Doba ledová uzdravuje v srdci Moravské brány

cm slunce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V srdci Moravské brány, na dohled od Hané z jedné strany a Beskyd ze druhé, leží malebné lázně Teplice nad Bečvou. Unikátní alkalickou zemitou kyselkou s vysokým obsahem oxidu uhličitého tu pacienty léčí již od poloviny šestnáctého století. Zdejší specialisté pomáhají hlavně srdci. A při tom se nevyhýbají jak tradičním metodám, tak i nejmodernějším výzkumům. Mezi novinky patří zdejší polarium, jedno ze tří v České republice. Vedle těch v Praze a v Čeladné.

Principem celo-tělové chladové terapie je využívání střídavých účinků velmi nízkých a pokojových teplot  na lidský organismus. Základní princip je do jisté míry obdobný jako u sauny. Sauna pracuje s vlhkým a ohřátým vzduchem o teplotě plus 60 až 110°C. Chladová terapie používá účinek extrémních chladových hodnot v rozmezí minus 110 až 16C. Výrazným rozdílem oproti sauně je ale skutečnost, že zatímco po sauně je doporučován klid a odpočinek, po polariu je naopak žádoucí intenzivní pohyb.

Jaký má vlastně polarium na lidské zdraví vliv?

V podstatě dvojí: Místním snížením teploty, kdy povrchová teplota kůže a podkožních tkání klesne v průběhu jedné až tří minut procedury na 2 až 0C, nedojde k ochlazení tělesného jádra. Následkem extrémního ochlazení povrchu kůže se bleskově utlumí kožní nervová zakončení, čímž se sníží vnímání bolesti. Po ukončení procedury se povrch těla rychle oteplí a až čtyřnásobně se zvýší místní prokrvení. Kromě léčebného působení místního překrvení byl prokázán i preventivní místní efekt v procesu stárnutí a degenerace podkožního vaziva při celulitidě. Kromě léčebných a rehabilitačních účinků lze očekávat i velmi dobrý kosmetický efekt této metody.

Ten druhý efekt by se dal nazvat jako reflexní celo-tělový účinek vyvolaný vlivem silného podráždění chladových receptorů. To má za následek celou řadu pochodů v organismu vedoucích k příznivému ovlivnění různých onemocnění, především revmatických. Během metody dochází k vyplavení hormonů endorfinů, což vyvolává prakticky u všech osob po absolvování terapie pocit mimořádné tělesné síly a duševní pohody. Denně lze absolvovat dvě až tři procedury s minimální přestávkou 4 hodiny mezi jednotlivými aplikacemi. Poprvé se začala celo-tělová chladová terapie používat v Japonsku v sedmdesátých létech minulého století. V osmdesátých letech se pak rozšířila i do Evropy, nejprve do Německa, a potom do Polska a dalších států.

Co se děje při celo-tělové kryoterapii?
Poprvé se začala celo-tělová chladová terapie používat v Japonsku v sedmdesátých létech 20. století. První výsledky publikoval profesor T. Yamauchi při léčení revmatických kloubních chorob a astmatu. V prvním období se jako chladící medium používal kapalný dusík. V osmdesátých letech 20.století se celo-tělová chladová terapie rozšířila i do Evropy, nejprve do Německa, a potom do Polska a dalších států. Zavedení této metody v širším měřítku vedlo k získání cenných poznatků k léčení dalších onemocnění, a také ke zjištění, že využití celo-tělové chladové terapie je možné i preventivně a u sportovců. V současné době se používá jako chladící medium kapalný vzduch.

