Funkce klíčových jater z hlediska ajurvédy

cm ajurveda2 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Uvědomte si, že primární přístup Ajurvédy je pracovat s příčinou, nikoliv s příznaky. Podpora zdraví jater není v tomto nijak odlišná. Každý z nás má jinou konstituci, věk, životní prostředí, životní styl a svoje khavaigunyas (osobní slabosti). Dokonce i když žijete zdravým životním stylem, je důležité pochopit, kdo jste, a to je daleko důležitější otázkou než konkrétní onemocnění, které se možná snažíte napravit. Je pravděpodobné, že si vyberete léčebné strategie, které nejvíce s vámi rezonují a budou mít obzvlášť silný dopad na váš stav rovnováhy. Poslouchejte své tělo, srdce a svou intuici. Sledujte svou inspiraci. Snažte se o co nejjednodušší přístup. Jednejte pomalu. A co je nejdůležitější, ač to zní zvláštně, vychutnejte si tento proces.

Lidé si stále více uvědomují důležitost jater a věnují jim pozornost, která je rozhodně a bezesporu zasloužená. Játra jsou jedním z našich nejdůležitějších orgánů – hned po plicích a srdci. Můžeme žít pouze s jednou ledvinou nebo jedinou plící, bez sleziny, ale nemůžeme přežít bez fungování jater. Odhady celkového počtu oddělených funkcí jater je pohybují okolo 500. Játra nejen nekonečně filtrují a detoxikují krev a hrají významnou roli při trávení a metabolismu, ale také syntetizují bílkoviny, produkují kriticky důležité enzymy a hormony, rozkládají a recyklují unavené krevní buňky a regulují skladování glykogenu. Jsou primárním orgánem detoxikace, a tak mají důležitou úlohu chránit hlubší tkáně před nečistotami v krvi, které by jinak mohly způsobit poškození. Nadměrné vystavení jater toxinům, jako jsou alkohol, léky na předpis nebo rekreační drogy, látky znečišťující životní prostředí a podobně, mají bohužel velmi nepříznivý potenciál poškodit játra jako taková.

Naštěstí játra mají pozoruhodnou schopnost uzdravovat se a omlazovat se. To je odlišuje od jiných orgánů a tkání. Avšak pokud chceme, aby se játra opravila efektivně, musíme jim nabídnout pravidelný odpočinek.

Tento článek je určen k poskytnutí praktických pokynů, jak podpořit celkové zdraví a omlazení jater, a to jak v našem každodenním životě, tak i v obdobích očisty a detoxikace. Ať už se v současné době potýkáte s nízkou jaterní energií, nebo se chcete chovat pěkně ke svým játrům, je tento článek pro vás. „Koneckonců, milování vašeho jaterního dne může hluboce ovlivnit vaše celkové zdraví, pohodu a dlouhověkost pro nadcházející dny a roky“.

Ajurvéda

Funkce klíčových jater

Už jsme se dotýkali některých nejznámějších jaterních funkcí, ale věnujte chvilku pozornosti jejich širšímu spektru funkcí – z nichž se většina vyskytuje v harmonii s jinými orgány a systémy mimo játra.

Detoxikace

  • Jak víme, játra filtrují krev a odstraňují toxiny z krevního řečiště. V podstatě, když jíme, trávicí ústrojí rozkládá naše jídlo do miniaturních, vstřebatelných kousků energie, které pak mohou vstoupit do krve-rasa dhatu (plazma). Tato vyživující „potravní šťáva“ pak cestuje do jater, aby byla dále rafinována a filtrována. Současně játra odstraňují nežádoucí toxiny, aby se nedostaly do širšího oběhu. Játra jsou také zodpovědná za metabolismus chemických toxinů, léků na předpis a alkoholu.

Tvorba a vylučování žluče

  • Sanskrtské slovo pitta znamená „žluč“. Žluč je alkalická tekutina, která pomáhá emulgovat tuky pro správné trávení. Vyrábí se v játrech a dočasně se skladuje ve žlučníku. Jakmile jsou potraviny tráveny, žlučník vyprazdňuje žluč do tenkého střeva. Výsledkem je, že zdraví jater a žlučníku je úzce propojeno.

