Co nám tabáci zapomněli říci?

cm zlomena cigareta

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Celosvětově každý třetí nádor je způsoben z nemoci kouření (WHO), přesto tabákoví producenti nemusí uvádět s produktem příbalový leták o vedlejších účincích. Navíc dle stávající legislativy, je možno se domnívat, tabák v ČR podniká ilegálně a jeho činnost je zaměřena výhradně na získávání dětského kuřáka, přes 90% novokuřáků jsou děti…

Celosvětově každý třetí nádor je způsoben z nemoci kouření (WHO). Zatímco každý lék musí mít ze zákona doprovodný leták o jeho vedlejších účincích, tabák nikoliv. Kdo by asi kouřil, kdyby věděl… Čtěte, prosím, zejména rodiče kouřících dětí!… Tabákový průmysl představuje cigaretu jako partnera v ruce celebrity, filmového hrdiny, jako takový „sice nešvar“…, ale co nám vlastně tak trochu neškodí? – Podsouvají nám média a tabákoví podnikatelé.

Jaká je ale skutečnost:

Před více, než padesáti lety (1950) prokázali američtí vědci, že cigareta prokazatelně způsobuje zhoubné, rakovinové bujení. Novinové zprávy způsobily v USA naprosté zděšení, porovnatelné jen s vyhlášením válečného stavu. Po statisících Američané, …bez jakýchkoliv odvykacích kůr a léčiv.., přestali užívat tabákové výrobky doslova ze dne na den.

Tehdy nešlo dost dobře zažalovat tabákové bosse, protože prodávali v dobré víře, že cigareta je vlastně úlevná záležitost. A nedá se svítit, je to tak, až důkaz prokazuje závadnost.

Tedy stalo se co?

Zisky tabákových firem prudce klesaly po zveřejněných informacích o tom, že cigareta způsobuje rakovinu. Klesaly o desítky procent a klesaly dále. Sešly se tedy v New Yorku špičky tabákového podnikání na utajené schůzce (zdroje: Discovery, BBC, otevřené zdroje) a přemýšlely, jak zastavit odliv kuřáků, tak přišly na svět dvě věci.

A na svět přišel cigaretový filtr a masivní uklidňující kampaň, že je vlastně s filtrem vše v pořádku. (Filtr přitom snižuje rizika spojená s kouřením minimálně a jen některá, což se vědělo už při jeho zavádění)

Američané se jednou z nejmasivnějších klamavých mediálních kampaní více méně uklidnili a tabák propojil, je možno se domnívat, své kartelové dohody a hlavně si uvědomil, že pokud nebude ovládat mediální scénu, dlouho v poklidu nevydrží.

Ve Spojených státech je navíc tabák rituální záležitostí. První prezidenti USA byli tabákoví podnikatelé, na palubě prezidentského letadla dodnes nesmí chybět ve výbavě krabička luxusních doutníků… Tedy lidé byli náchylní uvěřit tomu, že tabákovou legendu lze zachránit, že cigaretu lze udělat nezávadnou.

Teprve dnes se v USA stala nemoc kouření problémem číslo 1 a první výsledky z prakticky naprostého odklonu od tabakizmu v městě New York jsou naprosto přesvědčivé a vynikající. Naprosto se nepotvrdily prognostiky o nepokojích, či poklesu návštěvnosti barů, či restaurantů, cestovního ruchu.

Naopak k iniciativě města New York vypořádat se s kuřáctvím se přidávají další města i státy Unie a jen od počátku zavedení přísné ochrany pasivních kuřáků a dětí poklesl počet kuřáků v New Yorku o 5% v prvních třech měsících platnosti opatření.

Jaký je dnes stav věci v České Republice a nejen u nás, dle mnohonásobných vědeckých výzkumů a praxe?

