Connův syndrom

cm ledviny1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Název nemoci se někdy odvozuje od osoby, která se nějakým způsobem zasadila o pojmenování choroby. Byl jí Jerome W. Conn. Tento muž popsal v roce 1955 u pacientů s hypertenzí vysokou hladinu aldosteronu a přítomnost adenomu nadledvinek.

Adenom se u této nemoci nachází v kůře, což vede k nadměrné produkci aldosteronu a k poklesu draslíku (hypokalemii), zvýšenému krevnímu pH (alkalóze) a zvýšenému krevnímu tlaku (hypertenzi). Tato situace se prozrazuje přítomností svalové slabosti, nadměrnou tvorbou moči, hlavně v noci. Na oční sítnici se objeví poškození jemných cév (retinopatie), pacient vnímá přerušované ochrnutí, poruchy srdečního rytmu, brnění, mravenčení, poruchy čití (parestézii), tetanii, dokonce i příznaky podobné psychiatrickým poruchám.

Onemocnění je častější u žen, obvykle kolem věku 30 – 50 let.

Adenom je nezhoubný nádor a vzniká ze žlázového epitelu. Žlázový epitel vytvářejí jednak žlázy, jednak jednotlivé buňky ve sliznici.

Nadledviny se skládají z kůry a dřeně a jsou významné tvorbou celé řady hormonů. Kůra produkuje glukokortikoidy a mineralokortikoidy. Glukokortikoidy, z nichž hlavním hormonem je kortizol, mají velký vliv na metabolizmus a imunitu organizmu, umožňují člověku přežít stresovou situaci. Mineralokortikoidy, jejichž hlavním představitelem je aldosteron, mají vliv na ledviny a na cévy, neboť ovlivňují hladinu sodíku a draslíku. Tím se podstatnou měrou podílejí na krevním tlaku.

Celý regulační systém je ovládán z hypothalamu, kde se tvoří speciální hormon CRH (corticotropin-releasing hormone): Ten působí na hypofýzu, jež začne více produkovat hormon ACTH (adrenokortikotropní hormon), který se krví dostane do nadledvin a tam podporuje tvorbu kortizolu. Do tohoto regulačního systému zasahují současně ledviny, protože produkují hormon renin, jenž se přes krevní systém dostane do nadledvin a způsobí zvýšenou tvorbu aldosteronu.

Adenom se vytváří v kůře jedné nebo obou nadledvin, jejichž buňky začnou tvořit velké množství aldosteronu. Ledviny  zaregistrují vysokou hladinu aldosteronu a v rámci regulačního principu mají potřebu produkci reninu snižovat, ale adenom tuto regulaci blokuje, ke snížení aldosteronu nedojde a to vede k výše popsaným klinickým projevům nemoci.

Na tzv. Connův syndrom se často přijde až tehdy, kdy přítomná hypertenze nereaguje na léčbu klasickými léky snižujícími tlak krve. Lékař si pomáhá při stanovení diagnózy vyšetřením minerálů. Z krve lze zjistit vysokou hladinu sodíku a nízkou hladinu draslíku. Také lze stanovit i hladiny hormonů. Je-li vysoká hladina aldosteronu i reninu, znamená to, že příčina vysokého aldosteronu je v ledvinách.

Je-li vysoká hladina aldosteronu, ale nízká hladina reninu, znamená to, že problém je v nadledvinách. Kromě toho použije ultrazvuk ledvin a nadledvin, při němž odhalí popisovaný adenom.

Léčba se orientuje podle nálezu. Adenom nadledvin se pokusíme chirurgicky odstranit. Podávají se léky tlumící účinek aldosteronu na tkáně našeho těla.

Z pohledu celostní medicíny je nutno na toto onemocnění pohlížet komplexně. Výše popsaným projevům a následkům předchází nesprávná životospráva, nedostatečný pitný režim, stresové situace, narušený denní rytmus. Také porucha imunity, jiná hormonální nevyrovnanost, autoimunitní nemoc, nelze podceňovat ani vliv kouření, syntetických léků a jiných prostředků.