Glucosamin a klouby

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Je bazickým derivátem glukózy, který se používá jako pomocný prostředek ke zmírnění zánětu a bolestí při léčbě zánětů kloubů, šlach, kloubních pouzder, dále ke zlepšení degenerativních procesů postihujících meziobratlové ploténky. Stimuluje tvorbu glukosaminoglukanů a proteoglukanů, dvou stavebních prvků chrupavky. Vyskytuje se většinou ve formě stabilních solí (síranu, chloridu) nebo jako N-acetylglukosamin.Glukosamin sulfát je jednou z biologických chemikálií, které tvoří kyselinu hyaluronovou, hlavní výplňovou složku kloubních kapalin a okolních tkání.

Ukázalo se, že glukosamin sulfát má ochranný vliv proti poruchám kloubů a je výběrově používán kloubními odborníky pro svůj silný léčivý účinek při příznacích artritidy. Glukosamin sulfát má taky svou roli při tvorbě nehtů, šlach, kůže, očí, kostí, vaziva, srdečních chlopní a při sekreci slizu v zažívacím, dýchacím a močovém ústrojí. Zlepšuje také funkci lymfatického systému. Glukosamin sulfát je prakticky bez vedlejších účinků a nejsou známy žádné kontraindikace při jeho používání. Glukosamin sulfát je získáván z korýšů a měkkýšů a silně pročišťován. Doporučené dávky se pohybují v rozmezí 1000 – 3000 mg denně podle podmínek a stavu příjemce. Je také vhodná kombinace s chondroitinem.

Glukosamin zpomaluje progresi gonartrózy
Osteoporóza (OA) je nejčastější příčina bolestí kloubů u starších osob a gonartróza je hlavním důvodem omezení fyzické aktivity nemocných. Ve věkové skupině do 50 let je gonartróza častější u mužů, po menopauze stoupá výrazně incidence u žen. Nesteroidní antiflogistika, selektivní inhibitory cytooxygenázy 2 a léčiva zvyšující vazkozt synoviální tekutiny pouze zmírňují příznaky OA. Dosud není známa žádná léčba, která by prokazatelně zpomalovala progresi tohoto onemocnění. Glukosamin sulfát je obsažen v extracelulární hmotě kloubní chrupavky. V evropských státech je glukosamin registrován jako léčivý přípravek pro léčbu OA, v USA je považován za doplněk výživy a nepodléhá kontrole Federálního úřadu pro kontrolu léčiv (FDA).

V letech 2001 a 2002 publikovali Bruyere a Pavelka v časopisech Lancet a Archives of Internal Medicine dvě nezávislé randomizované studie zkoumající vliv léčby glukosamidem na progresi OA. Autoři obou studií poté provedli dodatečnou analýzu kombinovaných výsledků u postmenopauzalních žen. Celkem 319 žen s gonartrózou bylo sledováno po dobu 3 let. Při zahájení a ukončení sledování byla na rentgenových snímcích změřena šíře kloubní štěrbiny. V kontrolní skupině žen užívajících placebo došlo v průběhu studie k zúžení kloubní štěrbiny o průměrně 0,33 mm. U žen, které užívaly glukosamin v dávce 1500 mg jednou denně, k rentgenologické progresi gonartrózy nedošlo.

Za klinicky významné je považováno zúžení kloubní štěrbiny o 0,5 mm. K takto významnému zúžení došlo u 7 % žen užívajících glukosamin a u 21 % u žen užívajících placebo. U žen léčených glukosaminem došlo také ke zlepšení skóre WOMAC (hodnocení bolesti, ztuhlosti kloubů a omezení pohybu) o průměrně 14 %, zatímco u žen v kontrolní skupině došlo ke zhoršení o průměrně 5 %. Mezi oběma skupinami nebyl statisticky ani klinicky významný rozdíl v užívání analgetik. Dr.Einhorn ve svém editorialu zdůrazňuje, že není jasné, jak glukosamin vlastně působí. Po požití je rychle natráven a je nepravděpodobné, že by se neporušený ukládal v kloubních chrupavkách. Vzhledem k minimálnímu riziku nežádoucích účinků lze glukosamin doporučit. Klinický význam: Glukosamin sulfát v dávce 1500 mg/ den zpomaluje progresi gonartrózy u žen po menopauze. (Podle Campus Medicorum 5.2004 Menopause)

 

U nás se můžeme setkat s mnoha výrobky různých firem. Je zajímavé sledovat přístup k využití této blahodárné látky. Jeho kombinace s jinými prvky ve snaze o maximální účinnost, neškodnost a to vše v souladu s přírodou.

  •  glukosamin sulfát  olej z brutnáku lékařského. Alternativa ke klasické terapii osteoporózy, má přímý účinek na zmírnění bolesti a proti zánětu, také má detoxikační působení.
  • glukosamin hydrochlorid + vilcacora. Ve spojení s vilcacorou také zvyšuje imunitní reakce, protože má kromě protizánětlivého účinku také účinek antibakteriální, antivirový, protinádorový a antioxidanční a zlepšuje stav lymfatického systému. Vilcacora má velkou budoucnost.
  • formule vhodná pro zdravé fungování svalů, kloubů, chrupavek, šlach, pojivových tkání a vazů,  znamenitě kombinuje složky jako glukosamin, chondroitin, metylsulfonylmetan, kolagen typu II., vitamín C a skvělou chuť tomuto produktu dodávají přírodní koncentrované šťávy z ostružin, bílých hroznů, brusinek a borůvek. Tato jedinečná kombinace přírodních látek napomáhá hojení a obnově chrupavčitých a pojivových tkání, zmírňuje bolesti kloubů, urychluje regeneraci při poraněních a po sportovním výkonu, posiluje kosterní a pohybový aparát. Obsahuje: koncentrovanou šťávu z ostružin, kukuřičný sirup, koncentrovanou šťávu z bílých hroznů, glukosamin hydrochlorid, fruktózu, koncentrovanou šťávu z borůvek, kyselinu fulvinovou, (zajišťuje vysokou vstřebatelnost), chondroitin sulfát (ze žraloka), koncentrovanou šťávu z brusinek, metylsulfonylmetan (MSM), vitamín C, kolagen typu II – což je velmi vzácná novinka vyzve-dávající prostředek k vysokému efektu při regeneraci chrupavky.
  • – používá se k ochraně a regeneraci kloubních chrupavek a ostatních tkání celého kloubního systému a při osteoporóze projevující se citlivostí na chlad a počasí, ztuhlostí kloubů při začátku pohybu, bolestí v kloubech při pohybu a po klidu, únavovou bolestí po větším zatížení, bolestí při pohybu, noční bolestí v klidu, bolestí svalů a výrazným zhoršením pohyblivosti. Komu je přípravek určen resp. kdo nejčastěji trpí osteoporózou: mladý muž s postižením jednoho kyčelního kloubu, muž středního věku s poúrazovým postižením kolenního kloubu, žena středního věku s postižením kloubů rukou a obou kolen, stará žena s těžkým destruktivním postižením mnoha kloubů, lidé s nadváhou, lidé s dědičnými předpoklady, sportovci, těžce fyzicky pracující.