Co je to Chi?

cm vahy

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Energie z kosmu? Je funkce lidského těla součástí celovesmírného stroje? V každém případě to stojí za zamyšlení. Stejné zákony makrovesmíru platí také pro člověka i mikroorganismy v něm obsažené. Vše, co se děje v kosmu, probíhá také v našem organismu.

Odpradávna se lidé snaží popsat, zachytit, pojmenovat energii, která udržuje vesmír pohromadě, taková energie existuje i v nás. Indové ji nazvali „prána“, v Japonsku „ki“ v číně „čchi“. Je to životní síla – ovládáme ji myslí, cvičením, dechem, léky. Životní sílu mají také rostliny. Ty sníme a dostáváme ji do sebe. Energie je jako v elektřině buď kladná nebo záporná, podle přírodních zákonů přechází plynule jedna v druhou – podle známé monády. V Číně tento princip nazývali jin a jang. Je to stejné jako muž a žena, den a noc, nemoc a zdraví. Mezi těmito principy musí panovat rovnováha, tělo má předpoklady ke zdraví. Nemoci vznikají nerovnováhou jin a jang. Je to praktické. Sledujme poruchy rovnováhy a vystopujeme nemoc, ještě dříve než propukne. Je to základ prevence. Nerovnováha v životní síle a energii dává základ pro rozvoj nemoci. Když máme nemoc, snažme se najít správnou „chi“. Hledejme ji mimo jiné v jídle, v potravině, v rostlinách. Hledejme „phytochi“.

Když máme chronickou nemoc, buňky jsou bez energie, degenerované, unavené, směřují k smrti, pak nemůžeme přijímat potraviny, které jsou také bez energie, umrtvené, spálené, smažené, uzené, ohřívané v mikrovlnné troubě. Ale budeme přijímat mladé, čerstvé, zelené. Chi vezmeme z klíčků, z výhonků apod.