Byrokracium s chemickou zkratkou Brk

cm zeme v dlanich1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nedávno byl potvrzen dosud neznámý, dle některých pozorovatelů nejspíše chemický prvek Byrokracium, kterému byla konsiliem odborníků přidána přiléhavá zkratka Brk. Zkratka je podobná brómu, který se přidával vojákům do kávy, aby byli klidní, zpomalení a pasivní bez ztráty velení a nad rozkazy nepřemýšleli. Byrokracium má tyto vlastnosti blokující jakoukoliv aktivitu ještě mnohonásobně silnější s mnohem komplexnějším vlivem jeho záření „omega“, což znamená v podstatě „poslední“, „konec“, „šlus“.

Všudypřítomný prvek je rozšířen po celé planetě a přilehlém vesmíru a jeho inprdelizační záření „omega“ se šíří vakuem světelnou rychlostí. Co ozáří, to se zpomalí, aniž by to mělo vliv na další rychlost „omegy“. Ztráty aktivity ozářeného subjektu podle posledních pozorování zesilují „omegu“ do dalších směrů zrcadlením s následkem promoření všeho pasivitou a vlastnostmi opaku známého „perpetuum mobile“.

Byrokracium neobsahuje žádné elektrony ani protony, takže nemá náboj schopný vlastního aktivního impulzu a chemické reakce. Je tedy zcela pasivním prvkem až chemickým inertním balastem, což vyjadřuje i přítomnost, kromě jediného základního ničeho kloudného (kromě překážení) schopného neutronu, skupiny obvykle 200 pseudoneutronů v jádru. To dává atomovou hmotnost v CZ pozorovaného izotopu Brk201, což se může v jiných zemích podle složení vládních kabinetů měnit.

Kompaktní struktura jádra Byrokracia je dána překvapivě tvrdým, leč kmotrovitě skrytým řídícím vlivem idiopatického původu, který byl vědecky pracovně nazván „alfa“ (začátek, první) a je předmětem velikých odborných disputací v médiích dosud vzdorujících vlivu brzdného záření „omega“ globálních majitelů a řidičů veřejných mínění voličů.

Pseudoneutrony jsou zvláštní substance jakoby přilepené na jedinečném neutronu, vytvářejícím osu atomu. Podle jejich stacionárních drah byly vědecky popsány u nám známého místního stabilního izotopu (od nejbližší): 4 náměstci neutronu, 16 viceneutronů, 64 poradců neutronu a 116 náměstků viceneutonů. Zvláštností je, že rozpad Byrokracia201 probíhá každé 4 roky. Tento rozpad je ale velmi zajímavý přírodní úkaz doléhající na vše ozářené a zpomalené „omegou“.

Při rozpadu Byrokracia se uvolňuje zvláštní specificky gravitační síla rostoucí se čtvercem vzdálenosti, které byla přiřazena základní jednotka „blbon“. Vlivem „blbonů“ dochází k tomu, že při rozpadu se nic nerozpadá, jen přeskupuje a subčástice pseudoneutronu si mezi sebou vyměňují místa ve stávající struktuře i ve vrstvách. To je ovšem jedinečná vlastnost nového prvku zajištěná odběrem energetických, daním podobných potenciálů ze všech omegou ozářených subjektů. Energetickými fluktuacemi se zřejmě některé pseudoneutrony mění na aktivní pseudoanoutrony, které získaly obrácený spin a tím se stávají přirozenou hrozbou rozpadu vnitřními srážkami naznačující dosažení poločasu rozpadu Byrokracia jinak v pohodě pasivního atomu. Srážkami pseudoneutronů s obrácenými spiny (levými a pravými rotacemi) vznikají vnitřní fluktuace gravitačních blbonů, která vyzařuje do dalekého okolí a přitahuje množství dalších pseudoneutronů Byrokracia okolí. Tak hrozí zvyšování celkové hmotnosti izotopu Byrokracia201 až nad kritickou výbušnou mez. Vědci proto přišli s varováním, že se zvýšením entropie, například pracovními aktivitami člověka, se množství pseudoneutronů nekontrolovatelně zvyšuje a hrozí, podobně jako třeba u Uranu, všeničícím výbuchem štěpnou reakcí při uvolnění obrovských devastačních výronů záření „omega“, jehož důsledkem může být mimo jiné zastavení pohybu Země i ostatních planet v blízkém vesmíru a tím nebezpečné i přiblížení k všepohlcující černé díře ve středu naší galaxie, protože její gravitační síla se sečítá se silou blbonů a tím je potom pohlceno, zaniknuto a zmařeno úplně všechno včetně Byrokracia a jeho vyzařování omega.

