Collesova zlomenina

cm zlomenina zapesti

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Moderní doba s sebou přináší moderní sporty, jako je třeba in-line bruslení nebo lyžování na svazích s umělým povrchem, a tímto faktem se evidentně zvýšila úrazovost, hlavně zlomenin. Dnes pojednejme o jedné z nich. Nejčastější zlomeninou při jízdě na kolečkových bruslích je zlomenina zápěstí – Collesova zlomenina. Při pádu se jezdec reflexně chrání, aby zmírnil účinek dopadu, a přitom má nataženou paži s dlaní ohnutou směrem nahoru. Mechanizmem pádu pak dojde k prasknutí předloketní vřetenovité kosti, jak je zobrazeno na obrázku.

Samozřejmě může být příčinou Collesovy zlomeniny jakýkoli pád, kde se uplatní popsaný mechanizmus. Zhoršená situace vzniká u starších lidí, kde je lomivost kosti více podmíněna osteoporózou a jinými celkovými poruchami…

Prasknutí předloketní vřetenovité kosti

Příznaky jsou většinou zcela typické

Pacient někdy sám popisuje pocit křupnutí, ostrou bolest a dále citlivost na dotyk, nešetrný dotyk, za chvíli se dostavuje otok. Okem lze pozorovat typické vyklenutí.

Diagnóza

Diagnózu potvrdí RTG vyšetření, na snímcích je možno pozorovat linii posunutí konce vřetenní kosti od těla kosti.

Collesova zlomenina - diagnóza

Ošetření a léčba

Léčba se odvíjí případ od případu podle charakteru zlomeniny. Jako první věc provede lékař lokální anestezii a ruku ponechá na 20 minut v tahu.

Collesova zlomenina - ošetření

Vyobrazeným tahem se připraví podmínky k narovnání (repozici) posunutých částí kosti. Lékař pak provede manuální repozici a stále v tahu je ruka částečně zasádrována, aby v této pozici zůstala fixována a mohlo dojít ke správnému zahojení v ose a postavení kosti. V tomto okamžiku je nutný klid pacienta, protože probíhá rozhodující doba, aby se úlomky opět neposunuly. Po dvou dnech následuje kontrolní snímek. Pokud nedošlo k posunu, bude sádra dotažena do trvalé formy. Pokud se však úlomky posunuly, proces se musí zopakovat, anebo chirurg přistoupí k operačnímu kroku, kdy se snaží úlomky k sobě fixovat speciální spojovací technikou. Sádra je nemocnému ponechána po šest týdnů, je dána do závěsu. Poté následuje intenzivní rehabilitace pro co nejrychlejší návrat do normálního režimu.

Rehabilitace

Rehabilitace začíná již během sádrové fáze hýbáním prsty a ramenním kloubem. Zvláště potřebné je cvičení prstů podle možnosti, kolik pohybu dovolí sádra. Je vhodné mačkání malého molitanového míčku. Mírně oteklé prsty by neměly být důvodem odmítání cvičení.

Po sundání sádry je třeba vzít v úvahu, že dlouhodobé znehybnění způsobilo ochabnutí svalů, cév, nervů, může se dostavit bolest apod. Důležité je začít jednoduchými pohyby a postupně zvyšovat náročnost jednotlivých cvičení. Zpočátku bývá cvičení bolestivé a na tuto bolest je třeba být připraven. Bolest se po několika minutách po ukončení cvičení utiší. Ještě několik dní necháváme ruku v závěsu. Rehabilitaci usnadní koupele, vířivka a další fyzikální metody.