Chudokrevnost a vitamin B12

cm cervene krvinky 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V roce 1926 objevil dr. Georg R. Minot a dr. William P. Murphy vitamín B12 jako léčebný prostředek zhoubné chudokrevnosti.

Vitamín B12, rovněž známý pod označením cyanokobalamin, patří do skupiny vitamínů B. Je ve vodě rozpustný a jako jediný vitamín obsahuje kobalt, z čehož je odvozen jeho chemický název. Mezi jeho nejběžnější zdroje patří játra a ledviny, ryby, vejce nebo sýry, spirulina. Nejznámějším problémem z nedostatku vitamínu B12 je chudokrevnost.

Množství vitamínu B12, které potřebujeme, je malé, přesto je však jeho nedostatek velmi rozšířený a mnoho lidí netuší, že mají tohoto vitamínu nedostatek, když chudokrevnost nemají. A tak si nedávají nedostatek vitamínu B12 do souvislosti se svými projevy slabosti, duševními poruchami spojenými s apatií, změnami nálad, zhoršenou pamětí, paranoiu a s poruchami ve fyzické oblasti, se slabostí v končetinách, utlumenými reflexy, problémy s chůzí, rozdílností teplot v jednotlivých částech těla.

Na tento problém si musejí dávat pozor striktní vegetariáni, protože z jejich zbývajícího repertoáru v jídelníčku je potíž dostatek vitamínu B12 získat.

Vitamín B12 je ničen alkoholem, antikoncepčními pilulkami a tabletkami na spaní.

Tento vitamín je nezbytný pro mnoho funkcí, pro aktivitu všech buněk od kostní dřeně až po nervy.

Vitamín B12 je potřebný pro tvorbu fosfolipidů buněčných membrán (důležité pro správný přenos nervových vzruchů) a myelinových pouzder (které kryjí a chrání nervové buňky a zrychlují vedení nervových vzruchů). Nepříznivé neurologické důsledky deficitu vitamínu B12 jsou rozsáhlé, od ojedinělých symptomů (např. snížená citlivost a brnění) až po degenerativní onemocnění, jakým je roztroušená skleróza, která je spojena s nervovou demyelinizací. Vysoké dávky vitamínu B12 (zejména ve formě koenzymu) mají využití při léčbě jistých degenerativních procesů při roztroušené skleróze a diabetické neuropatii.

Je ovšem třeba upozornit na to, že neurologické poškození způsobené dlouhodobým nedostatkem vitamínu B12 může být nevratné. Je životně důležité zajistit dostatečný příjem B12, zvláště kvůli tomu, že známky deficitu se nemusí po několik let projevit. Ve svých aktivních koenzymových formách, methylkobalamin a adenosylkobalamin, je vitamín B12 potřebný pro metabolizmus bílkovin, tuků a cukrů. Aktivní vitamín B12 je jedním z nejúčinnějších dárců methylové skupiny, složky potřebné pro tvorbu a obnovu množství základních látek v těle, včetně chemických přenašečů v mozku (neurotransmiterů) a aminokyseliny methionin. Recyklace methioninu vede k snížení destruktivního homocysteinu…

Příznivý vliv příjmu vitamínu B12 na mentální funkce a emoční zdraví je dán jeho rolí při syntéze mastných kyselin, vlivu na zdraví nervových buněk a donaci methylové skupiny. Jak bylo již uvedeno, B12 dárcovstvím methylové skupiny urychluje výrobu a recyklaci mozkových přenašečů (neurotransmiterů), které jsou zodpovědné za paměť, mentální jasnost a bdělost, náladu a další procesy). Nedostatek vitamínu B12 dovede způsobit depresi a mnoho symptomů mentálního poklesu, podobně manifestovaných jako Alzheimerova choroba. Zvýšený homocystein, který může být snížen dodáváním vitamínu B12, se ukázal jako hlavní faktor při vzniku Alzheimerovy choroby. Vědecký výzkum provedený na starších pacientech se sníženými mentálními funkcemi způsobenými nedostatečným příjmem vitamínu B12 upozornil na nutnost včasné detekce nedostatku. Například jedna studie prokázala, že pouze ti, kteří trpěli nedostatkem méně než 1 rok, mohou pocítit zlepšení při suplementaci vitamínem B12. Replikace DNA a tudíž i správné dělení buněk, je též závislé na vitamínu B12. Role vitamínu B12 při replikaci DNA je důležitá zejména při produkci zdravých červených krvinek (roznášejí kyslík po těle) a hemoglobinu. Bez dostatečného množství vitamínu B12 se červené krvinky zvětšují a nedostatečně dozrávají, což vede k potenciálně nebezpečnému onemocnění, zvanému perniciózní (megaloblastická) anemie (chudokrevnost).

Hlavním rizikovým faktorem při vývoji aterosklerózy, primární poruchy při vzniku onemocnění srdce, je mimo jiné zvýšený homocystein. B12 společně s kyselinou listovou (též donor methylové skupiny) a vitamínem B6 mohou pomoci ochránit zdi cévních kapilár urychlením přeměny homocysteinu zpět na aminokyselinu methionin (B12 a kyselina listová) a metabolizováním homocysteinu na cystathionin a cystein (B6). Není známa toxicita dávek nacházejících se v potravinových doplňcích. Vysoké dávky kteréhokoliv jednotlivého vitamínu z řady B mohou způsobit nedostatek dalších B vitamínů, proto je při vyšších dávkách doporučena suplementace společně s  B-komplexem.

K tomu, aby byl vitamín B12 tělem co nejlépe využit, je nejvhodnější forma aplikace injekcí společně s kyselinou listovou. Někteří lidé přijímají v potravě dostatek vitamínu B12, ale chybí jim tzv. instrinsický faktor, nezbytný pro absorpci vitamínu. Tito lidé proto potřebují neustálé doplňování vitamínu B12, a jak bylo zde již uvedeno, ve formě injekcí.

Pozitivní vliv

Vitamín B12 společně s kyselinou listovou tvoří červené krvinky v kostní dřeni, a tím pomáhá předcházet anemii. Posiluje růst a chuť k jídlu u dětí, dodává energii, posiluje činnost mozku při učení, paměť, udržování rovnováhy, zachovává zdravý nervový systém.