Floating – relaxace ve stavu beztíže

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Floating je jedním z největších objevů zaměřených na relaxaci těla. Je založen na principu beztížného plavání a simulaci dokonalého prostředí Mrtvého moře (je prováděn v teplé, husté a slané tekutině). Nabízí velmi rychlé uklidnění těla i duše a přináší téměř dokonalé uvolnění kloubům a svalům. Floating také redukuje množství stresových biochemických látek.

Jak funguje floating
Floating je zařízení, které bylo vynalezeno v 60. letech v USA. Obsahuje 550 litrů roztoku, ve kterém je rozpuštěno 350 kg soli z Mrtvého moře. Roztok neustále cirkuluje přes dokonalou filtrační jednotku a tím toto zařízení splňuje přísné hygienické podmínky. Floating simuluje prostředí Mrtvého moře, umožňuje beztížné plavání těla na hladině a spolu s teplotou lázně vytváří ideální podmínky pro rehabilitaci a regeneraci fyzických i duševních sil. Krevní tlak se stabilizuje, proud krve přináší více výživných a hojivých látek ke všem buňkám v těle a urychluje tak odplavení odpadních látek. Následkem těchto blahodárných procesů spolu s hlubokou relaxací, uvolněním a dokonalou masáží svalů a páteře umožňuje floating zlepšení kondice a celkového zdravotního stavu. Ležíte v ideálním tvaru, ze všech stran hýčkán stejnou teplotou, ať již vzduchu nad hladinou nebo magickým roztokem a necháváte na sebe působit minerály z Mrtvého moře, masážní trysky a relaxační hudbu.

Zážitky při floatingu
Na jaké zážitky se člověk může připravit? Když si představíte, že budete ležet hodinu ve tmě, není to zcela lákavá představa. Ve floatačním tanku je vířivka, perličky a hudba a ovládání světla. To vše si člověk může kdykoli v průběhu floatingu zapnout a vypnout. Tyto prvky jsou zde spíše proto, aby se člověk s novým prostředím seznámil – a tak vyzkouší všecka tlačítka, zjistí, že jsou tam madla, kterých se může držet, že si může zapnout hudbu. Pro hlubší zážitek a hlubší relaxaci je ale doporučeno tyto věci vypnout a jen se vznášet v tichu a tmě, protože pak člověk lépe vnímá uvolnění.

Floating je fyzikálně chemický proces, kdy se od sebe oddálí svalová vlákna, zruší se určité chemické vazby, a nastává uvolnění, hlubší než jaké známe z každodenního života. Po 10 – 15 minutách nastává hlubší uvolnění svalové. Je dobré občas zkontrolovat svoje tělo, zda není někde zatnutý sval – protože když jej povolíte, relaxace se opět prohloubí. Člověka přeci jen podvědomě drží obava, že se potopí, ale není třeba se bát – i když z plic vypustíte všechen vzduch a povolíte i svaly krční páteře, budete potopeni jen asi do dvou třetin těla a hlava bude potopená těsně nad úroveň uší.

Změněný stav vědomí
Zajímavé je, jak floating působí na psychiku. V odborných publikacích se uvádí, že způsobuje změněný stav vědomí. Co se při tomto stavu v mozku odehrává? V čem se vědomí změní?

Změněné stavy vědomí mají různou hloubku – i spánek je změněným stavem vědomí. Mozkové vlny se při těchto stavech začnou měnit a po určitou dobu mají jinou vlnovou délku, která je zajímavá z hlediska meditací – stavů, kdy se začínám koncentrovat na jednu oblast, a tím pádem polarizuji svoje myšlení. Doslova to lze přirovnat k situaci, kdy magnetizuji šupinky kovu – z původního chaosu se podle siločar polarizují od jednoho pólu k druhému v pravidelných liniích. Podobně by tato představa mohla vypadat v naší centrální nervové soustavě, kde se při meditaci vzruchy od kůry ke kmeni mozkovému také takto polarizují. Dochází tak ke stejné práci více struktur centrální nervové soustavy a člověk začne vnímat trochu jinak svoje tělo, okolí i to, co si nashromáždil jako prožitky. Svoje tělo, okolí i to, co si nashromáždil jako prožitky. Ovšem dosáhnout tohoto stavu prostřednictvím meditace vyžaduje vnitřní práci, a tomu se člověk musí učit.

K těmto účelům slouží tisíce let stará fyzická, dechová nebo energetizační cvičení, cvičení mysli, koncentrace, meditace… Člověk trénuje a rozvíjí tyto schopnosti, které má v sobě každý, ale ne každý je využívá a rozvíjí. Zkrátka člověk na sobě musí usilovně pracovat. Některých změněných stavů lze snadněji dosáhnout změnou vnějších podmínek. A to je právě případ floatingu.

Floatační stav napomůže dostat se snadněji do meditačních stavů. Ať už s nimi člověk umí nebo neumí pracovat, nějaký změněný stav vědomí při floatingu prožije a je v tom stavu schopen setrvat déle než normálně. Protože když si sednu do nějaké meditační polohy, začne mě například bolet v zádech nebo se objeví i jiné rušivé aspekty, které floating v uzavřeném prostoru naopak odbourává. Člověk se lépe uvolní, a tak „ochutná“ zážitky, které by jinak nebyl schopen dosáhnout bez výcviku meditace, koncentrace a dalších technik, jež vyžadují velkou sebekontrolu a vysoké soustředění.