Někteří vědečtí teoretikové, po vyčerpání výkonu všech na internet napojených počítačů, tabletů, phabletů, phonbletů, notebooků, netbooků, iPhonů, Ufonů atd. a všech na sítě napojených chytrých mobilů s využitím sledovací kapacity tajných služeb, přišli s odvážnou teorií, že překročení kritické meze nejen může zastavit čas, ale i obrátit skokem jeho tok s následkem návratu do středověku a podobnými efekty. To ale probíhá kupodivu nespojitě, takže periferní části atomu Byrokracia se posunou o desítky let nazpátek, ozářené subjekty i o stovky, ale centrální část atomu si až nadužívá přítomnosti. Teoreticky je toto nemožné, ovšem empiricky prokazatelné, což nás velmi obohacuje. Není bez zajímavosti, že čím méně vědecky, tím více hmotně a centrálně. Prostě jak koho (podle imunity). Čím větší imunita (obvykle politická, čímž vzniká pseudonárok i na morální, postiženými hodnoceno jako nemorální), tím je obohacování na úkor celku vyšší – přímá úměra.

Bylo prokázáno, že Byrokracium je v jakékoli koncentraci v životním prostředí škodlivé až jedovaté, a pokud je mu umožněno se nahromadit, dokáže kvadraticky až kubicky eliminovat jakoukoliv produktivní reakci. Pokusy o vědecké nalezení metod omezujících jeho neblahé působení nejsou dosud úspěšné a stejně nejsou úspěšné ani pokusy o nalezení vědců, kteří by se pokusili nalézt metody omezující neblahé působení Byrokracia.

Byrokracium vykazuje zvýšenou koncentraci na určitých místech, zejména v blízkosti vládních institucí, úřadů, škol, velkých podniků a výzkumných ústavů. Nejčastěji se vyskytuje v nejnovějších, nejlépe vybavených a honosně udržovaných budovách, kde zřejmě vlivem sníženého výskytu radioaktivního Radonu se výrazně zesílila koncentrace radiopasivního Byrokracia. Vědci proto doporučují do Byrokraciem promořených prostor vhánět po nějaký čas Radon a po jejich vzájemné interakci změnit komplexní přístup, aby se mohlo důkladně vyčistit životní prostředí a odklidit devastační produkty Byrokracia na smetiště dějin, protože v opačném případě, po překročení kritické hodnoty Byrokracia, už život tak, jak jsme ho znali, přestane existovat…

Při dotazu na prognózy při překročení kritické meze Byrokracia si všichni experti začali rychle stahovat kalhoty s nepochopitelným vysvětlením, že brod není tak daleko, jak se nám, Byrokraciem nakaženým, situace dosud naivně jeví v procesu nechápání, že nejsme na i vně, ale inprdelně uvnitř.

S ohledem na inprdelizační vlastnosti Byrokracia jsem se snažil vyvinout protijed a ten jsem nazval dobromyslová směs  – „Nervák“. Užívá se v množství 0,5 – 2 ml do 100 ml vody dle potřeby až 3x denně při ataku omega záření Byrokracia a pro noční rekonvalescenci též před spaním. Důležité je nepředávkovat se, protože potom může docházet k obrácenému efektu – k zneklidnění. Na vše, co nervy uklidňuje, si organizmus při pravidelném užívání navyká, a proto je vhodné dobromyslovou směs  dědka kořenáře užívat jen v excitovaných, hektických a nervově náročných okamžicích a ne zbytečně. Po jednom až dvou týdnech je doporučeno užívání na týden vynechat. dobromyslová směs neuspává, jen klidní.

Citace a pojmy:

„Byrokracium“…… nový pravděpodobně chemický prvek

„Brk“…… chemická zkratka Byrokracia

„Byrokracium201“ a „Brk201″…… nejprobádanější izotop prvku v CZ

„Alfa“…… začátek, jednička, zdroj záření Byrokracia

„Omega“…… konec, poslední, šlus, šmytec, dopad záření Byrokracia

„Inprdelizační“…… z latiny „v prdel směřující“

„Perpetum mobile“…… z latiny „věčně pohyblivý“

„Pseudoneutrony“…… neutronoví nohsledi, periferní fragmenty struktury Byrokracia, lišící se vzdáleností od řídícího neutronu:

„Náměstci neutronu“… první vrstva pseudoneutronů na neutronu Byrokracia

„Viceneutrony“… druhá vrstva pseudoneutronů na náměstcích neutronu Byrokracia

„Poradci neutronu“…… třetí vrstva pseudoneutronů na viceneutronech Byrokracia

„Náměstci viceneutronů“…… čtvrtá vrstva pseudoneutronů na poradcích neutronu Byrokracia

„Blbon“…… základní jednotka gravitační síly spojující pevné jádro Byrokracia

„Spin“…… vektor rotace pseudoneutronu

„Vektor“…… definovaný směr v daném prostoru

„Uran“ radioaktivní a výbušný prvek vyzkoušený tragicky (a vlivem Byrokracia zbytečně) v Hirošimě

„Radon“ radioaktivní plyn vzlínající z podloží do budov

„Entropie“…… míra neuspořádanosti zesilující se se snahou o pořádek

„Kvadraticky“…… veličina vyvolávající změny je v cíli násobena touto změnou; tedy „na druhou…“

„Kubicky“…… dtto a ještě jednou; tedy „na třetí…“