Účinek celo-tělové kryoterapie je dvojí:

  • místní snížení teploty/povrchová teplota kůže a podkožních tkání klesne v průběhu procedury až na 2 až 0° C. Jelikož je působení nízkých teplot krátké 1 až 4 minuty, nedojde k ochlazení tělesného jádra. Následkem extrémního ochlazení povrchu kůže se bleskově utlumí kožní nervová zakončení tzn. sníží se vnímání bolesti a zároveň se zpomalí rychlost vedení bolestivých vzruchů v nervech do centra. Po ukončení procedury se povrch těla rychle oteplí a až čtyřnásobně se zvýší místní prokrvení. Návrat tělesné teploty k hodnotám před aplikací chladu je u nemocné tkáně do 25 – 30-ti minut, u zdravé tkáně do 50-ti minut. Kromě léčebného působení místního překrvení byl prokázán i preventivní místní efekt v procesu stárnutí a degenerace podkožního vaziva při celulitidě. Kromě léčebných a rehabilitačních účinků lze očekávat i velmi dobrý kosmetický efekt této metody.
  • reflexní celo-tělový účinek vyvolaný vlivem silného podráždění chladových receptorů má za následek celou řadu pochodů v organismu vedoucích k příznivému ovlivnění různých onemocnění. Byl zaznamenán příznivý imunomodulační efekt u pacientů s obtížně terapeuticky zvládanými revmatickými onemocněními. V literatuře je popisováno i přechodné snížení krevních hladin kyseliny močové, cholesterolu, triglyceridů, volných mastných kyselin a glykémie. Procedura nevyvolává následnou stresovou reakci organismu, kromě krátkodobého vzestupu noradrenalinu zůstávají hladiny naprosté většiny stresových hormonů nízké. Během metody dochází k vyplavení hormonů endorfinů, což vyvolává prakticky u všech osob po absolvování celo-tělové kryoterapie pocit mimořádné tělesné síly a duševní pohody. Kromě endorfinů dochází i ke změnám hladin u dopaminu, serotoninu a kortizolu.

Do polária míří nemocní, sportovci i ženy za krásou
Vlastní aplikaci celo-tělové kryoterapie předchází lékařské vyšetření se zaměřením na vyloučení kontraindikací metody. Léčebná metoda celo-tělové chladové terapie využívá zlepšeného prokrvení kůže, vaziva, šlach a svalů a kloubů. Po provedení série celo-tělové kryoterapie dochází ke zvětšení pohyblivosti kloubů, ke zvýšení svalové síly, zvýšení tolerance fyzické zátěže, zmenšení bolesti a ke snížení potřeby užívání protizánětlivých a proti-bolestivých léků. I proto se dnes celotělová kryoterapie využívá v různých oborech medicíny. Dle zahraniční i naší literatury je doplňkem léčení a rehabilitace u nemocí revmatologických (revmatoidní arthritis, revmatismus měkkých tkání, kolagenózy, vaskulitidy, Bechtěrevova choroba, Reiterova choroba, arthrózy drobných ručních kloubů i kloubů nosných, DNA, lichen ruber planus) ,nemocí neurologických (roztroušená skleroza mozkomišní, Parkinsonova choroba, spastické obrny, myastenia, chronické bolestivé páteřní syndromy, neuralgie sedacího nervu), nemocí ortopedických (stavy po operacích nosných kloubů, stavy po operacích výhřezů páteřních plotének), nemocí plicních (asthma bronchiale a spastická bronchitis), nemocí kožních (lupenka a psoriarthritická arthritida), poúrazových stavů (následky nehod i jiných úrazů v dopravě i průmyslu – Sudeckův poúrazový syndrom). Dále je možno metodu celotělové kryoterapie využívat k léčení  potíží při menopauze, k posílení výkonnosti imunitního systému a zpomalení procesu stárnutí organizmu. Kryoterapii vítají sportovci, kterým pomáhá při léčbě a rehabilitaci nejrůznějších sportovních úrazů, jako jsou třeba natažené nebo natržené svaly, postižení kloubních chrupavek nosných kloubů, ale urychluje i regeneraci organismu po skončení náročné sportovní sezóny. U sportovců je také v tréninkovém procesu využíván efekt všeobecného zvýšení výkonnosti týkající se většiny funkcí organismu, jenž je způsoben cyklickým vyplavováním řady tkáňových působků – mediátorů do krevního řečiště. Výborné je i využití kosmetických efektů léčebné metody jako doplněk jiných kosmetických zákroků na kůži a efektu anti ageing. V literatuře se také uvádí příznivé působení na psychické rozpoložení člověka a pozitivní efekt na sexuální apetenci.
Tak jako u sauny se významnější léčebné efekty dosáhnou až opakováním, tak i u kryoterapie je léčebný efekt mnohem vyšší až po absolvování série procedur – zvyšuje se pohyblivost kloubů, zmenšuje se bolestivost a tím se omezuje i užívání léků proti bolesti, zvyšuje se svalová síla a tolerance fyzické zátěže. V okolních zemích jsou doporučené série aplikací od 6 do 40 vstupů, optimální kůra by měla zahrnovat nejméně deset vstupů, významné pozitivní účinky se dostavují již po čtvrtém až pátém pobytu v poláriu. Denně lze absolvovat až 2-3 procedury s minimální přestávkou 4 hodiny mezi jednotlivými aplikacemi.

