Ekzém – stále vzdoruje uzdravení VII.

cm autoimunita1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Může se stát, že veškerá námaha, kterou pacient a jeho lékař při snaze o uzdravení vynakládají, skončí nezdarem, pokud nebudeme věnovat pozornost také tomu, že neurodermitida a lupénka jsou v mnoha případech udržovány a zhoršovány působením dalšího faktoru: osídlení střeva kvasinkami.

To, že se dnes tito nebezpeční paraziti v našich střevech tolik rozšiřují, a to nejen u atopiků, souvisí úzce s již uvedenými poruchami prostředí ve střevě. Je to další velký příčinný řetězec. Pokud došlo k poruše normálních poměrů, tedy rovnováhy mezi kyselinami a zásadami ve složení střevní flóry a trávicích šťáv, je tím připravena živná půda pro organismy, které do zdravého střeva vůbec nepatří, jako jsou například houby. Kvasinky (Candida albicans) se mohou vyskytovat ve střevě i za normálních okolností.

Pokud ale dostanou příležitost k tomu, aby se rozmnožily, začnou způsobovat potíže, dojde k vytvoření spleti houbovitého porostu (podhoubí), jehož vlákna prorůstají do stěny střevní. Následkem jsou stavy chronického podráždění sliznice, což opět napomáhá vzniku potravinové alergie. Kvasinky se živí minerály a vitamíny, které by měly patřit hostiteli, a vedou tak k oslabení jeho zdraví. Vylučují jedovaté toxíny (aflatoxín, alkohol), které pronikají střevní stěnou do celého organismu. Jejich odbourávání v játrech vede k další zátěži tohoto důležitého orgánu, který v důsledku zaplavení škodlivinami z potravy a životního prostředí jen těžko zvládá svou vlastní práci.

Houbami vytvářené toxické látky ovlivňují i jiné funkce našeho těla – oslabují imunitní systém, zatěžují okolní orgány a mají nepříznivý účinek na mozek. Následkem mohou být stavy nepříjemné podrážděnosti, deprese, poruchy paměti, snížení schopnosti koncentrace, zmatenost, závrati, bolesti hlavy, migréna a mnohé další. Postižení si také často všimnou, že v poslední době hůře snášejí alkohol. To souvisí s tím, že kolonie hub ve střevě produkují také skutečnou přiboudlinu, která pacienta uvádí do stavu podobnému opilosti, aniž by se napil alkoholu. Přibude-li k tomu ještě sklenka vína nebo piva, dostaví se opilost rychleji než za podobných okolností dříve. Při léčení neurodermitidy musí být z tohoto důvodu provedeno řádné očištění střeva od houbových parazitů. Nejjistější metoda, kterou jim můžeme zabránit v jejich další existenci. Musíme provést sanaci nezdravého terénu, na kterém se jim tak dobře daří – podobně jako když vysušíme močály, což vede k vyhubení komárů, způsobujících malárii.

Tohoto cíle lze dosáhnout přechodem na zdravý způsob výživy a znovuosídlením přirozenými střevními bakteriemi. Tato cesta je však zdlouhavá a často se nám žádoucího cíle vůbec nepodaří dosáhnout, pokud jsme houbám již jednou dovolili, aby se pořádně usadily a zabraly velkou část střeva. Kvasinky se nerady vzdávají svého postu a když je přece donutíme k ústupu, tak ještě naposledy „kousnou“. Totiž při svém rozpadu vypustí svůj toxin a zaplaví jím celý organismus. To může opět vést k dočasnému zhoršení příznaků, zhoršení ekzému a svědění, mohou se objevit bolesti hlavy, závrati, zažívací poruchy, deprese nebo stav podobný chřipce. Pokud nelze neurodermitidu zvládnout dietou, obnovením zdravé střevní flóry a dalšími metodami celostní medicíny, svědčí to o tom, že se zde zcela jistě jedná o spoluúčast hub, které úspěšně odolávají všem léčebným pokusům. Na tuto skutečnost bychom měli myslet i u malých dětí. Kandidové houby se přenášejí z porodních cest matky na kojence. Podezření by měly vzbudit bílé, trávníkové povlaky na sliznici tváří stejně jako moučnivková dermatitida (soor), projevující se zarudnutím a jemným okrajovým olupováním v oblasti pod plenkami.

Co musíme udělat sami
Přispět k vyhladovění hub dodržováním diety chudé na uhlovodany, jako jsou různé sladkosti, cukr, med, chléb, pečivo, sladké nudle, rýže, cornflakes. Ty totiž vedou k silnému pomnožení hub a musíme se jim proto důsledně vyhýbat! Po sladkém jídle máme do druhého dne v žaludku dvojnásobné množství kvasinek! Musíme tedy alespoň během léčebné kúry co nejvíce omezit chléb, nudle, rýži, cukr, koláče a oplatky a také sladké ovoce a držet se místo toho rostlinné stravy, salátů.

Závislost na cukru
To, že dnes již tolik dětí trpí patologickým osídlením střev houbami, souvisí v neposlední řadě se zcela nezřízenou konzumací sladkostí a cukru, tolik typickou pro dnešní dobu. Pokud nebudeme my, dospělí, sami své děti brzdit, nýbrž budeme tuto závislost podporovat, proviňujeme se na zdraví našich dětí!

Na závěr tohoto dílu jedno napomenutí, které bych chtěl adresovat zejména babičkám: lásku ke svým vnoučatům je možno prokazovat i jinými způsoby než bonbóny a čokoládou!

Celková nabídka přípravků na ekzém.