Estrogenová dominance

cm muz zena12

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dnes se opět dotknu zásadního problému, který se velmi často objevuje v dotazech naší poradny. Jde o hormonální dominanci jednoho hormonu nad druhým.

Základní hormony pro ženu jsou estrogen a progesteron. Oba hormony mají opačné role a funkce. Když je jejich hladina v přirozené rovnováze, pracují synchronně, což je základní požadavek, který umožňuje stav harmonie. Životní styl naší moderní společnosti posunul tuto rovnováhu ve směru tzv. estrogenové dominance, která je hlavní příčinou mnoha zdravotních problémů ženy.

Oba jmenované hormony s procesem přirozeného stárnutí klesají. Uvádí se, že ve věku od 35 do 50 let se sníží produkce progesteronu v těle o 75 %. Během stejného věkového rozmezí však estrogen klesá pouze o 35 %. Takže v období, jako je menopauza, má žena asi poloviční množství estrogenu a čtvrtinu množství progesteronu ve srovnání s plným reprodukčním věkem. Vytváří se tak hormonální nerovnováha a stav jmenované estrogenové dominance. Je to obvyklý stav pro ženy v období před začátkem menopauzy (čtyřicátá léta) a v menopauze.

Estrogenová dominance tabulka

Estrogen je produkován ve vaječnících a účastní se regulace menstruačního cyklu. Podporuje růst buněk, zvedá ženě pocit pohody. Ve druhé polovině cyklu začne působit progesteron, působí opačně, dochází k zastavení ovulace, vytváří hustý hlen, který se staví do cesty spermiím přecházejícím do dělohy.

Estrogen podporuje buněčné dělení, růst a akumulaci tuku, zatímco progesteron stimuluje spalování tuků a zpomaluje buněčné dělení. Estrogen zadržuje sodík a vodu, zatímco progesteron je diuretikum. Zvýšená hladina estrogenu vytváří podmínky pro růst buněk, pro onemocnění, jako je rakovina prsu a endometria dělohy, zatímco progesteron zpomaluje růst těchto nádorových buněk. Studie ukázaly, že nedostatek progesteronu v době před a během menopauzy žen zvyšuje riziko rakoviny prsu až 5,4 krát.

Jeden z předních světových odborníků na hormony dr. John Lee věří, že správný poměr je 200:1 progesteronu na estrogen. Hladina progesteronu je nízká v pubertě, v období před menopauzou a v době menopauzy. Nicméně chronický stres a životní styl způsobující hromadění toxinů v prostředí působí jako houpačka a vede k estrogenové dominanci.

Takže nejde jen o přirozený pokles hladiny estrogenů v souvislosti s věkem, nýbrž jde velmi často o další příčiny, které podporují estrogenovou dominanci:

1) Konzumace chemicky zpracovaného masa

Toto maso obsahuje stopy hormonů, antibiotik, pesticidů a herbicidů včetně DDT a polychlorovaných bifenylů, dále některé detergenty a umělé hmoty. Xenoestrogen bisfenol se používá v zubním lékařství, ale je i součástí vnitřního povrchu některých konzerv a PET lahví.

Tyto chemické vlivy zvyšují hladiny xenoestrogenních molekul a přivádějí hladinu estrogenu do dominantního stavu. Stoupající výskyt xenoestrogenů (hormonů, které napodobují estrogen) v zevním prostředí je dáván dokonce do souvislosti s klesající plodností mužů.

Grilované maso

2) Obezita

Tukové buňky obsahují enzym, který přeměňuje adrenální steroidní hormony na estrogen. Převaha estrogenů může u některých žen vyvolat obezitu a způsobit těžkosti při pokusech o zhubnutí.

3) Páteř

Poškození a ztuhlost páteře má negativní vliv na nervový systém. Za takové situace dochází ke zvýšení hladiny kortizolu, který „ubírá“ pregnenolon, to je hormon, který je základem hormonů, jako jsou progesteron, estrogen a dalších hormonů, což vede k snížené hladině progesteronu.

Játra

4) Akumulace těžkých kovů

Těžké kovy, jako je rtuť, olovo a hliník, mohou zablokovat játramůže tak být ztížena jejich detoxikace, a tím zvyšují estrogenní molekuly. Je tedy také otázkou, jestli se dokážeme vymanit z vlivu těžkých kovů v amalgámových výplních, hliníkových plechovkách, zpracovaných potravinách, atd.

5) Problémy s játry

Játra odfiltrují molekuly cizích estrogenů, xenoestrogenů a pomáhají je neutralizovat. Pokud je s játry problém, pak není schopnost snižovat hladiny estrogenů efektivní.

6) Hladina cukru v krvi – nerovnováha

Špatná kontrola hladiny cukru v krvi vede ke zvýšenému inzulínu a kortizolu. Tyto faktory podporují uvolňování estrogenu a vedou k nedostatkům klíčových živin, jako je hořčík, vitamín C a vitamín B6, které neutralizují špatné metabolity estrogenu v játrech.

7) Průmyslové chemikálie

Ty mohou pocházet z plastů, čisticích prostředků osobní hygieny, make-upů a mnoha dalších ekologických zdrojů.

8) Hormonální substituční terapie

To je syntetický estrogen bez progesteronu. Syntetický estrogen je v těle jedovatý a poškozuje DNA, vede ke zvýšenému riziku onemocnění, jako je rakovina prsukarcinom endometria.

Rakovina prsu

9) Chronický stres a špatný spánek

Oba tyto faktory zvyšují napětí a vedou k „vyhoření“ nadledvinek. To zbavuje tělo pregnenalonu, jak bylo již výše uvedeno.

10) Kofein – jeho zvýšená spotřeba

Kofein zvyšuje sekrece estrogenu a vede k vyčerpání klíčových živin, jako je hořčík, vitamin C a vitamíny skupiny B, které jsou nezbytné pro proces neutralizace špatných metabolitů estrogenu v játrech.

(http://www.drlam.com/articles/estrogen_dominance.asp)

Doporučení pro praxi

Je vhodné, aby napřed došlo k podrobnému rozboru situace. S ošetřujícím lékařem se má popsat mechanismus, kterým dochází k estrogenové dominanci, a to je vždy přísně individuální záležitost pro každou ženu. Podle toho volit pomocný preparát s ohledem na znalost funkce jaterních a střevních enzymů, případně estrogenních a imunitních receptorů, celkový tvar postavy (zkoumat BMI, rozložení tělesného tuku) a možné interakce mezi případně užívanými léky. Přihlédnout na rodinné tradice a zvyky, které se většinou mají odbourat.

Zaměřit se na celková režimová opatření, duševní i pohybovou aktivitu, ovlivnění skladby jídelníčku. Častější užití luštěnin, sóji, rostlinných olejů, čerstvé zeleniny a ovoce v optimální kombinaci s potřebnými antioxidanty, vitaminy, minerály.