Čím se liší funkční medicína od klasické?

Funkcni medicina versus klasicka medicina

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Z některých zdrojů (nejenom) na internetu se můžeme dozvědět, že funkční medicína zahrnuje neověřené či vyvrácené metodiky a léčebné postupy. Dokonce se setkáme i s takovými názory, kdy ji označují za šarlatánství. Ale proč?

Pojďme se dnes podívat na základní principy funkční medicíny a toho, čím a jak se liší od klasické konvenční medicíny.

Je v podstatě pravidlo, že lidé, kteří vyhledávají lékařskou péči, mají nějaký zdravotní problém, který chtějí řešit. V konvenční medicíně to běžně funguje tak, že pokud je nějaký problém, lékař ho řeší tak, že nasadí pacientovi léky, případně ho pošle ke specialistovi, který po vyšetření nasadí léky a dá nějaká doporučení. Léky jsou určitě vhodné, pokud dokáží odvrátit potencionálně fatální stavy nebo kolaps organismu, nicméně i tak sebou mnohé z nich nesou negativní účinky na organismus, o kterých se ale mluví minimálně. Běžná praxe je bohužel taková, že čím více má člověk zdravotních problémů, které se na sebe „nabalují“, tím více lékařů specialistů navštěvuje a tím více prášků polyká. Občas si někde vyslechne nějaké útržkové informace o dietě, které se mnohdy liší a často nejsou ani pořádně vysvětleny.

Převedeme-li to do praxe, tak člověk s nadváhou navštíví lékaře, který mu zjistí vysoký krevní tlak. Samozřejmě existují mezi lékaři i výjimky, nicméně v drtivé většině případů si člověk odnáší z ordinace recept na léky na snížení krevního tlaku a informaci, že má méně solit, mohl by něco zhubnout a za nějakou dobu přijít na kontrolu. Část lidí začne pravidelně zobat léky a občas si vzpomenou, že by neměli jíst moc sůl, ale další skupina osob si začne klást otázky:

 •  Ale proč mám zvýšený krevní tlak?
 •  Nemohou přispívat nasazené léky a jejich dlouhodobé užívání ke vzniku dalších dysfunkcí a nemocí?
 • Jde tlak snížit efektivně i jinak, než léky?
 • Mám opravdu genetickou predispozici pro zvýšený krevní tlak, když v naší rodině na to „běžně“ starší osoby trpí?

Tohle jsou otázky, které konvenční medicína bohužel téměř neřeší. Pokud ale pacienta zajímají, měl by se obrátit právě na funkční medicínu. Lékaři, kteří se funkční medicínou zabývají berou pacienta komplexně, jako jedno tělo, kde biochemické pochody v organismu na sebe navzájem navazují a ovlivňují se. Kde fyzický stav je úzce propojen s psychikou. Tito lékaři hledají s pacientem kořenovou příčinu jeho problému a snaží se jí vyřešit. Někdy je řešení problému poměrně jednoduché, stačí změna životosprávy a krevní tlak má pacient za chvíli zase v normě, stejně jako tělesnou hmotnost. Jindy je hledání problémů složitější, může se ukázat, že pacient má vlastně i další zdravotní nebo psychické problémy a řešení může být během na delší trať.

Součástí modelu funkční medicíny je potenciál pro reverzibilitu změněné funkce. To znamená, že se pracuje s tím, že většinu zdravotních problému lze zvrátit včasným zásahem. Přesto mnoho lidí dodnes věří, že zdraví a nemoci jsou „uzamčeny“ v genech každého jedince. Například pokud jejich rodiče a prarodiče měli vysoký krevní tlak, cukrovku a byli obézní, jednoduše to po nich musí další potomci „zdědit“, denně polykat hrst léků a nelze to vyřešit jinak. Tato teorie ale nebere vůbec v potaz, že interakce životního stylu, stravy, prostředí, chování a sociální struktury s lidským genetikou a epigenetikou určují výsledný zdravotní stav člověka a pravděpodobnou délku jeho života.

