Bowen masáž – kouzelná moc doteku

cm wellness

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Po tisíciletí se k uzdravování a utišování nemocných používá dotek ve formě masáží, přikládání rukou na určitá místa na těle a podobně. Masáž je zřejmě nejstarším a nejjednodušším způsobem léčby. Příliš často se ostýcháme dotknout jeden druhého. Přesto dnešní výzkumy stále častěji přesvědčují o příznivých účincích doteku. Je prokázáno, že masáž zlepšuje duševní rozpoložení pacienta a uspíší jeho uzdravení.

Masáž, jak člověk zjistí během jejího provozování, není pouze fyzickou záležitostí. Je v ní i mnoho psychologie. Masáž je stejně příjemná pro toho, kdo ji provádí, jako pro toho, kdo ji přijímá. Masáž může být ve svém účinku stimulující, uklidňující, nebo léčebná – podle toho, kdo ji provádí. Může nás připravit na sportovní výkon nebo nás vede k relaxaci. Masáž může uvolnit psychické napětí, zmírnit nebo odstranit bolest hlavy, uvolnit křečovitě stažené a rozbolavěné svaly. Může také způsobit zlepšení různých zdravotních problémů. Ke všem přednostem masáží patří fakt, že masírovat je snadné se naučit. Toto umění si může osvojit každý, protože se v podstatě jedná o propracování činnosti, které děláme instinktivně. Když nás bolí hlava, třeme si čelo, když nás bolí rameno, hladíme si ho.

Klasickou masáž lze definovat jako systematicky prováděné doteky, o nichž víme, že přinášejí úlevu. Existuje mnoho různých masážních technik jako např.: reflexní masáž, shiatsu, čínská tlaková masáž – tuina, Bowen masáže. Každý druh masáže je specifický a má jinou techniku provádění. Každá masáž je vždy originálním dílem terapeuta, který ji provádí, protože každý má jiný rukopis, i když se učil masírovat ve stejné škole jako jiný.

Každý z nás občas potřebuje najít čas pro regeneraci sil, pro obnovení vlastní rovnováhy a to je ideální čas objevit a vychutnat jemné a citlivé umění doteku. Pro mnohé z Vás je pocit ztuhlých a bolestivých svalů a bolestí hlavy, zad, kolen atd. pocitem, se kterým jste se naučili žít. Masáž se může stát prostředkem, jak se vzepřít neustálému tlaku práce a tlaků ve Vašem osobním životě a ještě se zbavit potíží, které Vás pronásledují mnoho let.

Hmat je prvním smyslem, který se u člověka rozvíjí. Dotyk je pro člověka naprosto nepostradatelným již od jeho narození. Jeho nedostatek se může negativně projevit na psychice člověka a následně i na jeho zdravotním stavu. Dotyk je řečí, kterou instinktivně používáme, abychom projevili své pocity. Potřeba dotyku se neztrácí ani v pozdějším věku, ale často ji velice dovedně nedáváme najevo nebo zakamuflujeme. Potřeba dotyku ve všech formách však zůstává dál, i když je ukrytá před zraky ostatních.

Mojí nejoblíbenější technikou dotyku je Bowen, což je mystérium uzdravujícího doteku. Stal jsem se profesionálním terapeutem Bowen metody, protože tato technika dává mým klientům to, co potřebují. Jemný dotek, prostor pro relaxaci fyzickou i psychickou. Navíc efekt zlepšování jejich potíží je velký. Autorem této metody je Australan Tomas Bowen.

Co to je Bowenova technika?
Bowenova technika patří mezi holistické, velmi šetrné, zcela neinvazivní a nediagnostické metody (tělo je zde vnímáno jako celek, bez zaměření na problematické partie). Můžeme ji popsat jako velmi jemnou a šetrnou manipulaci s měkkou tkání (svaly a šlachy). Skládá se z jednotlivých pohybů přes určené a přesně definované body lidského těla. Unikátní je právě tento pohyb, kdy bowenista svými prsty nebo palci pohybuje kůží přes sval nebo šlachu, poté vyvine velmi jemný tlak (asi jako bezbolestný tlak na oční kouli) a po krátké čekací době a stále pod stejným tlakem sklouzne s kůží zpět. Mezi jednotlivými sériemi pohybů – tzv.procedurami – jsou krátké (asi 2 minutové) pauzy. Ty poskytují tělu čas k dokonalému „zpracovaní“ informace a umožní maximální využití těchto pohybů.

