Detoxikace a imunita

cm detoxikace

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Imunita, to je pojem s velkým „P“. Jen si zkuste toto slovo zadat do internetového vyhledavače a uvidíte, jaká záplava odkazů se před vámi objeví. Přesto však o imunitě víme pořád málo… Tak schválně, věděli jste, kolik typů poruch imunity existuje a že imunitu řídí mozek?

Na úvod trochu teorie. Co to vlastně imunita je? Jedná se o schopnost organismu vyrovnat se s cizorodými látkami, které tělo neumí rozložit a vyloučit jinak. Zní to jednoduše, viďte? Přestože je však tento proces velmi dobře definován a popsán, visí nad ním stále mnoho otazníků.

V první řadě je důležité uvědomit si, že každý z nás je jiný. A tak zatímco někteří lidé fungují jako dokonalá čistička a toxiny se v jejich organismu díky perfektně fungující imunitě prakticky neusazují, imunita jiných lidí kolabuje a oni jsou pak toxiny doslova zahlceni.

Klasická medicína dokáže mnohé imunitní pochody efektivně měřit a hodnotit, avšak při řešení problémů se zaměřuje především na potlačení symptomů, které jsou poruchami imunity způsobeny. Díky tomu se sice zbavíme kašle, rýmy, alergických projevů, ale problémy se rády vracejí. A ne zřídkakdy sílí. My potom naříkáme nad „oslabenou imunitou“…

Pojďme se podívat na jednotlivé poruchy imunity:

  • Nejzávažnější je selhání protinádorové imunity. Organismus každého z nás je vybaven schopností imunitního systému likvidovat buňky s genetickým poškozením. Pokud tento typ imunity začne selhávat, mohou se tyto zvrhlé buňky nerušeně množit.
  • Nejčastější poruchou imunity je alergie, tedy nepřiměřená imunitní reakce. V takovém případě i obyčejné zrnko pylu vnímá organismus jako zákeřnou cizorodou bílkovinu a spustí obranné mechanismy, aby ji vypudil (kašel, kýchání, rýma,…).
  • Další častou poruchou imunity je tzv. atopická reakce, která je mnohdy považována za druh alergie, jelikož i v tomto případě reaguje imunitní systém na určitý toxin nepřiměřeným způsobem. Běžná antihistaminika na ni však nezabírají. Jedná se o specifickou reakci, při níž vzniká chronický zánět na kůži, ekzém.
  • Na vzestupu jsou také revmatoidní reakce, při nichž organismus prudce reaguje především na přítomnost mikroorganismů v kloubech, ale také svalech, fasciích a vazech.
  • Povážlivě prudký vzestup zažívá autoimunita, tedy stav, v němž imunitní systém nesvádí boj s cizorodou bílkovinou, ale napadá vlastní tkáně. Ty spouštějí vlastní obranné mechanismy – ale většinou vyhrává imunita. Tento stav může postihnout kteroukoli tkáň, velice často i tkáň nervovou.

Imunitu drtí stres

Imunitní systém reaguje na celou řadu podnětů, které jeho reakce oslabují, anebo naopak zesilují. Jedním z důvodů oslabení imunity je stres, který sice v rozumné míře prospívá, ale dlouhodobé nebo časté stresové zátěže organismus naopak vysilují. Mnoho lidí reaguje na prožitý stres horečkou nebo náhlou virózou. Ruku v ruce s oslabením imunity jde také selhávání detoxikačních schopností organismu – a toxiny se rázem mohou v těle beztrestně usazovat…

Víte, že…

… silný stres dokáže snížit imunitu během několika desítek minut, a to až o polovinu?

Detoxikací k silnější imunitě

Řídicím centrem pro imunitu je mozek, ačkoli orgánů, které na imunitní systém mají vliv, je spousta (slezina, kostní dřeň, lymfatický systém,…). Mozek, konkrétně část zvaná telecephalon, má však rozhodující slovo. Díky CIC metodě a jejímu základnímu pilíři, měření toxických zátěží pomocí EAV přístroje, je možné určit, které části mozku jsou zasaženy toxiny. A co dál?

  • Telencaphalon patří podle tradiční čínské medicíny pod nadvládu jater, detoxikace bude proto směřovat právě k nim.
  • Řízení imunity může poškodit jakýkoliv toxin: mikrobiální ložisko, volná infekce, anorganické a organické toxiny, metabolické i emocionální toxiny.
  • Vynechat bychom neměli ani detoxikaci sleziny a jejího okruhu, jelikož slezina zodpovídá za stav a kvalitu sliznic (tzv. slizniční imunita).

Jakákoliv detoxikace, včetně detoxikace emocionální, hraje v kvalitě imunitního systému důležitou roli. Rozhodující přitom není, jaký druh toxinu se ve tkáních usadí, ale KAM se usadí.

Při cílené detoxikaci, zaměřené na posílení imunitního systému, je důležité zaměřit se na všechny cípy čínského pentagramu a docílit toho, aby byly v harmonii. U tohoto typu detoxikace je zcela zásadní, aby probíhala komplexně a systematicky.