Každé šesté úmrtí na světě je po předchozím často dlouhém a nesnesitelném utrpení, způsobené kouřením tabáku, nejčastěji cigaret. Výrazný podíl obětí jsou pasivní kuřáci a hlavně věk oběti nástupu fatálních chorob působených kouřením se dramaticky snižuje, zejména u rakoviny plic, nejvíce u žen a dívek.

Tabák naprosto ovládl kulturu a média napříč státoprávními uskupeními. V komunismu, jako v kapitalismu, tak i v císařství se nesmí o tabáku informovat. A je úplně jedno, jestli v totalitách cenzurou státní, a nebo v demokratických státoprávních cenzurou ekonomickou.

Ve většině státoprávní je dokonce tabák spravován v rozpočtových kapitolách spolu s potravinami a jen Evropská Unie vydává miliardu Euro ročně jako dotaci tabákovým pěstitelům, byť tabák nemá jiný přínos než smrt a utrpení a navíc výnos z hektaru je mnohonásobně, až 20x vyšší, než u jiných plodin, pomineme-li samotnou absurditu faktu, že stát dotuje pěstování nejničivější drogy lidské historie.

Dodnes nikdo neumí vysvětlit, proč je tabák v jedné rozpočtové kapitole spolu s potravinami. Stejně absurdní jsou nápisy na krabičkách s tabákovými výrobky od Ministerstev Zdravotnictví, které varují před škodlivostí tabákových výrobků.

Pokud má někdo informaci o tom, že druhý podniká distribucí smrtící drogy, zde jde dokonce o obecné ohrožení, má zákonnou povinnost na něj podat trestní oznámení a jistě o to více to platí na státní úřady, které mají na starosti ochranu zdraví občana.

Vzkaz, varování, na krabičce s tabákovým výrobkem je pouze usvědčuje z toho, že jsou si účinků kouření vědomi a domněle zaštiťuje tabákové podnikání, které je namířeno výhradně na dětskou populaci. Dospělí prakticky kouřit nezačínají. Přes 90% kuřáků (WHO) začne kouřit hluboce pod věkem plnoletosti.

Zhruba stejné procento dospělých kuřáků, 87%, (WHO) by potom rádo s kouřením přestalo, tedy zjevně přehodnocují i za absence informací o účincích tabáků na lidské tělesné i duševní zdraví své rozhodnutí na špatné. Jenže už jsou na těžkém návyku kokainového typu a co hůře, ve společnosti, která je tabákem naprosto ovládána.

Navíc tabákový průmysl nemá dosud uzákoněnu povinnost ,na rozdíl kupříkladu od léčiv, uvádět v příbalovém letáku prokázané vedlejší účinky kouření. Přitom kouření nemá jediný kladný společenský, ani individuální přínos. Tabákové výrobky, užívány dle návodu, vedou pouze k devastaci zdraví u každého uživatele a každého druhého úmrtí.

Vzkaz úředníků o tom, že tabákové výrobky způsobují rakovinu, je výsměchem celému národu a přiznání nečinnosti. Je to jako kdyby ministr vnitra nechával pedofilní vrahy na svobodě, jen by museli nosit v létě tedy triko a v zimě svetr s nápisem Zabíjím, nebo Mohu vážně poškodit vaše zdraví! To je naprosto věrohodné přirovnání.

Situace v tabákovém průmyslu je však ještě ničivější. Kouření je pomalá rituální, převážně velmi útrpná sebevražda. Je to nejhorší válka v dějinách lidstva, navíc výhradně vedená proti dětem, a má také na kontě více obětí, než všechny světové válečné konflikty od počátku naší historie.

Zároveň však je cigareta, výhradně díky klamavé reklamě a cenzuře informací, historicky nejúspěšnějším spotřebním tržním produktem.

Denně se na světě prokouří přes 13 miliard cigaret, v přepočtu na prokouřený čas tedy denně prokouříme 213 000 let! Více, než dvě cigarety na obyvatele planety, včetně nemluvňat.

Proč?

