Dělejte věci úplně jinak, než se očekává a jste zvyklí

cm dve tvare 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

„A proč jako? “ nabízí se zákonitě otázka. Takže proč? Protože vám to v některých případech může i zachránit život. Protože se můžete zbavit závislostí. A protože se někdy může hodit i to, že se nezapomenutelným způsobem zapíšete do myslí i srdcí druhých lidí. Možná je pobavíte nebo jim zpříjemníte den. A hlavně: vás samotné to uvolní – vnese to do života více energie, nadšení, svobody…

Hrajte hru na opak

Bestsellerová autorka Pam Grout takto přímo nazývá jednu ze svých sedmadvaceti her vděčnosti. V čem Hra na opak spočívá? „Radikální činy narušují dominantní plány,“ říká Grout (2018: 163). Tj. Hra na opak nám umožňuje vymanit se ze zajetých stereotypů. „Když nadáváte a stěžujete si, odpuzujete dobro,“ doplňuje autorka. Podle ní, když si totiž na jakékoliv situaci všimneme byť jen nepatrné negativní drobnosti a věnujeme ji pozornost, můžeme ji nechat narůst do obludné nadživotní velikosti.

Jeden příklad z knihy Vděčností úspěchu. Kamarádka Pam Grout Diane ji uplatnila u daňového úřadu. Místo aby byla vystrašená, když volala úředníkovi, který byl přidělen k jejímu případu, projevila nesmírné nadšení a řekla mu cíleně do telefonu, jak moc se na schůzku s ním těší. „Nejenže ho tak překvapila, že málem upustil telefon, ale dokonce jí odpověděl podobně. Jejich schůzka se pak nesla ve stejném radostném duchu.“ (Grout, 2018: 162).

Oshova (proti)kuřácká meditace

Známá historka indického mistra Osha: Přichází za ním zoufalý muž, který se nemůže zbavit kouření. Osho mu vysvětluje, že to není otázka momentální volby – že se v něm kouření zakořenilo jako zvyk: „Co takhle to odautomatizovat?“ Pak mu poradí něco, co překvapený muž nečeká – aby se nesnažil s kouřením přestat. Aby z něho udělal meditaci a vychutnával tu „vůni od Boha“. Aby vědomě vytahoval a pomalu kouřil jednu cigaretu za druhou. Po třech měsících pak přichází nadšený muž za mistrem s tím, že se stal zázrak: „Ono to přestalo.“

Tato metoda je extrémní (u nemocných a oslabených jedinců by mohla vést i k ohrožení života), avšak jsou lidé, kterým právě tato paradoxní cesta pomohla se jejich závislosti zbavit. Ostatně, kdybyste měli povinně jíst celý týden jen jednu vaši milovanou potravinu a nic jiného – ať už by to byl tuňák, jahody nebo čokoláda – pravděpodobně byste si ji také zprotivili.

Jak si zachránit život

Třetí dnešní příběh bude od ruského spisovatele Vadima Zelanda. Ve své knize Ovlivňováni reality vypráví, jak jednoho chlapíka zahnala pouliční banda do kouta a chtěla ho zbít. „On tehdy přistoupil k jejich vůdci, upřel na něho pohled šílence a prohlásil: „Co chceš zlomit, nos nebo čelist?“ Takto položená otázka zjevně do scénáře nepatřila a vůdce se na chvíli zarazil. Načež chlapík s nepřirozeným nadšením zvolal. „A co kdybych ti urval ucho?“ (Zeland, 2005: 57-58). Vůdce bandy byl úplně paralyzovaný, a když ho onen mladík silně chytl za ucho, nezmohl se na žádný odpor. Hocha považoval za absolutního blázna a celá banda se dala raději na ústup.

Podobně se vypráví řada historek o okradených indických mistrech, kteří naopak zloděje odzbrojí svou bezelstností a absolutním soucitem: „Zapomněl jsi mi ukrást bundu. Bude ti venku zima. Na, vezmi si ji.“ a podobně.

Zeland pochopitelně dodává, že když vás chce někdo oloupit a je to například narkoman nebo blázen, je moudré se nevystavovat zbytečnému nebezpečí a násilníkovi vyhovět.

Jaký je tedy závěr?

Ať už v životě narazíme na jakoukoliv mrzutou překážku, to nejhloupější, co můžeme udělat, je se rozčilovat a dále roztáčet kolo negativních emocí, a tím i dalších mrzutých okolností.

Pokud jsme sami udělali chybu nebo jsme v přímém ohrožení života, je někdy nejlepší druhé straně ihned v klidu vyhovět. Na mnoho nepříznivých situací je však tím nejlepším lékem humor a fantazie – udělat něco úplně jinak. Něco, co druhý člověk nečeká, nebo co nám samotným pomůže vymotat se ze stále se opakujícího stereotypu.

U dlouhodobých záležitostí platí premisa: „Chceš-li ve svém životě změnu, musíš ty sám něco změnit a udělat úplně nově.“

Nelekanost je kouzlem, které otevře mnohé zavřené dveře.

Kterou jednu věc bys dnes mohl udělat úplně jinak?

Upozornění: Zásahy do diety či dalších návyků majících vliv na vaše zdraví, konzultujte vždy s lékařem! Autor ani redakce nenesou žádnou odpovědnost za užití jakýchkoliv v článku uvedených příběhů a postupů.

Doporučujeme knihy o osobním rozvoji.

Literatura:

Grout Pam (2018): Vděčností k úspěchu.

Osho (2014): Oranžová kniha. Meditační techniky. Eugenika: Bratislava.

Zeland, V. (2005-2012): Ovlivňování reality 1.-11.díl. Eugenika: Bratislava.