Být mocným místo nemocným (Renáta Rowena Bittová)

bittová 2 e1572850013646

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Svým klientům pomáhá si uvědomit, že veškerou sílu k uzdravení mají sami v sobě. Ukazuje jim novou, zdravou cestu. Léčitelka Renáta Rowena Bittová je známá především na Severní Moravě, ale přednáší i v Praze a dalších městech. Věnuje se také energetickým masážím, meditacím a Crowleymu tarotu. Celostní medicíně poskytla rozhovor o tom, jak být znovu mocným místo nemocným.

Před rokem měl na Celostní medicíně velmi pozitivní odezvu rozhovor kolegyně Zuzky Švédové s v minulosti onkologicky nemocnou Sandrou. Právě Sandra nedá na Renátu Bittovou dopustit: „Poznala jsem mezi léčiteli spoustu šarlatánů a jediná ona mi pomohla. Je schopna ti pomoci tam, kde klasická medicína vyčerpala své limity.“

A nyní už náš rozhovor:

Paní Bittová, v čem vidíte přednosti alternativní medicíny oproti klasické a jaké metody léčení používáte vy sama?

„Alternativní medicína se zabývá otázkou zdraví celistvě, tzv. že uvědomuje a objevuje veškeré potenciální příčiny vedoucí k onemocnění. Oproti tomu klasická medicína odstraňuje následky, neléčí však příčinu tkvící v hlubokém jádru podvědomí každého z nás. Například operací žlučníku a stanovení diety může dojít k úlevě, avšak ne dlouhodobě, pokud si člověk neuvědomí potlačené emoce a cíleně s nimi nepracuje.

Osobně používám v první řadě metodu „Přirozenosti se srdcem na dlani“. Klient se musí v mé blízkosti cítit uvolněně, bezpečně, pak sám začne povídat o svém životě přesně to, z čeho umím odečíst a uvidět základní příčinu s dalšími osudovými nitkami jednotlivých protagonistů v jeho Bytí. Vhledy, které spontánně zažívám, jsou mnou popsané a dopodrobna dotyčnému vysvětlené. Už jen pozorováním jeho biopole při našem rozhovoru dochází k odblokování a uvolnění těžké, palčivé, slizovité energie z jeho těla mnohdy desítky let uložené v orgánech, v buňkách. Posléze klasickým prouděním Boží prány skrze mne, dotyky a stahováním negativní energie z éterického těla dochází k dalšímu uvolnění proudění jeho životodárné síly. No a dalším krokem je pak spalování nechtěných programů skrze tělové, voskové svíce. Probereme také nutnost změny stravy a přístupu ke svému chrámu těla. Avšak bez násilí a tlaku, aby byl klient absolutně inspirovaný a doslova se těšil na svou proměnu založenou na jiných principech pochopení, než jak byl zvyklý. Mým úkolem je v člověku zaktivovat Smysl toho všeho, co se mu děje. Vděčnost vůči Životu. Při vší skromnosti a pokoře mohu říci, že se mi to daří.“

Jak jste se vlastně k léčení dostala?

„Na základě prožitků zcela se vymykajících lidskému chápání, v době téměř před třiceti lety, jsem prošla výukovým trenažérem ve svém těle i duši. Lékaři té doby si se mnou nevěděli rady: klasická medicína, psychologie, psychiatrie, neuvěřitelná tyranie hrůz, která je již nyní popisována např. psychiatrem Stanislavem Grófem jako následky proudění Hadí síly – energie Kundalíni dle východních nauk. Vidění, slyšení, rozpad osobnosti, absolutní dezorientace, hluboké deprese, neuvěřitelné úzkosti…

 

Na to vše zabralo jediné – má nekonečná Láska k Bohu, doslova vyprošení si skrze stovek hodin síly a ochrany, znovu najití sil a obnovení imunitního systému. Uvědomění si, kým vlastně Bůh „je“, najití si cesty k sobě, pochopení kým jsem až v konečném splynutí já a Já…

 

Dlouhá cesta, ke které mně hlavně motivovala má tehdy tříletá dcerka. Nutno podotknout, že od malička jsem jinak přemýšlela a mívala vize a otázky, které jsem si důvěrně ponechávala jen sama pro sebe. Musela jsem tušit, že mi na ně nikdo nebude schopen odpovědět, ani mí milující rodiče.“

K čemu podle Vás nemoc slouží? Proč býváme tak často nemocní?

„Nemoc vyplyne jako nesoulad mezi duší a tělem (egem). Když si něco jiného myslím a něco jiného konám – přizpůsobování se okolnostem až na hranici popření svých hodnot, svého úkolu, své osudové cesty.

Drobné nemoci jsou neustálým signálem upozorňujícím, že je stále ještě čas. Hlas našeho nitra – intuice, Boží nápověda v každém z nás je nekonečně trpělivá. Nikdo nemůže říci, že nebyl „varován“. Pokud přebíráme zodpovědnosti druhých na svá bedra či naopak je nutíme žít naše „polopravdy“, pak nemoc na sebe nenechá dlouho čekat…

A co je nejdůležitější – pokud si neuvědomujeme vděčnost za vše, čeho se mi dostává a jen neustále věnuji pozornost tomu, co mi chybí, zmaterializuji si přesně toto. Začne mi chybět zdraví. I tak je ještě mnoho příležitostí k nápravě. Člověk by se neměl obviňovat, vždy jednáme zrovna nejlépe, jak umíme.