Po výše popsané schůzce tabákových podnikatelů v New Yorku bylo zřejmé, že cigaretu lze udržet ve světě pouze naprostou cenzurou informací, klamáním veřejnosti, naprostým znehodnocováním kultury, politiky a faktickou likvidací publicistiky a novinařiny. Pokud tedy nebudete považovat za náhodu, že o světovém nebezpečí číslo jedna se prakticky neinformuje. Kdy jste naposledy viděli kupříkladu dokumentární film o tabáku, jeho historii a účincích na lidské zdraví?

Uplynulo více než padesát let od dnes již sta-tisícinásobně odborně vědecky prokázaného multidevastačního účinku tabákových výrobků.

A kde jsme?

1) Tabák celosvětově způsobuje nejméně 30% (WHO) veškeré nemocniční a zdravotně pečovatelské obsazenosti, nemocnosti. Tedy zbytečně odebírá 30% léčebných kapacit a lékařských služeb, léčiv, které dominantně platí stát.

2) Průběžně každé šesté úmrtí způsobuje kouření. V České Republice je to 60 obětí denně!

3) Pomineme-li, jak bohužel často činíme život jako nejdůležitější hodnotu, tak ve finančním vyjádření ztrácí každý systém se středně rozvinutou ekonomikou ročně miliardu dolarů na každých 5 000 000 obyvatel (prokouřený čas z pracovní doby, zdravotní výdaje hrazené státem, častá nemocnost – WB) čisté ztráty. Hodnoty ztrát lidské kreativity a životů jsou nevyčíslitelné.

4) Novinářská obec je největším distributorem tabáku v dějinách.

Je mnohonásobně prokázáno (BBC,WHO,WBoS), že jen pravdivé informace o tabáku a ukázky důsledků užívání této drogy by přinesly ukončení tabákové pandemie v řádu měsíců, co se týká dětského kouření, a v řádu let by tak kouření zlikvidovaly úplně, nebo naprosto minimalizovaly.

Navíc veřejnoprávní sdělovací prostředky jsou pro tuto reflexi dokonce zřízeny, tedy reflexi společenských nebezpečí a kolik jste viděli pořadů o tabáku? Jen ČT o ně prosím už řadu let, doposud odmítli i pořady dodané zdarma.

Lze se domnívat, že zde jde nejen o podcenění faktů, ale hlavně o střed zájmů jak individuálních, tak inzerentů, neboť Altria Group, jak se dnes přejmenoval tabákový gigant Philip Morris, vlastní mimo jiné či spoluvlastní potravinářské koncerny. Pro příklad uvedu koncern Milka.

Během let mé práce na fenoménu tabák, jsem oslovil jen v naší zemi opakovaně 600 novinářů a poprosil je o reflexi dětského kuřáctví a tabáku obecně. Pro práci na tak zajímavém a nutném tématu jsem nezískal jediného.

Nepožadoval jsem honoráře a články mi byly, stejně jako i mediální vstupy cenzurovány. Jako perličku uvedu šot jedné soukromé televizi o tom, že jsem podal trestní oznámení na tabákovou firmu. Byl natočen a ve stejný den měl jít ve zpravodajské relaci – V době, kdy měl být vysílán, mi přišla pouze, lze se domnívat, že nikoliv shodou náhod, výmluvná SMS – TABAK ZABIJI. Což tedy vím :-), a reportáž se dodnes neodvysílala.

Ekonomická cenzura tabáku je absolutní a naprosto ji neřeší zákaz reklamy, který lze mnohonásobně obejít, pokud dceřiné firmy tabáku kulturu a média přímo neovládají, umlčí jí reklamou, či zainteresováním klíčových lidí.

Clona tabákového průmyslu je absolutní! Už schválené články jsou cenzurovány, přitom jen informaci o SARS věnovala média hodiny týdně ve zpravodajských časech, dokázala, že vyvolají takovou paniku, že vyklidí i Peking, udělají z něj mrtvé město, ale skutečná nebezpečí média, ovládaná kapitálovými skupinami na tabák napojenými, jsou mediálně nejen opomíjeny, ale cenzurovány.

