Fascinující mechanizmus chrupavky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Již v raném embryonálním vývoji člověka se vyvíjí z mezenchymu pojivová tkáň, která je základem pro chrupavku. Posluchači našich přednášek a seminářů bývají seznamováni s problematikou mezenchymu a mezibuněčného prostoru. Pojivová tkáň je základní substancí ochranného, podpůrného a pohybového aparátu, tedy i chrupavky, o které je dnešní téma. Skládá se z buněk (např. fibroblastů, chondrocytů) a mezibuněčné hmoty, kde rozlišujeme vlákna – kolagen, elastin, retikulin a základní hmotu složenou ze spojení proteoglykanů s glykoproteiny.

Z mezenchymu se kromě chrupavky vyvíjejí kosti, šlachy, vazy, prostředí některých vnitřních orgánů, membrány, spojivka, skléra, srdeční chlopně, osrdečník, poplicnice, ale i podkožní vazivo. Chrupavka sehrává v kosterním systému člověka nebývale důležitou roli. Představte si nyní kloubní chrupavku nebo meziobratlovou destičku. Musí odolávat velké fyzické zátěži. To umožňuje speciální uspořádání vláken. Tlak působící na páteř je rozkládán meziobratlovými ploténkami, které mají svou chrupavčitou část uspořádánu velmi smysluplně do tvaru cibule. Tkáň chrupavky je chudá na buňky, vytváří enormní hydroelastický tlak, který udržuje její tvar a umožňuje tak její mechanickou odolnost. Tento přírodní úkaz vědci kopírují v průmyslové výrobě některých mechanických přístrojů. Příkladem je vodní hydraulický agregát. Příroda nám poskytuje nekonečné příklady efektivnosti a jednoduchosti.

Jak bylo popsáno výše, základní hmotu tvoří proteoglykany (obsahují nejvíce cukry a méně bílkoviny). Proteoglykany mají schopnost do sebe vázat vodu, tím začne v kolagenové síti narůstat rozpínavý tlak chrupavky. Nutným předpokladem je ten fakt, že není poškozena architektura vláken. Vzniklý tlak se staví do protisměru tlaku, který působí na chrupavku zvenku při zatížení. Tento tlak vodu z chrupavky vytlačuje a ta je zase při odlehčení nasávána zpět. Toto „pumpování“ je základem pro elasticitu chrupavky a je také důležité pro její výživu, neboť je současně nezbytný pro přívod a odvod látek.

Popsaný hydraulický agregát se může dlouhodobým přetěžováním poškodit a stává se pak příčinou mnohých zdravotních problémů. K tomuto mechanickému přetěžování je nutno přičíst působení lidských jedů – homotoxinů, o kterých pojednává teorie homotoxikologie. Přetížená pojivová tkáň se stává terčem – odborně se hovoří o „místu nejmenšího odporu“- zánětů, infekcí, autoimunitních procesů, degenerativních procesů a revmatických onemocnění. Prevence a udržování „hydrauliky„ chrupavky je základem pro bezproblémové stáří člověka. Celostní medicína disponuje např. žraločí chrupavkou, která splňuje podmínky ochrany chrupavky a vůbec celkově pojivové tkáně, zvláště pak obsahem kolagenu II typu.

Závěr
Zánět, mechanické přetěžování, stejně jako toxická a metabolická poškození jsou hlavními příčinami vzniku revmatických a jiných nepříjemných onemocnění.