Funkční medicína je způsob uvažování o tom, jak přistupovat ke složité náchylnosti a dispozicích pacienta k určitým chorobám. Nejedná se přitom o sérii specifických léčebných protokolů, ale spíše o způsob aplikace heuristiky systémové biologie na zdravotní péči zaměřenou na hledání „kořenové příčiny“.

Při klinickém hodnocení a léčbě pacientů se model funkční medicíny zaměřuje na hodnocení těchto základních fyziologických procesů:

 • Asimilace (trávení, vstřebávání, mikrobiota)
 • Obrana a oprava (imunita, zánět, buněčná obnova)
 • Bioenergetika (mitochondriální funkce, buněčný transport energie, tkáňově specifická energetika)
 • Transport (kardiovaskulární, hematologické, respirační a lymfatický oběh)
 • Komunikace (endokrinní funkce, neurotransmitery, procesy přenosu signálu)
 • Strukturální integrita (buněčné membránové bariéry)

Na základě těchto informací je schopen lékař funkční medicíny určit, kde by měla být kořenová příčina zdravotních problémů a měl by dát pacientovi návod, jak ji může řešit.

Nesmíme zapomínat ani na takové případ, kdy se pacient necítí dobře, ale konvenční medicína mu neumí pomoci, protože ačkoli navštěvuje řadu specialistů, tak jimi prováděné testy neodhalují nic závažného. Právě takoví pacienti se také obrací na funkční medicínu, která jim může nabídnout řešení, právě díky svému komplexnímu pohledu na lidské tělo.

Určitě je důležité zmínit i další významný rozdíl mezi funkční a klasickou medicínou, a to je interpretace výsledků biochemických vyšetření krve. Standartní postup v běžném lékařství je ten, že pokud pacient přichází k lékaři s nějakým problémem, lékař na základě svého úsudku určí, které rozbory krve pacient podstoupí. Vzorky se v drtivé většině případů posílají do laboratoří, kde proběhnou dané analýzy a laboratoř vystaví laboratorní protokol s výsledky. A právě interpretace těchto výsledků je rozdílná pro klasickou a funkční medicínu. Výsledky bývají hodnoceny podle referenčních hodnot dané laboratoře nebo podle „normálních hodnot“. Tyto hodnoty testovaných markerů byly získány statisticky z výsledků jiných rozborů krve, která ale pochází od různých pacientů. Ti sice daný marker měli v normě, ale dále nevíme nic o jejich zdravotním stavu. Někteří byli zdraví, jiní se ale mohli léčit s řadou zdravotních potíží, což může ovlivňovat výslednou hodnotu sledovaného markeru. Ve funkční medicíně máme tyto referenční hodnoty postaveny na statistické analýze výsledků rozborů krve pouze zdravých osob. Takže hodnota sledovaného markeru má limity, které se liší od těch v konvenční medicíně. Dá se říct, že jejich vyhodnocení je přísnější, ale právě díky tomu je možné zachytit odchylku a tím včas odhalit vznikající potíže nebo onemocnění.

V našem Institutu funkční medicíny vás rádi uvítáme na naší Iniciační konzultaci, jejíž cílem je zjistit, jak konkrétně vám můžeme na naší klinice pomoci. Konkrétněji vám vysvětlíme, jak pracujeme s multidisciplinárními obory, jako jsou preventivní medicína, funkční medicína, naturopatie, nutriční terapie, psychologie a další. Pomůžeme vám určit, které konkrétní pilíře zdravotní prevence máte oslabeny, doporučíme vhodné testy (krevní testy, měření Inbody, měření úrovně stresu a další) a stanovíme společné cíle naší spolupráce.  

Literární přehled:

 1. BLAND, Jeffrey S. Functional Medicine Past, Present, and Future. Integr Med (Encinitas).[online]. 2022, 21(2), 22-26. PMID: 35698609 [PubMed] [GoogleScholar]
 2. MELTZ, Lewis. I’m not sure what functional medicine is, can you give me a quick definition?. Functional Medicine University [online]. [cit. 2022-10-15]. Dostupné z: https://www.functionalmedicineuniversity.com/public/663.cfm

Slovníček

Heuristika – zkusmé řešení problému, pro něž neznámé algoritmus nebo přesnější metodu