5) Spolu s degenerací a cenzurou novinářské obce je druhým opěrným pilířem udržování smrti ve společnosti film. Denně vlivem propagandy filmem (cigareta tam není jako reflexe společenského fenoménu, ale jako propagovaný produkt a to u 98% filmové produkce pro dospělé! Více v levém Menu v článku se zajímavými fotkami a informacemi Najdi si svou hvězdu).

Využívá se návyku herců i produkčních, ale také se filmy platí, sponzorují, ale i jednotlivci. Silvestr Stalone přiznal, že za objevení se ve filmu s cigaretou konkrétní značky bere honoráře ve statisících dolarů.

Dochází tak k nevratnému poškozování kultury. Dvacáté století lze beze zbytku nazvat stoletím tabáku. Pokud filmy mohou převážně točit jen umělci, kteří jsou buď na cigaretě závislí a nebo produkce musí cigaretu do filmu vecpat, co je platné umělecké sdělení filmu, když jen v ČR začne kouřit důsledkem filmové propagandy 100 dětí denně ( BBC), polovina z nich na tento návyk později zemře, polovina bude mít ztížený život nemocemi.

Dochází k naprostému brzdění přirozené selekce, neboť neochota udělat úlitbu tabáku prakticky vylučuje možnost svobodné, oduševnělé tvorby, přesněji její sdílení skrze média.

6) Ministerstvo Školství a Zdravotnictví. Kdo myslíte, že spolupracuje v 90 zemích světa, včetně ČR s ministerstvy školství, aby ochránil děti od kouření?

Tabákový gigant Philip Morris a to na programech Dokážu to a paragraf 18, který přitom neexistuje. Tabákový koncern, je možno se domnívat, se tak jen snaží navodit atmosféru, i samolepky k tomu vydal, že děti nesmí do 18 let kouřit. Pravý opak je pravdou.

Ani bezradný učitel, ředitel školy, hovořili jsme s desítkami, nemůže odebrat kouřícímu devítiletému dítěti a to naprosto není výjimkou, u 12 letých už je to téměř běžné cigaretu, neboť by porušil zákon on. Děti nesmí cigaretu pouze koupit, konzumace je legální! Přitom by nešlo o represivní zákon, ale o nutnou ochranu dětí, které nemají rozhodně možnost sami posoudit, zda zvolit pro život rituální sebevraždu kouřením.

Závěr:

A toto vše není zřejmě důvodem pro to, aby se už konečně probrala veřejnoprávní ČT, či někdo z publicistů, či zdravotníků a začal ve věci spol-učinit. Výhradně pod tlakem veřejnosti bude zastavena spotřebitelská genocida, vedená proti dětem, kterou tu tabák činí. Jedině, pokud my rodiče, ať už kouříme nebo ne, či právě proto, můžeme docílit změny.

Každodenními dotazy v ČT, proč neinformuje, každodenními dotazy na ministerstvu zdravotnictví, které, je možno se domnívat, porušuje zákony a děti naprosto nechrání, každodenními dotazy na ministerstvo školství. Stačil by týden, či dva, kdyby se sešlo pár desítek rodičů před budovou, sídlem tabákové firmy, ale nic se neděje……

Přitom citace zákona jasně říká:

§12 (3) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí tabákové výrobky do oběhu, je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny:

a) v §3 odst. 1 písm. a) až f)

-tedy, citace písmena a) ….dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost:, jakost, přepravu a skladování potravin a surovin k jejich výrobě a…

a další zákonná citace, která jasně stanoví úkoly Ministerstva Zdravotnictví:

Citace ze zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví:

§ 80, odst. Odst. 1, písm. a) MZ k ochraně veřejného zdraví řídí výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví

§ 80, odst. Odst. 1, písm. h) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku :a opatření k ochraně veřejného zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně závadných výrobků….

