlivů – např. trauma, tlak nádoru, dále při oslabení imunity v průběhu nádorových onemocnění, hemoblastóz, cukrovky, ledvinné nedostatečnosti, léčbě cytostatiky a imunosupresivy, po transplantaci orgánů či kostní dřeně nebo u HIV pozitivních. Virus se rychle množí a vystupuje na kůži někdy i ve velkých plochách inervovaných nervy vycházejícími až z několika míšních segmentů. Puchýře bývají často velké. U generalizovaných forem dochází i k poškození vnitřních orgánů (nekrózy v játrech, plicích, slezině), ložiska demyelinizace v mozku, ložiska nekróz v mozku.


Plané neštovice
Vyrážka začíná červenými skvrnami, které se postupně mění v pupeny a puchýřky. Během několika dní se zakalí a mění, posléze se na nich vytvoří krusta a zasychají. Nové projevy se vysévají v průběhu 2–4 dnů ve vlnách. Na kůži pak vidíme různá stadia vyrážky. Mohou se vyskytovat kdekoli na těle, v dutině ústní, předchází zvýšená teplota, únava, nechutenství. U dospělých je průběh horší než u dětí.

Jako komplikace se může objevit zánět spojivek, zánět sliznice dutiny ústní, zánět i zevního genitálu. Někdy jsou možné i neurologické potíže při postižení mozku.

Pokud onemocní těhotná žena v prvních měsících těhotenství, mohou se objevit poškození plodu – vady končetin, mozku, lebky, jizvy na kůži.

EB VIRUS

Infekční mononukleóza je nemoc způsobená EB virem, projevuje se bolestmi v krku připomínajícími angínu, generalizovaným zvětšením lymfatických uzlin (je prokázaná souvislost mezi EB virem a Burkittovým lymfomem, nazofaryngeálním karcinomem a karcinomem thymu), dochází k nápadnému zvětšení sleziny, vzniku zánětlivých infiltrátů v játrech, ledvinách, nadledvinách, srdeční svalovině, varlatech a mozku. Dochází ke zvětšení jater a jejich zánětu. Po prodělané infekci virus zůstává dál v organismu.

CMV – CYTOMEGALOVIRUS

Onemocnění cytomegaloviry postihuje dospělé i děti, je podobné EB viróze, často probíhá bezpříznakově. Dochází ke vzniku horečky, zvětšení uzlin a zánětu jater, které ale nebývají takového rozsahu jako při mononukleóze EB virové. Oba viry způsobují podstatně větší potíže u imunosuprimovaných lidí, po transplantacích a lidí s imunodeficitem.

POHLED NA INFEKCE HERPES VIRY Z HLEDISKA CELOSTNÍ MEDICÍNY

Herpes viry lze poměrně dobře diagnostikovat pomocí EAV i Oberonu. Lze zjistit přesně jejich přítomnost v určitých tkáních a orgánech. Po prodělaném herpetickém onemocnění skutečně zůstávají viry v organismu přítomné. Podle toho, jak jsou aktivní nebo v jakém množství jsou přítomné, mohou narušovat imunitní reakce, oslabovat imunitu a způsobovat únavu (zejména EB a CMV). EB často testuji u lidí, kteří trpí únavovým syndromem.


Léčba herpetických infekcí přírodními postupy
Do mé ordinace přicházejí pacienti s opakovanými opary na rtech, dále i ti, kteří trpí genitálním herpem a vyzkoušeli již řadu přípravků od kožních lékařů, přesto se potíží nemohou zbavit, a pacienti, kteří prodělali mononukleózu nebo trpí únavovým syndromem.

