Choroš oříš – pozitivní účinky z pohledu funkční medicíny

horoš šupinatý (Polyporus squamosus)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Podle tradiční čínské medicíny uklidňuje ducha, zastavuje kašel, utišuje dušnost, posiluje esenci ledvin a vyživuje krev.

Účinky

V odborných pracích jsou uvedeny antioxidační, antivirové, hepatoprotektivní a imunostimulační účinky této houby.

Antioxidační vyjadřuje, že působí proti negativnímu vlivu škodlivých volných radikálů z okolního prostředí. Imunostimulační znamená posílení nespecifického imunitního systému.

Hepatoprotektiva mohou mít příznivý vliv na regeneraci jaterních buněk či na zpomalení některých patologických procesů při akutních nebo chronických jaterních chorobách. Vědci opatrně naznačují, že jednotlivé obsažené látky, triterpeny (například polyporusteron A-G) by mohl pozitivně působit při léčbě rakoviny (je zmiňována leukémie). Jsou zmiňovány i další druhy rakoviny, ale také hepatitida typu B.

Choroš oříš

Choroš oříš (Polyporus umbellatus) je málo známá léčivá, ale vzácná houba čeledi chorošovitých. Můžeme se s ní setkat i u nás, ale bohužel se vyskytuje poměrně málo a je proto chráněná. Ovšem před několika desítkami let byla docela běžná, v polovině minulého století se sbírala a vykupovala jako málo kvalitní jedlá houba. Vyskytuje se i na Slovensku, kde se jí říká “berania hlava”. Zde není zatím sběr zakázán, ale v řadě dalších zemí ano. Zákonem chráněný je v Polsku, Maďarsku a Estonsku, k ohroženým druhům je řazen v Bulharsku, Rakousku a na Ukrajině.

Roste především na kořenech a bázích kmenů listnatých stromů. Základní živiny získává právě z jejich rozkládajícího se dřeva. Má tuhé, rozměrné plodnice, které mohou dorůst až 50 centimetrů a mohou vážit až čtyři kilogramy. Jeho klobouk má v průměru 15 až 40 milimetrů, je tenký, plochý až nálevkovitý a povrch má okrový až světle hnědý či šedohnědý s paprsčitě vláknitou až šupinkatou kresbou.

Jeho plodnice obsahuje celou řadu důležitých přírodních látek. Je možné zmínit zejména esenciální aminokyseliny, polysacharidy nebo steroidy (například ergosterol).

Dále v ní můžeme najít triterpeny, kyselinu polyporovou, beta-glukany, grifolan, grifolin, kyselinu jablečnou, terpeny, disacharid trehalózu, alkoholické cukry (d-mannitol a arabitol), zásobní polysacharid glykogen, vitaminy skupiny nebo minerály (hlavně železo, vápník. draslík, mangan, měď, zinek a selen).

Beta-glukany jsou oligosacharidy nebo polysacharidy, složené z opakujících se molekul glukózy. Posilují imunitu tím, že tím, že zesilují fagocytózu a aktivity fagocytujících buněk – granulocytů, monocytů, makrofágů a dendritických buněk.

Mohou také zvyšovat počet buněk imunitního systému (imunocytů) tím, že stimulují vytváření prekurzorových buněk, z kterých pak vznikají imunocyty, nové buňky imunitního systému, Čím jich je více, tím lépe se může organismus bránit infekci.

Ergosterol je významným zdrojem vitaminu D2 (ergokalciferol, vzniká z něj působením UV záření). Vitamin D2 se vyskytuje zejména v rostlinách, kdežto vitamín D3 je v živočišných zdrojích. Vitamin D2 se v organismu mění na D3 (cholekalciferol). Po konzumace potravy se v organismu mění původní D2 na lépe vstřebatelný vitamín D3. vegetariáni a vegani musí mít na mysli, že abychom dostali do těla dostatečné množství aktivního vitaminu D2, je ho potřeba mnohonásobně větší množství než živočišného vitamínu D3.

