Filosofie bioinformační medicíny

cm priroda

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V případě některých přírodních přípravků se mohou zájemci setkat s údajem, že při jejich přípravě se dodržují pravidla bioinformační medicíny. Oč se jedná?

Jedná se vlastně o jeden ze směru alternativní, přírodní medicíny.

Tyto přípravky obsahují větší množství složek přírodního původu a je u nich uváděno, že působí na určité meridiány v našem těle. U každého přípravku jsou uváděny jen některé meridiány, obvykle více najednou.

Co to znamená?

Zde se dostáváme do oblastí tradiční čínské medicíny., která uvádí, že existuje souvislost mezi tělesnými systémy a určitými nemocemi. Podle ní proudí energie v lidském těle po soustavě drah-meridiánů. Můžeme je označit jako kanály, které vedou v našem těle energií od jednoho orgánu ke druhému. Tyto dráhy se označují jako vnitřní, protože jim odpovídají dráhy vnější, které se promítají na kůži a vlastně umožňují kontakt organismu s vnějším světem.

Lékaři tradiční čínské medicíny pak mohou zásahem na vnějších drahách přivodit změny i na drahách vnějších a tím i přivodit žádoucí změny na orgánech, které vedou ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. Takový lékař ví, že onemocnění některého vnitřního orgánu představuje vlastně poruchu proudění energie v určitém orgánu a svým zásahem na vnějších drahách se snaží zlepšit tento stav.

Energii, která proudí meridiány, označuje tradiční čínská medicína jako čchi. Název meridiány byl vytvořen podle podélného průběhu poledníku na zemském globusu. Celkem existuje dvanáct párů meridiánů. Zrcadlově je jich dvanáct na levé a dvanáct na pravé polovině těla. Dále jsou uváděny ještě dva nepárové meridiány. Existuje meridián jater, žlučníku, tří zářičů, ledviny, močového měchýře, početí, plic, tlustého střeva, žaludku, srdce, sleziny a pankreatu, tenkého střeva, osrdečníku a meridián řídící. U každého meridiánu učení uvádí, jaké jsou konkrétní fyzické a psychické projevy energetické nerovnováhy.

Z tohoto pojetí vychází bioinformační medicína. V širším slova smyslu se výraz bioinformace chápe jako vlastnosti živých organismů-člověka, zvířit nebo rostlin. Pokud bychom se tento pojem snažili upřesnit, tak musíme už vyjít z informací výrobců těchto přípravků. Pak tedy bioinformace, jsou frekvence elektromagnetického záření, které projevují biologické účinky. Mají schopnost ovlivňovat základní sloučeninu živých organismů, vodu (to je obzvláště důležité, protože voda tvoří až 70 % našeho těla).

Zastánci tohoto směru alternativní medicíny uvádějí, že bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídicí frekvence podkorových center mozku regulujících vegetativní nervovou soustavu a činnosti vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních informací a vyvoláním zpětného regeneračního procesu.

Tento proces nachází svůj odraz v infračervené až rádiové oblasti kolem našeho těla.

Takto vytvořené přípravky působí na informační pole člověka tím, že vyruší příčinu onemocnění. To má za následek, že aktivuje přirozené očistné mechanizmy organizmu, které vyloučí škodící toxiny.

Přírodní informace se vyhledávají v přírodních látkách. Při výrobě přípravků se signál z těchto živých organismů dále elektronicky čistí tak, aby neobsahoval žádné rušivé frekvence. Bioinformace se pak na produkty přenáší pomocí bioinformačního generátoru.