Cholestáza

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Problém cholestáza se objevuje v dotazech našich čtenářů, proto je třeba se touto otázkou zabývat. Nejprve si vysvětlíme, co výraz cholestáza znamená.

Pojem cholestáza

Žluč se tvoří v jaterní buňce – hepatocytu, je odváděna systémem žlučových kanálků do žlučovodu přes žlučník a posunuje se Vaterovou papilou do dvanácterníku, kde plní svou hlavní funkci při trávicích procesech. Hlavně pomáhá emulgovat tuky obsažené v potravě.

Když nastane porucha na popsané cestě od mebrány hepatocytu až po Vaterovu papilu, začne se žluč hromadit, její tok se zastaví a je otázkou času, kdy se projeví potíže.

Projevy

Začne svědění kůže, objeví se žloutenka, zvýrazní se trávicí potíže. V krvi se zvýší hladina tuků a cholesterolu, změní se barva stolicezesvětlá, což je důsledek absence žlučových barviv ve střevě, hromadí se bilirubin – začne se vylučovat do moči a vyvolá její tmavé zabarvení.

Jak lze tento proces cholestázy vysvětlit?

Nejčastěji je problém spojen s tvorbou žlučových kamenů. Pokud uzavřou žlučovod, každý si dovede představit, že se před uzávěrkou začne žluč hromadit. Pokud není stav efektivně a radikálně (chirurgicky) řešen a pokud se kameny ze žlučovodu neuvolní, zvýší se možnost infekce bakteriemi – a tato situace přivodí zánět žlučových cest a okolí. Kameny tak uzavírají žlučovou cestu zevnitř.

K uzávěru mimojaterního žlučovodu však může dojít i tlakem zvenčí a důsledky bývají stejné – žluč nemůže odtékat. Nejčastěji bývají žlučovody utlačovány zvenčí nádory, a to kdekoliv podél žlučových cest.

Jsou však i jiné způsoby, které mohou vyvolat poruchu odtoku žluči. Např. poškození jater léky; lze jmenovat hormonální preparáty, některá antipsychotika, některá antibiotika a anabolické steroidy. A samozřejmě je nutno uvést toxický účinek alkoholu. Také pokročilá jaterní cirhóza bývá spojena s poruchou odtoku žluči, což lze vysvětlit narušenou strukturou jaterních buněk a jaterní tkáně s poškozením drobných jaterních žlučovodů.

Porucha odtoku žluči je součástí projevů akutních virových infekčních hepatitid, obvykle u hepatitidy A. Pokud v těle probíhá autoimunitní proces, může se týkat i postižení žlučovodů, např. může jít o primární biliární cirhózu, jež postihuje drobné jaterní žlučovody, a primární sklerozující cholangitidu, která postihuje spíše mimojaterní žlučovody. Při těchto autoimunitních zánětech podle akutnosti dochází k poruše odtoku žluči, a ta celkovou základní nemoc zhoršuje.

Samostatnou kapitolou jsou tzv. těhotenské cholestázy. Jde o poruchu uvnitř jater. Onemocnění postihuje těhotné ženy převážně ke konci těhotenství – ve 3. trimestru a projeví se svěděním kůže, změnami v jaterních testech, někdy i zežloutnutím kůže. Potíže by měly ustoupit pár dní po porodu. Je zde souvislost s hormonálními faktory, ve třetím trimestru je nejvyšší koncentrace hormonů, jež produkuje placenta. Při opakovaných těhotenstvích se onemocnění obvykle opakuje znovu. U takových žen nacházíme při rozboru určitou predispozici k těmto stavům, takže vedle hormonálních faktorů svou roli sehrávají i genetické faktory, nicméně se přidávají ještě faktory stravovací a vlivy prostředí. Některé studie popsaly souvislosti s nízkou hladinou selenu. To je důležitý kofaktor enzymatických jaterních reakcí. Žel, těhotenská cholestáza je spojena s nepříznivým působením na plod, může dojít až k jeho úmrtí. Včasné odhalení této komplikace těhotenství umožní zahájit kroky s cílem snížit hladiny žlučových kyselin a s perspektivou prodloužení těhotenství a snížení rizika pro plod.

Je nezbytné hovořit také o psychosomatickém vlivu; lidově se říká, že potíže se žlučníkem jsou projevem hořkosti nad životem a potlačovaného hněvu. Je jasné, že stále přítomný stres negativně ovládá mnohé regulační pochody v těle a snadno jej lze připočíst do seznamů příčinných faktorů podílejících se na cholestáze.

Stanovení diagnózy

Samozřejmý je ucelený rozbor anamnézy, fyzikální vyšetření a přihlédnutí ke konstituci těla jedince, pak lékař provede krevní testy, u nichž sleduje hodnoty jaterních testů (ALP a GMT) a hladinu bilirubinu. Pokud anamnéza vzbudí podezření na infekčnost, lze vyšetření doplnit testy na infekční hepatitidu a protilátky přítomné u autoimunitních nemocí. Své místo má vyšetření ultrazvukem, počítačovou tomografií, ev. magnetickou rezonancí. Některé stavy vyžadují provedení jaterní biopsie.

Každý člověk je se svým tělem stále a podílí se na všem, co se  s ním děje. Proto je vždy na něm, zda bude zjištěna příčina. A nelze se spoléhat, že příčinu za něj kdosi vyřeší…

Terapie

Pokud rozbor situace ukáže skutečnou podstatu, odhalí příčinné faktory, pak je nutné, aby byly odstraňovány. Hromadění žluči je nutno chápat jako pouhý příznak = následek.

Léčebné kroky ke zmírnění projevů

Léčebné kroky, jež soustředí pozornost na zmírnění projevů, přinesou úlevu jen krátkodobě. Jistě, v případě již uzavřené cesty žlučovým kamenem je nutný chirurgický zákrok, aby se cesty uvolnily. Lékař může podat léky povolující napětí, může se snažit o rozpouštění kamenů třeba ursodeoxycholovou kyselinou, která mění složení žluči a usnadňuje její odtok, nebo třeba svědění kůže může zmírnit antihistaminikem.

V přírodní medicíně se předepisuje černá ředkev. Ta podle lidových pozorování pomáhá vylepšit podmínky ve  dvanácterníku, ve střevu ovlivňuje metabolizmus, podílí se na  vytváření takového vnitřního prostředí, aby se nedařilo  usazenině. Jsou navrhovány různé jaterní detoxikace.

Ale mnohem podstatnější než uvedené produkty či jaterní očista je psychická pohoda, žádný stres, protože to je pak marné  užívání nějakých produktů. A zamyšlení se nad stravováním, požíváním alkoholu, kouřením, nutností užívání chemických léků, nad pohybovou aktivitou, duchovní rovinou jedince a jeho rodiny. Vše dohromady tvoří mozaiku, ve které se zrcadlí cholestáza.