Aktivované rostlinné dřevěné uhlí- a dovolená bude v pohodě…

cm bolest bricha1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nevolnost a střevní potíže, putující od jednoho člena rodiny ke druhému, dokáží pěkně zkazit dovolenou. Nečekejte, až střevní potíže nastanou, berte rostlinné dřevěné uhlí ještě před začátkem cesty, pak průběžně 2 tobolky denně po celou dobu dovolené a nepolevte v užívání ani po návratu z ní. Kromě toho, že Vám pomůže při střevních potížích, pročistí Vaše tělo a sníží cholesterol. Co nám o tom řekli slavní cyklocestovatelé Lucie a Michal, kteří si udělali 3 roky prázdnin a objeli na kole celý svět?

Rostlinné dřevěné uhlí jsme užívali v průběhu dne, vždy jednu tobolku, ale ne každý den. Většinou jen tehdy, když jsme vypili ne zrovna nejčistší vodu, či snědli něco méně kvalitního. Jsme přesvědčeni, že rostlinné dřevěné uhlí přispělo hlavní měrou k tomu, že jsme celý svět tj. 34 zemí, 68 175 km, 1096 dní, zvládli bez větších střevních či zažívacích potíží.“

Co je to aktivované dřevěné uhlí?
Aktivované dřevěné uhlí – anglicky charcoal (čte se čárkl) se získává spalováním tvrdého dřeva při vysoké teplotě (až 6000°C) bez přístupu vzduchu. Nejdůležitějším krokem je v závěrečné fázi vhánění kyslíku – čímž dojde k aktivaci. Takto speciálně vyrobené přírodní uhlí má daleko vyšší účinnost a jeho využitelnost pro organismus je maximální.

Na co je rostlinné dřevěné uhlí dobré?

napomáhá:

  • odstraňovat (adsorbovat) jedy z těla
  • snižovat hladinu cholesterolu v krvi
  • odlehčení střevní nevolnosti (průjmy)
  • při zažívacích potížích
  • při nachlazení pohlcuje bakterie v hrdle
  • odstraňuje zápach z úst
  • regulovat střevní pochody

Je rostlinné dřevěné uhlí novinka?
Je i není. dřevěné uhlí s úspěchem používali už staří Indiáni, dávno před tím, než připluli Evropané do Ameriky. O jeho adsorpčních schopnostech, stejně jako o vynikajícím prostředku při střevních potížích se ví už řadu let. Střídavě to ovšem upadá v zapomnění, aby to po čase zase někdo objevil a upozornil na dřevěné uhlí, jako na jednoduchý, levný a zároveň velmi účinný přírodní prostředek. V naší zemi se jedná spíše o novinku, i když je u nás poměrně dobře známé živočišné uhlí, které se hojně užívalo při průjmech a plynatosti. Nikdy se však nepoužívalo na pročištění – detoxikaci organismu. Aktivované dřevěné uhlí je až o 80% účinnější než uhlí živočišné a navíc neobsahuje rakovinotvorné příměsi. Pro většinu lidí je nepříjemnou novinkou, že živočišné uhlí se vyrábí spalováním krve a kostí zvířat, což může představovat i různá rizika.

Co to je adsorpce?
Většina lidí se domnívá, že došlo k tiskové chybě, že správné slovo je absorpce. Ale ve skutečnosti jsou to dvě odlišná slova s rozdílným významem.

Jaký je rozdíl mezi absorpcí a adsorpcí?
Absorpce je: pohlcení, či vstřebávání jedné látky druhou. Absorbentem je pak látka, která umí vstřebat, pohltit či obklopit jedovatou látku a odvést z těla ven. Existuje však riziko, že při cestě trávicím traktem může dojít k uvolnění jedovaté látky zpět do organismu, protože tyto vazby nejsou příliš pevné.

Adsorpce je: přichycení látky k povrchu jiné látky. Toto „navázání“ je velmi pevné a zabraňuje následnému uvolnění jedů zpět do organismu. Aktivací dřevěného uhlí dojde k jakémusi narušení povrchu jednotlivých částeček do té míry, že vzniknou štěrbiny a rýhy. Dojde doslova k napěchování jedovatých látek a plynů do vzniklých mezer. Stejně tak jsou obaleny škodlivinami všechny výčnělky a výstupky. V praxi to vypadá tak, že rostlinné dřevěné uhlí při cestě organismem vychytává jedy, zbavuje je jejich škodlivého účinku, nahromadí (na-absorbuje) je na svém povrchu a bezpečně odvede z těla ven. Dřevěné uhlí má vynikající schopnost vychytávat různé plyny, těžké kovy, jedy a další chemické látky – je schopný navázat na sebe až tisícinásobky své váhy.

Víte že,
v některých zemích patří aktivované dřevěné uhlí k vybavení ambulancí a odděleních první pomoci, pro použití při otravách. Je doporučován lékaři jako součást domácích lékárniček, hlavně v rodinách s malými dětmi. Funguje jako první pomoc v případech otravy jedovatými látkami nebo léky, ale i v případě střevních potíží. Obecně platí pravidlo, že čím dříve se aplikuje dřevěné uhlí, tím větší naděje na zlepšení. Aktivované uhlí účinkuje velmi rychle – už během jedné minuty.