Chybou se stává zkušenost, pokud ji opakuji po několikáté a stále ji řeším stejným způsobem.“

Jak být tedy mocným místo nemocným? Jak se uzdravit?

„Báječná odpověď je ta, že je ukryta v každém z nás. Být mocným znamená tedy moudře si uvědomovat, že jsme všichni vybaveni samotnou Prozřetelností. Darem, který měl samotný Ježíš. DAREM LÁSKY. Láska uzdravuje, je to jediná mocná Energie v nekonečném Vesmíru, která je SKUTEČNÁ!  Být v opozici se Životem je doslova vzpírat se této zázračné energii, odmítat JI!

Všichni jsme Vyvolení, všichni jsme Boží děti obsahující samotný Zdroj Poznání. K tomuto jsme vedení vodnářským věkem skrze bolesti a rány na naší milující planetě, neboť jinak nejsme schopni posunout se za hranici lidského vnímání a uvědomit si nekonečné možnosti našeho tvoření.

Být MOCNÝM místo nemocným je v konečném důsledku naprosto PŘIROZENÝ STAV BOŽÍHO DÍTĚTE V TĚLE.“

Ještě by mě zajímalo, jak rozvíjet a lépe vnímat svou vlastní intuici?

„Intuice jakožto šestý smysl je neodmyslitelný dar, který nemůže někdo nemít. Ale může ji neslyšet, neuvědomovat si ji, neslyšet sám sebe. Příčinou toho je naše velice aktivní mysl, kterou dáváme na první místo jakožto pravdivou.

Můžeme prosit o to, aby tedy mohli naciťovat Boží hlas více intenzivně a hlavně ho uměli rozlišit od pseudointuice. Mně se dříve vždy osvědčil způsob proseb dle nápovědy: „Prostě, bude vám odpovězeno. Klepejte, bude vám otevřeno.“ Silná víra může uskutečnit zázraky.

Podmínkou je Opravdovost a snaha nelpění na matérii. Vše je pomíjivé. Je důležité být bdělým a pozorovat svůj život jako „souhru nenáhod“ je velice praktické učení.

O to víc vás váš pocit – intuice – bude odměňovat v podobě autentičnosti s vaší cestou. NEBOŤ VY SAMI JSTE TOUTO INTUICÍ.

Uvědomováním si své pravé Podstaty dojdete k pochopení, že se vám rozhodně chce naslouchat vašim pocitům nejen ve svém srdci, ale také ve vašem břiše a že vaše povahové vlastnosti s daným znamením jsou dány jen na jednu inkarnaci v podobě vašeho ega, které není skutečné. Přesto je třeba milovat své malé já, neboť bez něj je nemožné prožívat všechny tyto ochutnávky v pozemské matérii.“

Co byste poradila lidem, pro které je těžké nelpět? Jak se pustit a vše, co se děje, láskyplně přijmout?

„Dnes mám, zítra je mi to vzato. Jediná Jistota je v nejistotě. Do Nebe si ničeho nevezmu.

Tolik příkladů máme a stejně stále ulpíváme. Však není se co divit. Ego to jinak neumí, netrestejme se tudíž za to! My však NEJSME ego. Toto uvědomění musí v nás proběhnout, abychom zažili obrovskou úlevu pozvolného nelpění. Na nikom, na ničem… V tom je KLÍČ KE SVOBODĚ.“

A je něco na závěr, co byste ráda našim čtenářům vzkázala?

„Kdo přestane být v opozici se životem, stane se vládcem. BohoČlověkem zde na Zemi – plně vědomým, laskavým, milujícím, odpouštějícím.

Proto si vás dovoluji poprosit a pokorně požádat, začněme sami u sebe. Vždy, když naše ego zatouží obvinit toho druhého, uvědomíme si, že vše je nám zrcadlem, všichni a všechno jsou jen odrazem nás samotných. Neznamená to neumět si stanovit hranice, ba naopak, je třeba naučit se říkat druhým NE, pokud popíráme sama sebe. Naučit se být shovívavým ke svým nedokonalostem, nebojovat se svými stíny, umět je přijmout, ale již neopakovat rozporuplný postoj! Neboť tím vyzařujeme nesoulad, energii, která v konečném důsledku neničí jen nás, ale i naši milovanou planetu.

Naše Země je živoucí, cítí stejně, jako my. Prosím za ni, abychom si plně uvědomovali svou zodpovědnost každé stopy, každého slova a činu. Energie agrese je velice silná, boje v našich domovech, v našich ložnicích mezi partnery, jsou odrazem boje mezi národy. Pokud opravdu toužíme po míru na naší planetě, musí zavládnout mír v našich srdcích. Jiná rovnice neexistuje. Když uzdravíme sebe, uzdravíme Zemi. Proto jsou nemoci velmi důležitým vývojovým článkem na cestě k vnitřní Svobodě člověka a zdravé Planety.

A nedílnou součástí zdraví je také smysl pro humor, nebrat si vše tak osobně, schopnost udělat si ze sebe legraci. Prostě lehkost a úsměv na rtech jen proto, že jsme!“

Paní Bittová, moc Vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.

 

Webová stránka Renáty Roweny Bittové: www.renatarowena.cz