Fahraeusova-Westergreenova metoda

cm cervene krvinky 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jistě se každý setkal v lékařských dokumentech se značkou  FW. Význam těchto dvou písmen se pomalu s dnešní technikou vytrácí, vyjadřuje pojem sedimentace červených krvinek a nazývá se tak Fahraeusova-Westergreenova metoda, při níž se zjišťuje rychlost poklesu červených krvinek v nesrážlivé krvi. Název je odvozen od jmen dvou švédských lékařů, kteří poprvé tento systém sledování sedimentace zavedli.

Měření sedimentace

Každý si pamatuje skleněné trubičky, které se naplnily krví, sestřička natáhla budík a čekali jsme hodinu, někdy dvě, jak rychle se budou usazovat červené krvinky. Ty vlivem gravitace klesají dolů a nad nimi zůstane žlutá plazma. Rychlost klesání se měřila v mm za hodinu a vyhodnocovala se za hodinu, ev. za 2 hodiny. Sedimentace je přitom rozdílná u mužů (2 až 5 mm za hodinu) a žen (3 až 8 mm za hodinu).

Výkyvy sedimentace

U zdravého člověka je sedimentace poměrně pomalá a stálá. Za chorobných stavů bývá většinou sedimentace zvýšena, zvláště u zánětlivých procesů. Tehdy se více tvoří různé bílkovinné sloučeniny, které usnadňují shlukování červených krvinek do větších útvarů, proto rychleji klesají, a urychlí tak jejich sedimentaci. Lékař může pohledem na sedimentaci orientačně mapovat probíhající proces v těle, neurčí přesnou diagnózu, ale v součinnosti s dalšími testy má cennou pomůcku při léčení.

Zvýšená sedimentace

Zvýšené hodnoty prozrazují akutní a chronické záněty, zejména bakteriální infekce, systémové autoimunitní onemocnění (to je takový stav, kdy činnost imunitního systému je zaměřena proti vlastním orgánům a tkáním), revmatická onemocnění, kolagenózy (zánětlivá postižení pojiva), vaskulitidy (zánětlivá postižení cév), nádorová onemocnění… Ovšem zvýšená hodnota FW může nastat při změně složení krve, např. při chudokrevnosti, při zvýšené koncentraci cholesterolu, fibrinogenu, gamaglobulinů, při snížené koncentraci albuminu. Hodnoty FW zvyšují také některé léky.

Snížená sedimentace

Sníženou hodnotu můžeme naopak pozorovat při stavech, kdy je zvýšený počet červených krvinek, při onemocnění spojených s nedostatkem kyslíku v těle, při chudokrevnosti se změnou tvaru červených krvinek, při změně složení krevní plazmy, při celkové sešlosti organizmu, alergických onemocnění a opět i některé léky snižují hodnotu FW.

Pomocná metoda vyšetření – CRP

Dnes se používá rychlejší a přesnější metoda vyšetření, a to metoda CRP. Do naší poradny přicházejí často dotazy, které vyjadřují naměřenou hodnotu sedimentace, a lidé se ptají, co to pro ně znamená, proč mají sedimentaci vysokou a jak se mají léčit.

Je proto nutno zdůraznit, že vyšetření je pomocné, nestanovuje přesnou diagnózu, ukazuje pouze, jak tělo reaguje, a informace o hodnotě sedimentace musí být doplněna ještě dalšími testy a popisem klinického stavu. To vše pak ukazuje na diagnózu. Máme-li vytvořenu mozaiku celkového stavu, tehdy je možno se k takovému dotazu vyjadřovat.