GLUTATHION – Master Antioxidant

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nejdůležitějším antioxidantem (nazýván je často také jako „master“ nebo „zlatý“ antioxidant) v lidském těle je glutathion. Jedná se o tripeptid tří aminokyselin. Je nezbytnou látkou pro náš život.

Lidský organismus je na glutathionu závislý, bez něj by naše buňky podléhaly oxidačním reakcím, nedokázali bychom se bránit vůči bakteriím, virům, rakovinným buňkám a naše játra by přemohly toxiny. Nedostatek glutathionu má tak za následek větší sklon k onemocněním, především k nemocem spojeným se stářím, snadnější možnost nachlazení a dřívější nástup anemie, a to v důsledku nedostatku odolnosti vůči volným radikálům a snížení celkové funkčnosti organizmu.

Glutathion se podílí na mnoha procesech v těle, především na budování a opravě našich tkání, tvorby potřebných látek pro náš imunitní systém. Jeho hladina klesá pokud jsme vystaveni dlouhodobému stresu, při nemoci a přirozeně také spolu se zvyšujícím se věkem.

Zlatý antioxidant

Glutathion jako „master“ nebo „zlatý“ antioxidant má zásadní roli při udržování dalších antioxidantů v aktivní formě. Platí to například pro vitamin C. Při snížených hladinách vitaminu C, který doprovází nejen karenční stavy, ale i řadu onemocnění, jejichž příčinou je oxidativní stres a z něj se odvíjející zánětlivý proces. Pak je žádoucí, aby byla recyklována oxidovaná neaktivní forma vitaminu C na formu aktivní. Při této recyklační reakci má zásadní roli právě glutathion. Stejnou funkci má glutathion například i pro antioxidační působení vitaminu E nebo selenu. Glutathion je však sám o sobě tím nejdůležitějším antioxidantem. A také dokáže i sám sebe recyklovat z oxidované formy (po reakcích s volnými kyslíkovými radikály) zpět na aktivní redukovanou formu.

Booster imunity

Imunitní systém je tvořen sítí buněk, tkání a orgánů, které společně chrání náš organismus. Jedny z nejdůležitějších jsou bílé krvinky (leukocyty). Ty vyhledávají a ničí bakterie, viry a další mikroorganismy způsobující onemocnění. Když je v těle dostatek glutathionu, má imunita svou roli usnadněnou. Na základě toho organismus produkuje více bílých krvinek, které jsou první odezvou proti potencionální nákaze. Pokud má tedy naše tělo dostatek glutathionu, stoupá i imunitní aktivita buněk. Glutathion řídí náš imunitní systém a jeho reakce.

Účinná detoxikace

Náš organizmus je zaplaven čím dál větším množstvím toxinů z vnějšího i vnitřního prostředí. Na to musí reagovat naše detoxikační aktivita, a to především játra, jakožto hlavní detoxikační orgán. Játra také oplývají největší zásobou glutathionu. Detoxikace v játrech probíhá ve dvou krocích a zásadní role glutathionu je jeho navázání na silně toxický metabolický meziprodukt a jeho následné vyloučení z těla ven. Využití a doplňování glutathionu je klíčové pro hladký průběh celkové detoxikace v játrech.

Nedostatek glutathionu zvyšuje množství volných radikálů v játrech a vede k peroxidaci lipidů, což může vést k riziku vyvolání nemoci „tučných jater“ (steatózy) a jaterní cirhózy. Doplňování glutathionu je důležité při procesu detoxikace, ale také pro ochranu jaterních funkcí. Jako lék se takto glutathion využívá například v Japonsku již více než 30 let.

Podobnou reakci je možné pozorovat při metabolismu alkoholu – acetaldehyd generovaný v tomto metabolickém procesu má vysokou toxicitu. Je známo, že jeho akumulace způsobuje nevolnost po pití a kocovinu. Glutathion může konjugovanou reakcí převést acetaldehyd na netoxickou látku a zabránit tak nevolnosti a kocovině.

V onkologii je hlavním účelem podávání glutathionu snížení toxicity protinádorové terapie. Jde hlavně o zabránění neurotoxicitě a nefrotoxicitě. U nádorových buněk, které jsou ovlivněny chemoterapií a ozařováním, je zpomalena regenerace glutathionu, a tím omezena jeho funkčnost. Proto se při regeneraci doporučuje suplementace glutathionu.

Jak již bylo řečeno, hladina glutathionu v lidském těle rapidně klesá při nemoci a také s přibývajícím věkem. Proto je vhodné jej především u často nemocných a obecně také u starších lidí doplňovat.