Chrápání

cm spici par

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Chrápání je zvuk vibrací, který pochází z dýchacího ústrojí některých osob nebo zvířat během spánku. Zvuk chrápání může být rušivý a nežádoucí jak pro osobu, která chrápe, tak pro její okolí. Chrápání může způsobovat nespavost, ztrátu soustředění, nervozitu a ztrátu libida. Chrápání, hlasité dýchání způsobené vibracemi měkkého patra je nemoc, porucha spánku. V populaci chrápe přibližně 25 % mužů a 15 % žen.

„Hlasitý spánek” bývá často signálem jiného onemocnění, např. vysokého krevního tlaku, obezity, chronické rýmy. Může se jím ale především projevit nebezpečný syndrom spánkové apnoe, který vyvolává onemocnění srdce a cévní mozkové příhody. Chrápání (odborně ronchopatie) lze vnímat jako hlasité dýchání. Jedná se o zvukový fenomén vznikající rozechvěním měkkých tkání v důsledku vdechovaného vzduchu. Hlavní příčinou chrápání je neprůchodnost horních cest dýchacích (k horním cestám dýchacím patří dutina nosní a hltan). Vdechovaný vzduch prochází skrze dutinu nosní do hltanu, jehož dolní část se otevírá do hrtanu. Hrtan je již součástí dolních cest dýchacích, jejichž cestou je vzduch sveden až do plic. Průsvit hltanu je pak regulován svalovou kontrakcí, tato ovšem během spánku povolí a následkem nedostatečné činnosti tzv. dilatátorů (svalů rozšiřujících hltan) se vnitřní průměr hltanu značně zúží.

Aby organismus pokryl své nároky na množství vzduchu, je tento nasáván vyšší rychlostí, čímž vznikají slyšitelné vibrace měkkých tkání – tj. měkkého patra včetně tzv. čípku, který je jeho součástí. Měkké patro společně s patrem tvrdým vytváří spodinu dutiny ústní a obsahuje svaly, které vřazují do bočních stěn hltanu. Měkké patro se také dotýká kořene jazyka. Z uvedených informací tak vyplývá, že i měkké patro má vztah k dýchání. Konkrétní příčina problému pak může nabývat dvojího charakteru, spočívá tedy buď v neprůchodnosti dutiny nosní (například následkem vychýlení nosní přepážky), nebo je problém v měkkém patře.

Při chrápání mohou pomoci mechanicky zlepšit tento problém speciální polštáře, které mají speciální tvar umožňující lehké vypodložení krku. Pomocí jejich speciální konstrukce znemožňují dotyčnému ležet v nesprávné poloze a napomáhají ke správnému pootočení hlavy. Tímto pomohou snížit intenzitu chrápání, či ji dokonce omezí úplně. Další z možností je inhalace speciální směsi rostlinných silic, které se před spaním inhalují. Tyto silice způsobují silné prokrvení a napětí ve tkáních a vzduch, který proudí, již se nemůže projevovat jako nežádoucí chrápání.