Biotronik Josef Zezulka: „Lidé hledají všechno možné – jenom ne Pravdu“

cm josefzezulka

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dnešní článek je připomenutím odkazu léčitele a legendy Josefa Zezulky (1912-1992). Zezulka je známý jako zakladatel biotroniky, zabýval se také kosmologií a biofyzikou. Přinesl zcela nový pohled na souvislosti a život samotný. Své myšlenky a poznání uvedl ve svém díle – Životní filosofie BYTÍ. Kladl důraz na planetární cykly, reinkarnaci, zákon odrazu, vegetariánství a vlastní niternou změnu. Začtěte se do jeho nadčasových a moudrých myšlenek. Hledáme také jeho přímé pamětníky, kontakt, kam se můžete ozývat, najdete uvnitř článku.

Následující myšlenky přebírám se souhlasem z nového webu umenibyti.cz, který je Josefu Zezulkovi věnován:

Výběr z myšlenkového odkazu Josefa Zezulky

 

„Každá nemoc je jen projevem nerovnováhy.

Biotronik neléčí nerovnováhu duchovní složky a z toho plynoucích nemocí.

Podstatou působení biotronika jsou vitální síly a z nerovnováhy vitálních sil vzniklé nemoci.“

 

„Svými činy a svým postojem k životu dokazuje člověk, jaký je.

Jeho činění se odráží a vybírá mu budoucí osud.“

„Já sám nemám rád víru, já mám rád vědění, víra je málo, věřit mohu čemukoliv, ale tím neobjevuji tu velkou životní zákonitost, nepoznávám to, jak to vlastně je.“

„Máš-li to štěstí, že potkáš dobrého učitele, dbej jeho rad,

ale vždy nejlepším vodítkem bude Tvoje meditace.

To je základ i koruna veškerého duchovního snažení.

Ta ti pomůže vyvarovat se omylů, chybných nebo slabých nauk a nevědomých nebo málo vědomých lidí,

kteří ve své samolibosti vydávají se za učitele.“

 

Nebe

 

„Nikdy nevěřte, a to ani mě.
Vše kriticky promýšlejte, hledejte rovnováhu.“

„Budeme-li na podkladě hlubokého pochopení v souladu a lásce se vším, co jest –

budeme-li v této myšlence, která se stala naší zásadou –

stále trvat, budeme kladnou složkou v tvůrčím díle.“ 

 

„Usedám ve svém klidu a vkládám svoji mysl do velké skutečnosti, která je bez hranic časových a rozměrných. Odtud se mysl vrací do chápání Tvůrčího díla, které z této nekonečné Podstaty vzniklo, a snaží se je plně pochopit.“

 

Silnice

 

„Duchovní cesta vzhůru vždy byla, je a bude jenom jedna. To znamená měnit sebe.“

„Jde o to, stát se hybnou silou a pohybovat se sám dopředu. Jestliže budu já něčemu jen věřit, tak se nechávám táhnout jen nějakou vírou. Jakoukoli – dobrou, špatnou, střední, ale nechávám se táhnout.“

 

Zdroje a kontakt

– Josef Zezulka se proslavil zejména publikací Filozofie bytí, kterou jistě najdete minimálně v knihovnách.

– Tvůrci webu Uměníbytí.cz jsem pak byl požádán o uveřejnění výzvy, že se hledají pamětníci – ti, co Josefa Zezulku osobně znali, byli u něj na léčení, mohou zapůjčit dobové fotografie atd. Poprvé v životě mám tak možnost zahrát si, alespoň pomyslně, na Pošťáka Ondru – rád vás tímto propojím právě s autory webu. Psát můžete na info@umenibyti.cz

Celková nabídka knih o osobním rozvoji a duchovních příčinách nemoci.