Kdo byl Tomas Bowen?
Tomas Bowen (1916 -1982) neměl žádné speciální medicínské vzdělání. Pracoval jako truhlář, pomocný dělník v docích a rozvážeč mléka. Byl vášnivý sportovec, sám trénoval místní fotbalový klub a jako masérský samouk po každém zápase poskytoval svému mužstvu masáže. Možným impulzem pro něj mohlo být setkání s Ernie Saundersem, věhlasným masérem, fyzioterapeutem a chiropraktikem. Prvním Tomovým pacientem byla jeho žena (chronický astmatik). V roce 1952 Tom otevřel kliniku a brzy se stal vyhlášeným léčitelem. Svoji techniku neustále zdokonaloval a vyvíjel. Jeho asistenti popisovali Tomovu vynikající schopnost „číst“ lidské tělo a rozpoznat hlavní problém. Toto nadání mu umožnilo aplikovat jen několik cílených pohybů z jeho techniky k dosažení výsledku. Úspěšnost jeho zákroků se tradovala kolem 85 – 90 %. Tom často pracoval v několika místnostech a s několika pacienty zároveň. To vysvětluje množství jeho návštěvníků. Jen v roce 1974 uváděl na 13 000 platících klientů. Toto číslo však není zdaleka konečné, neboť každou sobotu a neděli věnoval dětským pacientům a sociálně slabším, které léčil zdarma a tím nejsou v evidenci. Tom Bowen si nevedl deník, nikdy nikoho záměrně nevyučoval a nepřál si mediální ruch kolem své práce. Měl pouze 6 asistentů, kteří mu pomáhali vést kliniku. Teprve po jeho smrti jeden z nich, Oswald Rench, začal Tomovu práci vyučovat jako Bowenovu techniku.

Já jsem studoval Bowenovu metodu u Jocka Ruddocka. Jsem velmi vděčný Universu, že mě přivedlo k této metodě. Je to opravdu skvělý zážitek moci pracovat s tak skvělým nástrojem a sledovat, jak obrovskou moc má tělo.

Kdo je Jock Ruddock?
Po absolvování kurzů Bowenovy techniky, kde jedním z jeho učitelů byl i O. Rench, si otevřel svoji vlastní praxi. Zanedlouho provozoval již několik praxí v rodném Skotsku, kde dosahoval výrazných úspěchů použitím jak Bowenovy techniky, tak hypnoterapie. Ve svých kurzech „The Gentle Touch“ a „VHT“ prezentuje jednak původní Bowenovu techniku, ale také vlastní zkušenosti a poznatky. V současné době je Jock Ruddock poradcem pro Bowenovu techniku při Institutu komplementární medicíny v Londýně. Působí jako hlavní instruktor a lektor Bowen International Foundation, jedné ze škol, prezentujících tuto techniku ve Velké Británii a ve světe. V roce 1997 se stal průkopníkem Bowenovy techniky na Havaji, v roce 1999 v Zimbabwe a v roce 1997 představil Jock „The Gentle Touch“ poprvé i v České Republice. Od té doby učil v České republice a na Slovensku více jak 300 studentů. Nyní Jock vyučuje své kurzy v mnoha zemích, mj. v USA, Velké Británii a Irsku, Jižní Africe a Norsku. Pod Jockovým vedením absolvoval kurzy také první nevidomý masér v Evropě.

Kurzy Bowen mají velký úspěch, takže někteří lidé po absolvování kurzů pro terapeuty sami začínají Bowen učit, i když nejsou certifikovaní učitelé. Na tyto učitele pozor, protože se dopouštějí podvodu a navíc certifikáty vystavené těmito lidmi nemají standart uznávaný mezinárodně. V okamžiku vstupu naší republiky do Evropské unie jsou neplatné. Je pro každého k zamyšlení, co Vás může naučit někdo, kdo jednou absolvuje seminář a cítí se učitelem. Certifikovaný učitel musí splnit mimo jiné i podmínku odučení pod dozorem svého učitele 400 hodin seminářů a to je záruka, že Vás nebude učit bludy. Tuto podmínku zatím u nás nemá splněnu nikdo, takže zatím všichni učitelé Bowenu jsou piráti. Včetně některých, kteří se ohánějí certifikáty ze zahraničí. Žádejte od svého učitele certifikát opravňující ho k výuce.

