Člověk proti sobě

cm auto2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Automobil je vynález dnešní doby. Stal se neodmyslitelnou součástí našeho života. Člověk vymyslel spalovací motor, který jej pohání. Motor potřebuje naftu, tu spálí za vzniku energie, která rozjede automobil. Na druhé straně vznikne škodlivý plyn, který ničí okolní prostředí a zdraví člověka. (Na jedné straně si člověk pomáhá, na druhé straně se ničí.) Přesto automobilu dáváme přednost, vytváříme průmysl, na kterém stojí ekonomika celého světa.

Všechno se stále točí dokola. Čtenář chápe, co chci vyjádřit. Vznikl kolos, který je založen na spalovacích motorech.

Jednoho dne přijde nebo možná již přišel vynálezce, který objevil nový způsob pohonu automobilu. Ten nedává vedlejší produkty a neničí prostředí. Sláva! Gigantický kolos tento vynález odkoupí, majitele bohatě odmění, v novinách se objeví článek: Nová naděje pro budoucnost. To bude paráda! Ale ono se nic neděje. Nový motor se vyrábět nemůže. Proč? Protože by tím spadla celá ekonomická nadnárodní struktura. To si nemůžeme dovolit, raději dále budeme vyrábět staré osvědčené spalovací motory a vyvineme k nim katalyzátory, aby motory tolik neznečišťovaly prostředí. A vydáme zákon, že bez katalyzátorů se nesmí jezdit. Postavíme novou továrnu na výrobu katalyzátorů….

Proč na těchto stránkách o zdraví píši o spalovacích motorech?

Protože naprosto stejná situace je ve zdravotnictví a s ním souvisejícím farmaceutickém průmyslu. Nenechme se mýlit, že ekonomikou světa vládne spalovací motor. A těžba nafty. Je to právě farmaceutický byznys, který patří mezi lukrativní ekonomická odvětví. Nechci zde uvádět čísla, ale můžeme si udělat představu, kolik lidí na světě má rakovinu, a současně si udělejme odhad, kolik stojí průměrné léčení jednoho pacienta (úmyslně nepoužívám slovo „vyléčení“). Určitě jsou to čísla, která obsahují spoustu nul, a když vynásobíme počet lidí a náklady na jednotlivou léčbu dostaneme závratnou sumu, která hraje přední úlohu v ekonomice světa.

A nyní! Mohou představitelé tohoto průmyslu připustit, aby např. homeopatický lék, v řádově o hodně nižší hodnotě, vykonal stejnou službu jako produkty farmakologického průmyslu? Může mít zájem investovat peníze do výzkumu homeopatie? Proč ne? Vždyť by to bylo pro člověka prospěšné, tyto léky nemají vedlejší účinky…. Je to tatáž situace jako výše popsaná problematika kolem spalovacího motoru.

Opět se dostáváme ke stejnému závěru, jak bylo popsáno v článku „Zdraví a nemoci jsou v patové situaci“, jen s tím rozdílem, že problém se týká nás všech jako celku. Z patové situace se nedostaneme, dokud rovinu našeho lidského duchovního poznání neposuneme o stupeň výše. Podaří se nám to?