Železo je nezbytnou součástí hemoglobinu, složky červených krvinek přenášející kyslík k buňkám. Rovněž je částí myoglobinu, který zásobuje kyslíkem svaly, a dále je součástí celé řady enzymů a imunitního systému.

Mangan v organismu hraje významnou roli v řadě fyziologických pochodů, kterých se účastní buď jako součást enzymů (např. v antioxidačních dějích) nebo jejich aktivátor (např. enzymů podílejících se na metabolismu cukrů, aminokyselin a cholesterolu). Podporuje normální vývoj chrupavky a kostí (je přidáván do přípravků upravujících bolesti kloubů) a proces hojení.

Měď je důležitou součástí řady enzymů, právě jejich prostřednictvím se zúčastní řady metabolických dějů v našem organismu či buněčného dýchání. Například je nezbytná při tvorbě enzymu superoxidu dismutázy, který patří mezi účinné antioxidanty. Proto pomáhá chránit tkáně před poškozením. Zúčastní se metabolismu aminokyselin nebo sacharidů.

Vápník je základní součástí zubů a kostí, ale také například hraje důležitou úlohu při tvorbě enzymů a hormonů, které regulují trávení a metabolismus. Dále je též nutný k zajištění normálního přenosu mezi nervovými buňkami, pro krevní srážlivost, hojení ran a činnost veškerých svalů.

Selen zejména patří mezi antioxidanty, které působí proti volným radikálům z okolního prostředí a tím snižují možnost vzniku rakoviny. Jeho nedostatek může způsobit kardiovaskulární problémy, zejména negativně může ovlivnit riziko vzniku infarktu myokardu a cévních onemocnění. Dále nízké množství selenu v organismu zvyšuje náchylnost k srdečním a plicním chorobám, ke vzniku nádorových buněk (je to antioxidant) a způsobuje rychlejší stárnutí pokožky a předčasnou tvorbu vrásek.

Draslík spolu se sodíkem zajišťuje v našem organismu správné hospodaření s vodou, vedení nervových vzruchů, kontrakci svalů a udržování správného srdečního rytmu. Draslík je nezbytný pro vytváření zásob cukrů a jejich přeměnu na energii.

A konečně zinek má důležitou úlohu v aktivitách více než stovky enzymů. Je nezbytný pro tvorbu bílkovin a nukleových kyselin. Účastní se tvorby inzulinu. Je důležitý pro normální růst, vývoj reprodukčních orgánů, normální funkci prostaty a hojení ran a popálenin.

Choroš podle TČM

Choroš oříš je také oblíbenou houbou v tradiční čínské medicíně. Podle ní má povahu vyrovnanou, chuť sladkou, mdlou, tropismus (orientace živých organismů podle nějaké stimulace, podráždění nebo podnětu, a to beze změny místa) k dráze ledvin a močového měchýře (sleziny). Odvádí vodu a odstraňuje vlhkost, zmenšuje vodnaté otoky a průjmy. V tradiční čínské medicíně byl oblíben při potížích s vylučováním moči, průjmech, vodnatých otocích, výtocích, hepatitidě a při stagnaci škodlivé vlhkosti a tekutin. Znalci této medicíny zmiňují, že se nesmí se užívat nejde-li o nárůst škodlivé vlhkosti, protože může dojít k poškození jinu.

Zde je dobré se zmínit, že jin a jang zde představují dvě spojené části jednoho celku. Přeloženo, jin je temnota a jang světlo, ale to je jen povrchní a orientační. Tento koncept vlastně popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru. Jin je tmavší element; působí smutně, pasivně, tmavě, žensky a koresponduje s nocí. Jin je často symbolizovaný vodou a zemí. Jang je světlejší element; působí vesele, aktivně, světle, mužský a koresponduje se dnem. Jang je často symbolizovaný ohněm a větrem.