Bazaliom

cm dite slunce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V edukačním programu našeho serveru jsme již popsali melanom. Bazaliom je také poměrně častý kožní nádor, ale na rozdíl od melanomu nevychází z pigmentových buněk, nýbrž z hlubších vrstev pokožky. Nazývá se bazocelulární nádor, tj. vychází ze základní vrstvy kožní buňky.

Každého na prvním místě zajímá, zda je to nádor zhoubný, nebo nezhoubný. U melanomu je riziko zhoubné přeměny vyšší, bazaliom je někde v polovině, možná se čísla výskytu pohybují v nezhoubnosti, ale některé literární zdroje jej řadí přímo mezi zhoubné, je to však vždy individuální.

Kritické faktory

Podobně jako u melanomu patří mezi kritické faktory:

  • dlouhodobé vystavování se UV záření,
  • autoimunitní podstata související s narůstajícím věkem,
  • nevyjasněná zůstává otázka genetiky,
  • některé zdroje uvádějí jakožto rizikový faktor kontakt s arzénem.

Výskyt

Bazaliom se může vyskytovat v komplexu jiných celkových onemocnění. Vyskytuje se více u lidí se světlou kůží a světlými vlasy, naopak velmi málo u černochů. Vysokým procentem postihuje obličej, dále se nachází na trupu, končetinách a na místech často vystavovaných slunečnímu záření.

Způsobuje různé deformity kůže a míst, kde se vyskytuje. Projevuje se nenápadně, jako uzlík, hrbolek, nebolí a jistou dobu se nemění. Pomalu však roste (i několik let), rozšiřuje se do okolí a přechází ve formu vředu s vyvýšenými okraji. Může se prohlubovat do hloubky a deformovat okolní tkáň. V jeho vývoji se někdy objevuje fáze zlepšení, zmírnění projevů, které ovšem za různou dobu trvání vyústí ve zhoršení celkové situace. Když se promění ve zhoubný, pak málo metastazuje, což je alespoň ulehčení jeho závažnosti, ale pokud se vyskytne na sliznicích, pak je procento metastáz vyšší a nejčastěji jsou nalezeny ve spádové lymfatické uzlině.

Diagnostika

Kožní lékař obvykle rozpozná bazaliom pohledem, anebo pomocí dermatoskopu, při nejistotě je třeba histologického vyšetření.

Léčba závisí na stadiu, kdy byl rozpoznán. Pokud je ve fázi, kdy jej lze chirurgicky odstranit, je šance na zlepšení vyšší, na rozdíl od stavu, kdy je prorostlý a zasahuje okolní tkáně; potom má tendenci k recidivám. Mezi další léčebné možnosti patří radioterapie (léčba ozařováním), kryoterapie (léčba zmražením tekutým dusíkem, který způsobí, že postižená tkáň odumře a jako mrtvá tkáň postupně odpadne), či fotodynamická terapie, jejíž podstatou je aplikace fotosenzitivní látky, která se přednostně kumuluje v nádorových buňkách a po ozáření světlem určitého spektra způsobí smrt odpovídajících buněk.

Prevence

Prevence je v tomto článku uvedena na konci, ale jistě je každému jasné, že by měla být na začátku. To je také smyslem našich edukačních článků, kde nechceme čtenáře strašit a děsit závažným problémem, ale chceme upozornit na to, že se problém nemá podceňovat. Zde jsem naznačil, že bazaliom patří mezi plíživé nádory a že může klamat, chová se, jako by to nic závažného nebylo, dokonce se může jevit jako ustupující. Je to něco, co dlouhou dobu vadí jen kosmeticky a „nechce“ zmizet.

Včasná návštěva kožního lékaře: Ten svým dermatoskopem může včas bazaliom odhalit, a proto i včas zahájit terapii. Samozřejmostí je „rozumné“ vystavování se přímému slunečnímu záření a samozřejmě ochrana pokožky opalovacími krémy s vysokým ochranným faktorem.