Trávení a metabolismus

  • Játra hrají rozhodující roli při trávení a při metabolismu strávených živin. Jsou schopna rozložit komplexní látky, jako jsou sacharidy, lipidy a bílkoviny na biologicky užitečné molekuly, jako je glukóza, cholesterol, fosfolipidy a lipoproteiny. Játra také regulují a ukládají glykogen – náš primární zdroj dostupné biologické energie.

Metabolismus a syntéza bílkovin

  • Játra jsou jedním z primárních orgánů v těle, kde jsou proteiny metabolizovány, syntetizovány a později degradovány. Většina našich tělesných tkání je tvořena bílkovinami, ale jsou zvláště důležité pro výživu svalové tkáně. Ve skutečnosti Ajurvéda spojuje nízkou nebo slabou jaterní energii s fyzickou slabostí svalových tkání

Další důležité funkce jater

  • Játra se také podílejí na tvorbě hormonů, metabolismu, skladování tuků, na regulaci hladiny pH v těle, na tvorbě červených krvinek a na regulaci objemu a krevního tlaku.

Ajurvéda

Ajurvéda a játra

Ajurvéda se dívá na tělo jako na celek – holistický – celostní přístup. átra jsou úzce spojena s řadou dalších orgánů, tkání a systémů v celém těle. Ajurvéda nám poskytuje starou, přesto nesmírně důležitou perspektivu těchto vztahů, což nám může pomoci lépe pochopit, jak nabídnout játrům smysluplnou podporu.

Ajurvéda popisuje játra jako ohnivý, horký orgán. Kvalitativně řečeno, tato skutečnost sama o sobě signalizuje úzké vztahy mezi játry, agni (princip ohně), pitta dóša a transformací energií. Podle Ajurvédy se následující látky, kanály a energie sbíhají v játrech nebo jsou jimi ovlivňovány.

Agni

Agni je posvátný metabolický vnitřní oheň. Má různorodý rozsah funkcí, ale všude v těle slouží agni jako prostředek pro transformaci. Ajurvéda popisuje nejméně čtyřicet specifických fyziologických projevů agni, pět z nich – bhuta agnis – umístěných výhradně v játrech. Funkčně jsou bhuta agnis zodpovědné za přeměnu naší potravy na biologicky užitečné látky. Trávicí proces rozbíjí naše jídlo do jeho nejzákladnější formy – pět prvků (země, voda, oheň, vzduch a éter) a bhuta agnis převádí tyto prvky do formy, kterou tělo může použít. Pouze tato rafinovaná látka je vlastně zpřístupněna tkáním prostřednictvím oběhu.

Pitta Dóša a její podtypy

Pitta se skládá především z prvků ohně a vody. Je zdrojem veškerého tepla v těle. Není překvapením, že játra a žlučník jsou považovány za velmi důležitá místa dóši pitta. Dále se žlučové cesty vyprázdní do tenkého střeva, což je primární místo (domov) pitty. Funkčně tento tok z jater a žlučníku do tenkého střeva vyjadřuje složitý vztah mezi několika různými pitta orgány a proudem samotné pitty. Stručný průzkum pět podtypů pitty vrhá jasnější světlo na spojení mezi dóšou pitta, játry a žlučníkem.

Pachaka Pitta

  • Pachaka pitta se nachází v tenkém střevě a v žaludku. Jeho primární funkcí je trávení, absorpce a asimilace potravin. Pachaka pitta pracuje v úzké koordinaci s jathara agni (centrální trávicí oheň), která reguluje agni v celém těle. Pachaka pitta ztělesňuje energii ohně, tepla a transformace a je složitě spojena s trávicí funkcí jater.

Ranjaka Pitta

  • Ranjaka pitta se nachází hlavně v játrech a ve slezině, ale do určité míry i v žaludku. Ze všech podtypů pitta je ranjaka pitta nejblíže k játrům. Sanskritské slovo ranjaka znamená „dát barvu.“ Ranjaka pitta dává barvu krvi a všem tkáním po celém těle (to dokonce ovlivňuje kůži, vlasy a barvu očí). Ranjaka pitta také produkuje žlučové a jaterní enzymy a řídí transformaci rasa dhatu (plazmy) na rakta dhatu (červené krvinky).

