Borovice vejmutovka (Pinus strobus)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Borovice vejmutovka (Pinus strobus) je jehličnatý strom pocházející z východní části Severní Ameriky, kde patří mezi hospodářsky nejvýznamnější druh borovice. Nejvíce se vyskytuje v USA a Kanadě.

Je to dosti mohutný strom – může dosáhnout až 80 m výšky a 150 cm průměru kmene. Má mohutný kořen, který zasahuje hluboko do půdy. Kůra je hnědavá, podélně zbrázděná, v mládí hladká až šedohnědá. Květenství jsou šišticovitá, samčí šištice jsou žluté, samičí růžové. Její až 12 cm dlouhé jehlice vyrůstají ve svazcích po pěti a jsou na okraji pilovité. Šišky mohou být až 15 cm velké a visí na koncích větví. Semena jsou vejčitá, hnědá, s proužkovaným křídlem. Můžeme ji ale najít i u nás, kde začíná vytlačovat původní borovici lesní.

Borovice vejmutovka bývá vysazována jako okrasný strom v parcích a zahradách. Krom toho je vysazována v kulturních lesích jako zdroj velmi kvalitního dřeva. Je trvanlivá v zemi i ve vodě, kde je podle některých údajů trvanlivější než dub. V Severní Americe se používá jako stavební a nábytkářské dřevo, dále k výrobě beden, latí, šindelů apod. Je důležitou surovinou pro výrobu celulózy, k výrobě sirek a jako palivo.

Některé zdroje uvádějí, že jehličí vejmutovky obsahuje vitamin C a je možné z něj připravit čaj. V 18. století je zaznamenáno, že kůrou z borovice byla krmena prasata a skot. Borovice obsahuje také dehet (v angličtině white tar pine), který se může (někdy se sírou) objevit v přípravcích proti lupům. Tento dehet je také používán při výrobě terpentýnu. Tento dehet má rovněž antiseptické účinky. Jako zajímavost lze na závěr uvést, že dřevo z borovice vejmutovky se s oblibou používalo na lodní stožáry plachetnic britského královského loďstva.