Dopřejme tělu dostatek spánku k regeneraci

cm spici par

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Spánek. Pro někoho nutné zlo, pro jiného to nejsladší, co může být. Pro jednoho ztráta času, pro druhého ten nejsnazší útěk z reality. Pro všechny, bez rozdílu věku či pohlaví, však spánek znamená relaxaci a šanci dát tělu dostatek času na to, aby se zregenerovalo.

Každý z nás má jinou potřebu spánku. O mistru Leonardu da Vinci se například traduje, že to byl workoholik, který nechtěl plýtvat časem na spánek. Aby si odpočinul a přitom se nezdržoval, spal šestkrát denně patnáct minut. Za 24 hodin tak naspal 1,5 hodiny.

Tento úsporný systém, který se osvědčil u tohoto génia, nebude fungovat u většiny z nás. Vědci se nicméně zabývají pokusy, jak dlouho člověk vydrží beze spánku. Jednomu takovému experimentu se v roce 1989 v Novém Mexiku podrobila sedmadvacetiletá Italka. Tato bytová architektka žila více než čtyři měsíce v plexisklovém modulu v jeskyni, aby na ni střídání dne a noci nemělo vliv. Vědce překvapilo, že se po určité době její cyklus ustálil tak, že vydržela vzhůru tři desítky hodin, zatímco následujících čtyřiadvacet hodin prospala.

Spí jako dřevo, spí, jako když ho do vody hodí – tak se mluví o tom, kdo nemá problémy s usínáním a nebudí se. Čím je člověk starší, tím méně spánku mu k životu stačí. Nespavost však může trápit i mladší ročníky a jen lékař může vyloučit, že nejde o projev tělesné či duševní poruchy nebo nemoci.

Skřivan a sova. Dvě synonyma pro různé druhy spáčů. Zatímco skřivan oželí večer zábavu a jde si s chutí co nejdříve lehnout, aby byl ráno brzy na nohou, pro sovu platí pravý opak: večer ne a ne najít cestu do postele, zatímco ráno má problémy vstát.

O blahodárné moci spánku věděli své už staří Řekové a Římani. Rozhodně ho nepodceňovali, o čemž svědčí fakt, že v souvislosti se spánkem dokonce uctívali i bohy. Bohem spánku byl Hypnos. Každou noc sesílal spánek na vše živé a dokázal dokonce uspat i samotného Dia, boha všech bohů. Antičtí umělci ho zobrazovali jako malého chlapce, mladíka či starce s motýlími křídly. V rukou třímal makovici, kterou se dotýkal lidských spánků. Jméno tohoto boha se odráží ve slově hypnóza, které označuje stav podobný spánku, nebo ve výrazu hypnologie, což je nauka o spánku. Bohem snů byl Morfeus, v představách Řeků a Římanů štíhlý, pohledný mladík. Zosobněním noci byla bohyně Nyx, ztvárněná jako žena v tmavém rouchu a se zahalenou tváří.

Ať už spaní přikládáte malý či velký význam, přeji vám, abyste se jedenadvacátého března, na který připadá Mezinárodní den spánku, ráno probudili odpočatí a večer šli spát s pocitem, že den se vydařil.