Alochaka Pitta

  • Alochaka pitta se nachází v očích a je nezbytná pro vizuální vnímání. Umožňuje vnímání světla i barev. Alochaka pitta také dohlíží na lesk, barvu a průsvitnost očí. Je zajímavé, že existuje velmi významný vztah mezi alochakou pitta v očích a ranjakou pitta v játrech, což znamená, že existuje přímá souvislost mezi očima a játry. Poruchy v játrech mohou způsobit, že bělmo oka se změní na žlutou. Podobně toxicita v játrech může způsobit poruchy zraku nebo hypersenzitivitu na světlo

Bhrajaka Pitta

  • Bhrajaka pitta se nachází v kůži. Jeho primární funkce zahrnují udržování barvy pokožky, struktury, teploty a vlhkosti. To znamená, že naše pleť a lesk naší pokožky je především funkcí bhrajaka pitty. Tento podtyp také usnadňuje trávení a zpracování všech látek, které se aplikují na pokožku nebo ji absorbují. Stejně jako u očí, existuje i zde vztah mezi kůží a játry, takže jakýkoli počet kožních stavů lze vysledovat zpět k poruchám jater.

Sadhaka Pitta

  • Sadhaka pitta se nachází v mozku a v srdci. Je zodpovědná za vědomé myšlení a emoce. Poruchy ranjaky pitty (nacházející se v játrech) mohou velmi ovlivnit náš stav mysli. Existuje také silné spojení mezi určitými emocemi a játry, což odráží vazbu mezi játry a sadhaka pitta.

Rakta Dhatu

Jsme zvyklí přemýšlet o krvi jako o jediné entitě, ale Ajurvéda rozděluje krev do dvou odlišných entit. Není tomu tak proto, že by tyto dvě entity byly fyzicky oddělené, ale protože mají v těle velmi odlišné funkce a také výrazné kvalitativní rozdíly. Rasa dhatu (plazma) je chladící, výživná látka spojená s ženskou a lunární energií. Poskytuje výživu do buněk v celém těle a je považována za chladnou, pomalou a uklidňující = kapha dóša. Rakta dhatu (tvořená červenými krevními buňkami) je část krve spojená s kyslíkem, která je spojena s mužskou a sluneční energií = pitta dóša. Ta je považována za horkou, ostrou a pronikavou.

Kvalitativně, rakta dhatu, pitta dóša a játra jsou celkem podobné a mezi všemi třemi existují silné funkční vztahy. V počátečních stádiích embryonálního vývoje jsou játra téměř výhradně zodpovědná za vytvoření červené krvinky – až do té doby, než se tato role postupně přesune na kostní dřeně. Je také zřejmé, že jedním z vedlejších produktů rakta dhatu je žluč (poshaka pitta), což je nezbytné pro metabolismus lipidů prováděný játry.

Emoce sedící v játrech

Stejně jako játra jsou rozhodující pro trávení jídla a výživy, hrají velmi důležitou roli v trávení emocí – zvláště těch, které jsou těsně spojeny s játry. Játra jsou považována za místo hněvu, nenávisti a odporu, a také jsou spojena s pocity závisti, podrážděnosti, frustrace, netrpělivosti a nadměrných ambicí. Není divu, že všechny tyto ohnivé emoce dostávají dóšu pitta z rovnováhy. Ale játra jsou spojována se pozitivními emocemi pitty: může/bude moci, odvaha, důvěra, spokojenost, nadšení, spolupráce, přijetí a vzdání se. Můžete se hodně naučit o zdraví vaší jaterní chuti emocí, se kterými se pravidelně setkáváte. To také říká, jak dobře jste schopni reagovat a projít přes tyto emoce. Dokážou vás emoce rychle a úplně přemoci? Jak rychle se umíte uvolnit? Nebo jste někdo, kdo dokáže po celé roky hněvat nebo mít někoho/něco v nelibosti? Pokud jsou játra narušena, může být obtížné zpracovat a uvolnit tyto emoce. Stejně tak zloba a rozhořčení může nepochybně játra poškodit.