Čakry – energetická centra našeho těla

cakry e1629885382662

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

POHYB TĚLA A V TĚLE

Na chvilku se zastavte a naslouchejte. Vnímáte jemný tep svého srdce, plynutí dechu a šepot myšlenek? Slyšíte šum života kolem sebe? Vše v nás i kolem jemně plyne. Naše tělo je v neustálém pohybu. Nejvíc patrné je to na toku tělních tekutin. Kromě hmotného, fyzického těla můžeme vnímat i pohyb dechu, emocí, myšlenek nebo energie. Jsou mezi sebou úzce spjaty a navzájem se ovlivňují. Každý energetický i psychický proces se projeví zároveň na fyzické úrovni. A opačně, pozorováním nebo aktivací určité části těla se můžeme spojit i s mentálním obsahem. Kromě vhodné pozice nebo pohybu ji lze aktivovat svou pozorností, dotykem či dechem. Ovlivňováním dechu můžeme uvolňovat přebytečné napětí. S tím pracují jógové techniky – směřují dech do konkrétní části těla, a vytvářejí tak vnitřní pulzaci, jakési „mikropohyby“, které však mají hluboký účinek. Podívejme se na náš energetický systém z pohledu jógové terapie. K jednotlivým čakrám jsou přiřazeny dílčí způsoby získávání energie, které souvisejí s orgány v dané části těla.

JAK MŮŽEME SKRZE ČAKRY ZÍSKÁVAT ENERGII?

1. Muladhara – opora

Prvním krokem k hlubší práci s čakrami je s láskou přijmout své tělo. Bylo nám dáno na celý život, je proto nezbytné co nejlépe o něj pečovat. Energii do první čakry můžeme přijímat uzemněním, napojením se na Matku Zemi. Z ní pocházíme, zde jsou naše kořeny. Proto kořenová čakra získává svou energii ze zakořenění, pocitu bezpečí, jistoty a stability. Je to oblast pánevního dna, které je ve vzpřímeném postoji oporou celého trupu a spojuje se s těmi nejzákladnějšími pocity, jako je pud sebezáchovy nebo tíhnutí ke hmotě. Na fyzické tělo působí také gravitace Země. Bez gravitace a bez možnosti opory by náš pohyb nebyl možný.

2. Svadhisthana – polarita

Křížová čakra čerpá energii z rytmického střídání napětí a uvolnění. Pohyb v těle i tok energie probíhá díky polaritě nebo dualitě (příjem a výdej, výdech a nádech, pravá a levá polovina těla, tělo a mysl, hlava a srdce). Na fyzickém těle je dualita nejvýraznější v rozdílnosti pohlavních orgánů právě v oblasti křížové čakry. Při práci s druhou čakrou je třeba vnímat i své touhy, přání a emoce. Uvědomovat si, co vnímáme jako příjemné a čemu se vyhýbáme. Pokud potlačujeme své emoce, omezujeme tím i přirozený pohyb v těle. Můžeme zatuhnout a ztratit pružnost. Jestliže si dovolíme procítit staré, hluboko uložené emoce a přijmeme je, bloky v těle povolí a křížová čakra se uvolní.

3. Manipura – přivlastnění

Solární čakra čerpá sílu ze schopnosti přijmout, zpracovat a rozlišit, co si ponechat a čeho se zbavit. Oblast solar plexu je centrem trávení. Pohyb bránice jako by rozdmýchával Agní, náš vnitřní oheň. Zahřejme své tělo rozhýbáním, aktivací středu těla se energie rozproudí. Vůlí a pozorností ji pak můžeme nasměrovat do určitých částí těla. V oblasti třetí čakry se nacházejí také ledviny, spojované s naší životní energií a mezilidskými vztahy. Co se týká pohybového aparátu, patří sem bederní část páteře, která často trpí nerovnováhou středu těla i ve vztazích, ale také přílišným nebo nedostatečným potvrzováním sebehodnoty.

4. Anáhata – odevzdání

Pro srdeční čakru jsou klíčovými vlastnostmi láska, důvěra a odpuštění. Srdce pracuje s životodárnou krví, plíce s dechem rozvádějícím životní energii. Srdeční čakra je považována za sídlo naší vnitřní podstaty, zdroje, můžeme tu procítit vznešenost bytí „Já jsem“. Dech a tep vytvářejí onu zmiňovanou pulzaci. Můžeme procítit, jako by z tohoto místa vycházel každý pohyb. Odevzdejme se tomuto pohybu, nechme moudrost těla tento pohyb vytvářet, místo abychom ho prováděli volním úsilím. Tímto způsobem pracuje s pohybem většina východních léčebných i bojových tradic. Prací se srdeční čakrou se přesunujeme od konání k bytí, od úsilí k odevzdání se, od síly k jemnosti.

5. Višudha – vyjádření

Krk je most mezi tělem a hlavou. Zajímavé je, jak hlasivky ovlivňují svalovou aktivitu těla. V duchu si představte, že chcete vyslovit nějaké písmeno. Sledujte, k jakým změnám v těle dojde, přestože písmeno nahlas nevyslovíte. Na tomto principu je založen léčivý účinek manter, kdy kromě významu slov na nás působí i vibrace zvuku. Takže to, co vysíláme ve svých slovech, nás zpětně ovlivňuje zevnitř. Obzvláště, když přihlédneme ještě k emočnímu zabarvení slov. Možnost dát volný průchod souladu srdce a rozumu nás očišťuje a urychluje osobní růst.

6. Adžňa – poznání

Třetí oko je místem rozvoje vědomí díky spojení protikladů. Skutečné poznání je možné jen sjednocením rozumu a citu, objektivního a subjektivního, mužského a ženského, tedy polarity vycházející z protilehlé křížové čakry. Také obě mozkové hemisféry se navzájem svými funkcemi doplňují. Není proto divu, že úspěšní lidé dovedou optimálně využívat obě poloviny mozku. Snahou o nalezení harmonie a zlaté střední cesty se rozvíjí moudrost a síla k osobní transformaci. S přechodem k vyšším čakrám kráčíme směrem k moudrosti, tichu a klidu.

7. Sahasrára – smysluplnost

Ke každé činnosti nebo pohybu potřebujeme mít kromě opory a jistoty také motivaci a smysluplný cíl. Je to naše vnitřní přesvědčení, že to, co děláme, má hlubší smysl. Principem korunní čakry je čistá radost ze života, nezávislá na vnějších podmínkách. Přináší nám pocit hlubokého míru a jednoty. Když si uvědomíme, že všichni na tomto světě jsme propojeni energií, dokážeme žít s vděčností a radostí z každého nového dne.

Přeji Vám hodně radosti a pocitu naplnění na dobrodružné cestě poznávání čaker, ale i sebe sama.

RNDr. LENKA LACHNITOVÁ, Ph.D

zdroj: www.energy.cz