V poláriu si vyrobíte své hormony štěstí …
V Teplicích nad Bečvou je polárium pojato ve velmi vzdušném stylu. Klient vstupuje do polária pohodlně po schodech v minimálním oblečení – pouze v plavkách, ponožkách, dřevácích, s rukavicemi na rukou, s čelenkou přes uši, s rouškou přes ústa, ženy mají navíc bavlněnou halenu. Co krok to nižší teplota. Úplně dole je ta pravá arktická zima. Od okolního světa jsou klienti oddělení jen celo-prosklenými dveřmi. Maximálně tři klienti se v poláriu pomalu prochází, mohou si vyzkoušet podřep a zkusit si různé teplotní vrstvy. Klienti musí dýchat nosem a povrchně, člověk nesmí být zpocený, protože voda rychle odvádí teplo. Po celou dobu kontroluje „mrazící se klienty“ obsluha prostřednictvím proskleného okna ve stropu polária. Při pobytu v poláriu paradoxně nepociťujete chlad, ale spíše jemné pálení na odkrytých částech těla. Po uplynutí 2 – 3 minut jdou klienti z polária přímo do tělocvičny, kde nejméně dalších 20 minut intenzivně cvičí na přístrojích (jízda na stacionárních kolech, veslování na trenažérech, běh na pohyblivém chodníku) se zaměřením na bolestivé části těla.
Vedle zvýšení tělesné a duševní výkonnosti se vyplavením endorfinů po absolvování léčebné procedury dostavuje i již zmíněný pocit tělesné síly a duševní pohody.

Lázně Teplice nad Bečvou a.s. tak nabízejí jako jediné v České republice unikátní kombinaci – chladová terapie v poláriu a podávání přírodního léčebného zdroje – minerální vody bohatě sycené oxidem uhličitým. Využití této kombinace pro své účinky bude určitě vhodné pro klienty v rámci primární prevence ischemické choroby srdeční (efekt celo-tělové kryoterapie je i v oblasti přechodných změn metabolismu tuků a cukrů – dochází ke snížení sérových hladin glykemie a lipidového spektra). Cílovou skupinou jsou lidé trpící metabolickým syndromem inzulinové resistence, kteří mají nadváhu s abdominálním typem obezity, již lehce zvýšené hodnoty krevního tlaku, vyšší hodnoty glykemie a cholesterolu a triglyceridů v krevním séru  a nižší hodnotu HDL cholesterolu. Zde jsou na místě léčebná opatření spojená s pravidelnou pohybovou aktivitou. V současné době probíhá příprava metodiky výzkumu ke zhodnocení efektu celo-tělové kryoterapie u nemocných v primární prevenci ischemické choroby srdeční. Při klinickém výzkumu chtějí Lázně Teplice nad Bečvou a.s. spolupracovat s odbornými klinikami pod záštitou vědecké rady lázní. Lázně Teplice nad Bečvou patří k tuzemské špičce v oblasti kardiorehabilitace. Se 720 lůžky se řadí mezi deset největších lázeňských zařízení v České republice. Ročně projde lázněmi více než 9.000 pacientů především z řad kardiaků, výrazně roste ale zájem také o nově nabízené relaxační pobyty.