Jak aktivované dřevěné uhlí užívat?
Jsou výrobky z aktivovaného dřevěného uhlí a prodávají se buď ve formě tobolek, nebo prášku, který se rozmíchá ve vodě. Tobolky jsou pohodlnější na užívání – spolknou se a je to. Prášek má tu výhodu, že vychytává i bakterie v hrdle a jeho očistná cesta organismem je delší. Pročišťuje celý trávicí systém už od jeho začátku, tzn., že začíná účinkovat už v ústech. Kdežto u tobolek, je to sice pohodlnější, ale cesta je kratší – až od žaludku směrem dolů.

Kdy a proč uhlí užívat?
Jsou dvě základní oblasti, kdy a proč aktivované dřevěné uhlí užívat. Za prvé je to snaha pročistit organismus od jedovatých látek a za druhé při zažívacích obtížích, jako je např. průjem, plynatost. Při očistě organismu se doporučuje užívat nejméně po dobu jednoho měsíce (přesnější informace na příbalovém letáčku). Při průjmech a plynatosti se doporučuje užívat dřevěné uhlí dle potřeby i několikrát denně až do odeznění potíží.

Obyčejné věci s neobyčejnými účinky
V první polovině 19. století předstoupil, do té doby téměř neznámý, lékárník Tourey před členy Francouzské lékařské akademie. Nesl sebou dvě záhadné lahvičky. V jedné lahvičce, označené skříženými hnáty, bylo 15 g strychninu (což je 10-ti násobná smrtelná dávka). Než se stačili přihlížející členové lékařské akademie vzpamatovat, snědl před jejich očima obsah lahvičky – smrtelně jedovatý strychnin společně s obsahem druhé lahvičky – stejnou dávkou dřevěného uhlí. Počáteční údiv vystřídalo zděšení! „Vždyť ten člověk tady zemře, to nemůže přežít!“ Minuty ubíhaly a všichni přítomní čekali, kdy se v křečích zhroutí na zem. Ale nic takového se nestalo, lékárník se na ně povzbudivě usmíval a trpělivě odpovídal na jejich otázky. I tito lékaři, jindy tak opatrní, začali mluvit o zázraku. Co bylo tedy obsahem té druhé lahvičky, která lékárníkovi zachránila život? Bylo to docela obyčejné dřevěné uhlí.

O necelých sto let později, podobný pokus předvedl Bertrand. Jenom s tím rozdílem, že použil jedovatý arzén smíchaný, jak jinak, s dřevěným uhlím. Ani jemu se nic nestalo.

Oběma pánům nešlo o nějakou popularizaci své osoby. Chtěli obrátit pozornost odborné veřejnosti k vynikajícím schopnostem dřevěného uhlí. Chtěli ukázat, že obyčejné dřevěné uhlí neobyčejně účinkuje.

Nebudeme zkoušet to, co oni. My totiž ani nemusíme schválně jíst nějaké jedovaté látky. Podíváme-li se na složení potravin, zvláště sladkostí, zjistíme, že jíme chemické sloučeniny různě jedovatých látek. Náš organismus je zanesený různými toxickými látkami, se kterými si neví rady. Tyto látky se často ukládají na střevních stěnách a znemožňují živinám průchod do krevního oběhu. Ohroženy jsou i klouby, o nichž je známo, že hned po játrech a ledvinách, fungují jako smetiště našeho těla.

Jak rostlinné dřevěné uhlí funguje?
Aktivované uhlí funguje na principu adsorpce (na rozdíl od absorpce). Dojde k jakémusi přichycení jedné látky k povrchu jiné látky. Můžeme si to představit na principu dobře fungujícího suchého zipu. Dojde-li k zaklesnutí obou částí rostlinného dřevěného uhlí a jedovaté láky do sebe, tvoří pak jeden celek, který je bezpečně vyloučen z těla ven. Takže nedojde ke zpětnému uvolnění jedů do organismu, ke kterému by mohlo dojít, kdyby byl jed pouze vsáknut nebo absorbován. Uhlí živočišného původu neobsahuje rakovinotvorné příměsi. Klinické studie provedené na ovcích a krysách prokázaly, že dřevěné uhlí sice odstraňuje jedy z těla, ale neodvádí živiny, ani vitamíny a minerály.

Často vynakládáme na naše zdraví nemalé peníze. Zkoušíme i přírodní terapii, různé čaje a stěžujeme si, že ta a ta přírodní terapie nezabrala. Ale chyba nemusí být ve zvolené terapii, ale v tom, že náš organismus je příliš znečištěný a nedokáže zpracovat dodávané živiny, vitamíny, minerály a všechny prospěšné látky pro naše tělo. Proto před zahájením nějaké takové kúry, ale i jen tak pro dobrý pocit, pročisťeme si náš otrávený organismus.