Jak tato technika působí?
Sám Tom Bowen odpovídal na tuto otázku velmi jednoduše: „Kdybych to věděl, neexistovali by nemocní lidé“. Pravdou je, že tato metoda je poměrně mladá a ještě neznámá. První kurz byl vyučován v roce 1986 v Austrálii a v roce 1993 poprvé ve Velké Británii! Do té doby to byla doména pouze jednoho „zázračného“ muže.

Bowenova technika působí na několika úrovních: fyzikální, chemické a psychické (emocionální). Přesný mechanismus působení není znám. Jemný tlak a šetrná manipulace pomáhají stimulovat krevní a lymfatickou cirkulaci, dochází k mírnému dráždění nervových zakončení a ke stimulaci energetických drah.

Bowenovu techniku bereme jako dar, který s naším nejlepším úmyslem a záměrem dáváme či nabízíme tělu. To totiž nejlépe samo ví, kde je problém. Pokud o tento dar stojí, jednoduše ho přijme a využije, kde je nejvíce potřeba. Velmi často je používána ve fyzioterapeutických nebo chiropraktických ordinacích a masážních salonech.

Bowen technika je účinná např. u těchto problémů: artritida, syndrom karpálního tunelu, chronický únavový syndrom, kolika, potíže s nervosvalovou rovnováhou, trávicí potíže, neplodnost, potíže s ledvinami, lymfatické uzliny a cesty, ztuhlá ramena, bolesti bederní páteře, bolesti kolen a achilovky, migrény, skolióza, ischiatické bolesti sedacího nervu, disharmonie kyčlí, tenisový loket, sportovní úrazy, neurózy atd.

Ve své praxi se denně setkávám s lidmi, kteří trpí bolestmi hlavy, zad, ramen, kolen a jinými zdravotními problémy, které se jim nedaří řešit s pomocí klasické medicíny. Také za mnou chodí lidé po různých úrazech a operacích, kdy jim lékaři řekli, že se musí smířit s tím, že už nikdy nebudou moci vykonávat to či ono, nebo dokonce již nikdy nebudou sedět, chodit apod. Já se potom ve spolupráci s těmito lidmi přesvědčuji, že tomu tak není a vypadám jako zázračný muž. Pravda je však ta, že pomocí Bowenu nastartujeme regenerační procesy v těle a pak se nestačíme divit, co se děje. Několik let málo pohyblivá nebo bolestivá ramena a kyčle se začínají hýbat a přestávají bolet. Pan F.B. (52 let), který podle lékařů neměl žádnou šanci na zlepšení svých problémů po „podařené“ operaci vyhřezlé ploténky, nemohl 8 let vůbec sedět, měl velké bolesti při každém pohybu, chodil po kolenou a nedalo se s tím nic dělat. Přesto podle lékařů byl v pořádku. Dnes chodí jako člověk, sedí a dokonce začíná sportovat. Dalším zajímavým případem je pan J. L. (27 let), velký sportovec, fotbalista, cyklista, který musel kvůli bolestem v tříslech přestat sportovat a stal se z něho domácí povaleč. Dle lékařů by pomohla pravděpodobně vyřešit jeho problémy jedině operace. Po třetím ošetření Bowenem je bez problémů a vrací se k svému oblíbenému fotbalu.

To jsou jen pro zajímavost dva příběhy z mého centra HAJAJA RELAX v Brně.
Dotek, to je kontakt – navázání vztahu s někým, kdo jste Vy. Síla doteku je obrovská od studeného šťouchnutí přes láskyplné pohlazení matky až po vřelé dotyky při milování s Vámi blízkou bytostí. Vždy Vás může překvapit, co vše se dá dotykem v jednom okamžiku vyjádřit. Každá forma doteku je pro nás nesmírně důležitá a pro náš správný vývoj celistvé bytosti má obrovský význam. Přímý vliv na Vás má množství doteku. Dokud je uspokojována Vaše potřeba doteku, daří se Vám dobře. V okamžiku, kdy máte doteku málo, mohou nastat potíže. To je proto, že dotek již od dětství je spojený s pocitem, že jste přijímáni a milováni a to má přímý vztah na naše sebevědomí a sebehodnocení. Takže v případě absence doteku od dětství je velmi pravděpodobné, že se u Vás vyskytnou v dospělosti potíže, které Vám znepříjemní život – nízké sebevědomí, strachy, partnerské problémy, neurózy apod. Dobrá rada nakonec: „Provozujte magii doteku! Čím více, tím lépe!“