Léčbu nejprve zaměřuji na aktuální řešení problému, protože ten je trápí nejvíc. K tomuto účelu využívám homeopatii, jež dokáže velmi rychle ulevit od potíží a zaléčit probíhající onemocnění. Pokud je pacient ochotný spolupracovat, nakoupí si homeopatika do zásoby, a kdykoli začnou první projevy onemocnění, okamžitě nasadí vhodné léky, čímž postupně dojde k tomu, že se projevy budou zmenšovat, až se nakonec opar zcela přestane objevovat. Abychom zajistili trvalé odstranění z organismu, což detoxikační medicínou lze, je potřeba vhodně posílit imunitu a odstraňovat postupně virus ze všech ložisek v těle.

Akutní léčba oparu na rtu
Pokud se objeví vodnaté puchýřky, nasazuji lék Rhus toxicodendron 9 CH tři kuličky a 15 minut po 2 hodiny, dále 4x denně, 3x denně, dávku postupně snižuji podle ubývajících příznaků. Pokud se čiré puchýřky začnou zakalovat, pak nasadím Mezereum 9 CH v dávce 3x tři kuličky denně. Dalším lékem, jenž stimuluje imunitu a zabraňuje opakování nemoci, je Vaccinotoxinum 15 CH – užíváme dlouhodobě deset kuliček 1x týdně. S pacienty mám zkušenosti, že pokud začnou Rhus tox. užívat okamžitě, kdy se objevuje pálení a první příznaky, nemusí k erupcím puchýřků vůbec dojít. Takhle se spousta pacientů zbavila opakovaných potíží.

Akutní léčba genitálního oparu
Zde lépe než Rhus toxicodendron působí Croton tiglium 9 CH. Lze ho střídat i s Rhus toxicodendron. Opět dávkování, jako již bylo uvedeno výše. Při zakalení podáváme opět Mezereum. Pokud se puchýřky začnou shlukovat, je namístě Borax 9 CH 3x tři kuličky. Větší puchýře (platí i pro opar na rtu) léčíme i Cantharis 9 CH.

Léčba planých neštovic a pásového oparu
Pokud chceme u dětí urychlit výsev puchýřků, aby se neprotahoval na čtyři dny, podáme jednorázově dávku homeopatického léku Sulfur 15 CH deset kuliček, platí to jak pro neštovice, tak pro pásový opar. Dále postupujeme stejně jako u puchýřků oparu (Rhus tox., Mezereum, Cantharis), u pásového oparu taktéž. Při počátečním zrudnutí nebo otoku, který se zlepšuje studeným, nasazujeme lék Apis Mellifica 15 CH, tam, kde je pálení a úlevu přináší naopak teplo, je namístě Arsenicum album 9 CH.

Chronické potíže
Při léčbě chronických potíží můžeme určit vhodný konstituční homeopatický lék. Dále nesmíme zapomenout, že určitou roli zde hraje stres, který podlomí imunitu a spustí množení viru a jeho výsev. Takže je namístě i práce s psychikou. Využila bych Bachovu květovou terapii, na ovlivnění psychiky dále velmi dobře působí přírodní bioinformační produkty. Rostlinné extrakty v nich obsažené mají i imunostimulační a protivirové účinky.

Z přípravků, které mají přímo vliv na herpesviry, budu jmenovat  Diozon krém. Tyto preparáty lze užívat vnitřně, lokálně pak Diozon krém, Intocel a Sagradin přímo na lézi. Můžeme je využívat jak u akutních potíží, tak při chronických obtížích či na trvalou detoxikaci pro jejich biorezonanční účinky.

Pokud budeme řešit EB a CMV, jejich vliv na játra, budeme používat preparáty k detoxikaci jater. Léčbu můžeme podpořit i pitím detoxikačních čajů.

Z mých zkušeností při léčbě oparů vyplývá, že léčba přírodními prostředky, zejména homeopatiky, při akutních stavech je podstatně účinnější než léčba antivirotickými mastmi, které nabízí klasická medicína. Navíc při stálém užívání homeopatik se prodlužují až úplně vymizí intervaly výsevu, tedy relapsu onemocnění. Cílenou detoxikací pak dokážeme virus odstranit z organismu.