ENNEAGRAM

ennegram e1629877188733

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Enneagram je typologie popisující devět typů osobnosti dle vzorců vnímání, myšlení a jednání. Umožňuje pochopení vlastních schémat chování a jejich vnitřních zdrojů. Navíc nabízí propracovaný systém možného osobního vývoje. Pracuje také se vzájemnými vztahy mezi typy. Enneagram nabízí možnost většího sebeuvědomění a duchovního růstu. Používá se také k rozvoji komunikačních dovedností a řešení konfliktů v partnerských i pracovních vztazích. Rozhodně nemá sloužit ke škatulkování lidí okolo nás. Jeho největší přínos spatřuji v jeho holistickém pojetí člověka, protože pracuje na poznání a rozvoji psychické i duchovní části osobnosti.

URČENÍ TYPU OSOBNOSTI

Enneagramový typ si můžete orientačně zjistit pomocí některého z mezinárodně uznávaných testů – jde v podstatě o základní nasměrování. Pokud vás Enneagram zaujme a budete se s ním chtít blíže seznámit, můžete se zúčastnit semináře nebo nahlédnout do některé z knih věnujících se tomuto tématu. Najdete v nich doporučení jak pracovat s motivací daného typu, uzdravující metody, tipy, jak rozvíjet uvědomění v každodenním životě, metody pro vnitřní práci i návod, jak systém používat pro další osobní růst.

KDO JSEM?

Bez ohledu na to, jaký typ jste, máte jich v sobě v různé míře obsaženo všech devět. Díky zkoumání typů osobnosti budete schopni lépe porozumět motivům chování jiných lidí. Každý typ má nejen své silné stránky a slabá místa, ale i konkrétní možnosti rozvoje. Uvádím zde popis vlastností a chování typů ve zjednodušeném přehledu, který slouží jen k první orientaci.

Typ I – perfekcionista, kritik

„Svět není dokonalý, pracuji na jeho zlepšení.“ Jedničky jsou idealisté, chtějí udělat ze světa lepší místo pro život. Jsou čestní, důvěryhodní, spolehliví. Mají vysoko nastavené normy, na jejichž naplňování neustále a tvrdě pracují. Klíčovým aspektem rozvoje je přijmout svou nedokonalost a respektovat pohledy druhých lidí.

Typ II – dárce, záchranář

„Lidé mě potřebují, beze mě to nejde.“ Dvojky se neustále snaží pomáhat ostatním, chtějí být nepostradatelné a usilují o to všem vyhovět. Umí se lehce vcítit do potřeb a pocitů druhých. Podporují je, zapomínají však na sebe. Klíčovým aspektem rozvoje je dávat lásku a pozornost i sám sobě, učit se nastavovat a udržet hranice.

Typ III – vítěz, sportovec

„Snažím se být nejlepší, nesmím selhat.“ Trojky jsou hnány touhou po úspěchu. Jsou vysoce adaptabilní, vynikají ve schopnosti vyjít vstříc očekáváním druhých lidí, pokud jim to pomůže na cestě k úspěchu a uznání. Klíčovým aspektem rozvoje je vystoupit z hraných sociálních rolí, vnímat vlastní pocity a rozhodovat se sám za sebe.

Typ IV – romantik, umělec

„Co mi chybí, to ostatní mají?“ Čtyřky jsou tvořivé a umělecky založené. Často zažívají pocit nedostatku, touhu po ztraceném či nedostupném, což může vést k pocitům melancholie a závisti. Jsou pak náladové a uzavřené do sebe. Klíčovým aspektem rozvoje je schopnost se radovat.

Typ V – pozorovatel, objevitel

„Potřebuji svůj klid, abych mohl být sám sebou.“ Pětky jsou všímavé, přemýšlivé a racionální. Snaží se kontrolovat své emoce, proto je pro ně někdy těžké vyjádřit své city. Spoléhají se na sebe, potřebují soukromí. Klíčovým aspektem rozvoje je vyrovnat tendenci chránit své omezené zdroje, plně se účastnit života včetně pocitů a prožívání.

Typ VI – skeptik, loajalista

„Svět mě ohrožuje a já se snažím přežít.“ Hlavní vlastností šestek je stabilita a věrnost. Aby necítily úzkost z nejistoty, předvídají problémy a snaží se na ně připravit. Mají tendenci pochybovat o sobě a zpochybňovat i druhé. Klíčovým aspektem rozvoje je podporovat důvěru v sebe sama, druhé lidi i život.

Typ VII – požitkář, nadšenec

„Svět je plný příležitostí, jen si vybrat a vzít.“ Sedmičky se zaměřují na pozitivní věci, jsou spontánní a milují zábavu. Nechtějí být limitovány, což přináší obtíže s dodržováním závazků. Umějí si užívat života, ale mohou propadat nadměrné konzumaci jídla, alkoholu, zážitků aj. Klíčovým aspektem rozvoje je zaměřit se do hloubky a zůstat ve vybraném směru, ať už v práci, nebo ve vztazích.

Typ VIII – ochránce, vůdce

„Musím zajistit moc a spravedlnost.“ Osmičky jsou přirození vůdci, ochraňující slabší, jsou obdařené velkou vnitřní silou, jež je žene dopředu. Nesnášejí pravidla a autority, rády si dělají věci po svém. Je pro ně důležitá spravedlnost a férovost. Klíčovým aspektem rozvoje je sloučit sebeprosazování se spoluprací a zranitelností.

Typ IX – mírotvůrce, vyjednávač

„Mám rád pohodlný a harmonický život.“ Devítky vynikají svou empatií, přizpůsobivostí a klidem. Nejsou moc průbojné a mají sklon k pasivitě. Vynikají ve schopnosti vidět všechny úhly pohledu, snaží se vyhýbat konfliktům. Proto je pro ně obtížné zaměřit pozornost na své pocity a potřeby. Klíčovým aspektem rozvoje je vnímat sama sebe a prosazovat se.

Díky poznání svých hluboce zakořeněných myšlenkových a emočních návyků můžete s typy osobnosti začít pracovat a stát se více vědomými a svobodnými.

Přeji vám mnoho laskavosti na cestě poznávání sebe sama,
RNDr. LENKA LACHNITOVÁ, Ph.D.

zdroj: www.energy.cz