§ 84, odst. 4příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je dále oprávněn stanovit výrobci, dovozci nebo jiné osobě, která uvádí do oběhu výrobek splňující požadavky stanovené tímto zákonem, rozhodnutím zvláštní podmínky pro uvedení takového výrobku do oběhu :nebo rozhodnout o jeho vyřazení z oběhu, jestliže na základě provedených důkazů zjistí, že výrobek je nebezpečný pro zdraví fyzických osob….:

Na tato zákonná ustanovení jsem doporučeným dopisem upozornil jak hlavního hygienika ČR, pana MUDr. Michaela Víta, tak i Ministerstvo Zdravotnictví – mnoho měsíců bez jediné odpovědi…

Opravdu není na co čekat. Pokud Vám vadí, že tady probíhá permanentní válka proti dětem, (tabák je ve svých studiích nazývá presmokers a pečlivě vyhledává strategie na získávání dětských kuřáků, jak vyplynulo z jeho interních dokumentů, které již jsou odtajněny a k dispozici na internetu). Tedy pokud Vám vadí, že Vám tady genocid-ní vrazi likvidují život,a to nejsou silná slova, což 60 mrtvých denně jen v naší malé zemi je málo, nebo 58% kouřících dětí?

Pokud Vám to vadí, volejte a tlučte na ty dveře, protože pokud se tabák nezastaví v řádu let v jeho podnikání proti dětem, už dnes nelegálním, civilizace se dle údajů Světové banky a WHO rozpadne už po polovině tohoto století.

Nejprve padnou slabší, pak střední a nakonec stabilní ekonomiky, ale do dalšího století už nevstoupíme. Protože pokud se minorita mající reálnou moc ve světě selektuje z lidí, kteří podnikají vědomým zabíjením a utrpením svých spotřebitelů, bez relevantních informací o výrobku, kdo tedy světu vládne?

Proč vůbec léčit, když třeba rakovinu plic způsobuje kouření z 98,7 % (WHO)…. Proč hledat lék, když prevence je zdarma? Proč čekat, až tabákový průmysl a mnohde už to tak je, ovládne i farmaceutický, což by mělo větší dopad na lidstvo, než jaderná katastrofa.

Žádná pandemie na světě nelze řešit od stolu a tak jednoduše, jako ta nejhorší. Stačí jeden legislativní tým, jeden zákon, tři měsíce na to, abychom se probudili z deprese a skepse, kterou tady tabák navozuje přímo i nepřímo. Aby se nepromrhávalo 30% léčebných a lékařských kapacit, stačí tak málo…

Je to na každém z nás?

Ty děti za to nemůžou, ty nás jen napodobují. A naši nerozhodnost, nepochopení problému, či záměrné brzdění informací, draze platí. Expanze tabákové pandemie je obrovská. Dětských kuřáků neustále přibývá, zejména dívek, kuřaček, stejně jako se neustále snižuje věk, kdy se projeví už často neléčitelný efekt kouření.

Pomožte prosím zastavit válku tabákových koncernů proti dětem. Vaším individuálním postojem. Choďte se ptát, telefonujte, udělejte poklidnou demonstraci před sídlem tabákového koncernu a tito genocid ní vrazi odtáhnou.

Řeknete si možná, proč tak dramatická slova. Nikoliv, ta slova jsou velmi jemná. Činění tabákového průmyslu je více než dramatické a společnost to naprosto umrtvilo. Oživme ji a nebojme se emocí, ty nás rozlišují od robotických bytostí, které tvoří návyk na drogách, z nichž nejhorší je cigareta.

Motto: Zpráva z tisku. Tabákový koncern Philip Morris dostal odhlasováním novinářů společensky velmi prestižní cenu za provozování dětské linky bezpečí. To už nezůstává stát jen rozum, to zůstáváme stát úplně všichni. Neboť Ti, kdo se vydávají za hlídací psy demokracie, se tak přímo spolupodílí na nejhorší válce v dějinách lidstva.